Kontrol af beskæftigelse for erhvervskandidater

To gange årligt – i forbindelse med kursustilmelding i november og i maj - vil universitetet kontrollere, at du fortsat opfylder beskæftigelseskravet på mindst 25 timer ugentligt i gennemsnit (årsnorm) for at være indskrevet på erhvervskandidatuddannelsen. Konkret betyder dette, at du i forbindelse med kursustilmeldingen har pligt til at oplyse, om der er sket ændringer i dine arbejdsopgaver eller ansættelsesforhold.

I forbindelse med kursustilmeldingen i henholdsvis 1.-5. november og 1.-5 maj skal du sætte kryds ved én af to muligheder:

Hvis dit ansættelsesforhold er uændret vælger du ”Mit ansættelsesforhold er uændret”, og du behøver du ikke foretage dig yderligere efter at kursustilmeldingen er gennemført. Hvis du derimod har et ændret ansættelsesforhold skal du vælge ”Nej, jeg uploader ny ansættelsesaftale” og derudover skal du udfylde og underskrive blanketten vedrørende ansættelsesaftale igen, med den opdaterede information om ansættelsesaftale og arbejdsopgaver og sende den fra din @post.au.dk-mail til kandidat@au.dk. Blanketten skal sendes senest den 15. november / den 15. maj.

Det er vigtigt, at du i forbindelse med kursustilmeldingen gør som beskrevet ovenfor, da du ikke vil have mulighed for at fortsætte på erhvervskandidatuddannelsen, hvis ikke du oplyser universitetet om, hvorvidt der er sket ændringer i dit ansættelsesforhold.