MoGenS (studenterråd)

Studenterrådet for Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MoGenS)

MoGenS er studenterrådet for studerende i molekylærbiologi, molekylær medicin og bioteknologi.

Rådet repræsenterer de studerende i forskellige udvalg og nævn og organiserer studieture mv.

MoGenS kan kontaktes på mailen: srmb.mb.au@gmail.com

Besøg MoGenS Facebook-side for mere information: https://www.facebook.com/groups/124430684338261/

MoGenS