Coronavirus på Natural Sciences og Technical Sciences

Seneste nyt om corona

AU er lukket ned. Alle eksamener (med få undtagelser) er omlagt til online format. Hold dig opdateret på...

Er du testet positiv med COVID-19?

Orientér Studieadministration via denne blanket. Vær opmærksom på, at du skal søge særskilt dispensation, hvis det får betydning for din eksamen. Læs her, hvad du skal gøre for at søge dispensation.      


Omlagt online eksamen (vinter 2020/21)

Vintereksamen 2020/21 er omlagt til online format pga. nedlukningen af AU.

Alle informationer om eksamen ligger på din studieportal under Eksamen / Eksamensplaner / Online eksamen.

På siden finder du en eksamensoversigt med oplysninger om, hvordan eksamen er omlagt og eventuelle ændringer i form, graduering, forberedelse. Eksamensoversigten er et Excelark, som du kan downloade og søge i.

Derudover finder du på siden en række informationer om online eksamen, Digital Eksamen, hvis du får tekniske problemer, eksamenssnyd, m.v. Nederst finder du eksamensplanen.

Husk at holde dig løbende opdateret, både i eksamensoversigten og i eksamensplanen, der da kan komme uforudsete ændringer, og kontakt din underviser, hvis du har konkrete spørgsmål til selve eksamen.

Kontakt Studieservice

På baggrund af myndighedernes anvisninger vedrørende coronavirus er Studieservice på Natural Science og Technical Sciences lukket for personligt fremmøde indtil videre.

Hos Studieservice kan du få svar på spørgsmål om dit studie, fx undervisning, eksamen, dispensationer, sagsbehandling, forsinkelser, merit m.m.  

Du kan kontakte Studieservice på mail: studieservice.nat-tech@au.dk

Studieservice tilbyder også Online Drop-in Studieservice alle hverdage kl. 10-12:30. Du finder linket i højre kolonne på siden 'Kontakt og Studieservice'.

Kontakt Studievejledningen

På baggrund af myndighedernes anvisninger vedrørende Coronavirus er Studievejledningen på Natural Science og Technical Sciences lukket for personligt fremmøde indtil videre.

Studievejledningen består af både fagspecifikke studenterstudievejledere og generelle studie- og trivselsvejledere. Her kan du få svar på spørgsmål vedr. studieteknik, studieplan, tvivl, stress, personlige problemer m.m.

Du kan kontakte Studievejledningen på mail: vejledning.st@au.dk

Du kan også booke telefon- og onlinesamtaler. Se hvordan på Studievejledning / Kontakt studievejledningen.

Studievejledningen tilbyder desuden Online Drop-in Studievejledning alle hverdage kl. 10-12:30. Du finder linket på Studievejledning / Kontakt studievejledningen.