Ny professionsbacheloruddannelse i klinisk tandtekniker

Ny professionsbacheloruddannelse i 2023

Der kommer en ny professionsbacheloruddannelse i klinisk tandteknik i 2023. 

Det betyder også, at den gamle erhvervsakademiuddannelse i klinisk tandteknik lukker.

Der bliver ikke optaget nye studerende på erhvervsakademiuddannelsen fra 2022 og frem. 

Hvad betyder den nye professionsbacheloruddannelse for studerende på erhvervsakademiuddannelsen?

Hvis du følger din studieplan, betyder lukningen af uddannelsen ikke noget for dig. 

Du fortsætter bare på dit studie, indtil  du  er  færdig  med din  uddannelse.

Lukningen af uddannelsen kan dog få betydning for dine muligheder for at færdiggøre uddannelsen.  

Det kan det for eksempel hvis: 

  • du på nuværende  tidspunkt  er forsinket  i  din  studieplan
  • du forventer at  blive  forsinket  i  din  studieplan. 

Det er særligt vigtigt, at du er opmærksom på, at flere af kurserne på din uddannelse indeholder obligatorisk undervisning, som du skal bestå, for at du kan gå til eksamen.

Det er derfor vigtigt, at du ikke misser obligatorisk undervisning på de kurser, vi udbyder for sidste  gang.

Kontakt studievejlederen

Hvis du er forsinket, eller forventer at blive forsinket, så kontakt studievejleder Mette Aakjær på aakjaer@dent.au.dk. 

Plan for, hvornår du sidste gang kan tage kurser på erhvervsakademiuddannelsen

Du kan se på udfasningsplanen, hvornår du kan tage kurserne på uddannelsen for sidste gang.

Det er studienævnet på din uddannelse, der har godkendt planen.

Du har stadigvæk tre prøveforsøg til at bestå et kursus - ligesom det er beskrevet i din studieordning.

Kursus Sidste undervisning 1. prøveforsøg  2. prøveforsøg 3. prøveforsøg
Mikrobiologi og plakin-ducerede sygdomme Efterår 21 Vinter 21/22 Vinter 21/22 Sommer 22
Præprotetisk  klinik Efterår 21 Vinter 21/22
(primo januar)
Vinter 21/22
(ultimo januar)
Vinter 21/22
(primo februar)
Anatomi, fysiologi og ernæringslære Forår 22 Sommer 22 Sommer 22 Sommer 23
Protetisk klinik 1 Forår 22 Sommer 22 Sommer 22 Vinter 22/23
Valgfag (2. semester) Forår 22 Sommer 22 Sommer 22 Sommer 23
Klinisk oral fysiologi Efterår 22 Vinter 22/23 Vinter 22/23 Sommer 23
Protetisk klinik 2 Efterår 22 Vinter 22/23 Vinter 22/23 Sommer 23
Valgfag (4. semester) Forår 23 Sommer 23
(april)
Sommer 23
(juni)
Sommer 23
(august)
Ekstern praktik Forår 23 Sommer 23
(april)
Sommer 23
(juni)
Sommer 23
(august)
Afsluttende  eksamensprojekt Forår 23 Sommer 23
(juni)
Sommer 23
(august)
Sommer 23
(september)