Retningslinjer for gennemførelse af bachelorprojekt for diplomingeniører

Her finder du relevant information i forbindelse med dit bachelorprojekt. Du finder retningslinjer for før og under projektet, samt løbende opmærksomhedspunkter.

Før projektet

Dannelse af projektgruppe

Som diplomingeniørstuderende danner I selv jeres gruppe. Denne skal bestå af 2-3 studerende. Det er vigtigt at I får afstemt forventninger bl.a. til samarbejde og det fagligt niveau i gruppen.

Hvordan vælger jeg et projektemne?

Du vælger selv projektemne, baseret på egne ideer, forslag fra en virksomhed eller forslag fra en underviser.

Der skal kunne udformes en opgave, som giver den enkelte studerende mulighed for at arbejde efter projektets målbeskrivelse.

Opgave-/projektbeskrivelse

Opgavebeskrivelsen udarbejdes og afleveres til vejlederen på et aftalt tidspunkt. Her kan f.eks. være tale om flere typer projekter eller kombinationer af disse:

 • Designprojekt
 • Projekt, der bygger på forsøg
 • Projekt med teoretisk indhold
 • Projekt, der vedrører produktion

Du skal udarbejde en specifikation af udgifterne

Senest ved diplomingeniørprojektets start udarbejdes en specifikation af udgifterne.

Denne skal indeholde en ressourceplanlægning som er en detaljeret oversigt, der er udarbejdet af de studerende med et overslag over udgifter til anskaffelse af udstyr og materialer og brug af værksted.

Økonomi - hvilke udgifter kan jeg få dækket?

Udgifter i mindre omfang i forbindelse med udførelse af projektet kan dækkes af studiet, hvis det kan godtgøres i forhold til projektets læringsmål.

Inden der kan bevilges økonomisk støtte eller værkstedstid til de enkelte diplomingeniørprojekter, skal uddannelseslederen og den værksteds- laboratorieansvarlige have en oversigt over de forventede samlede udgifter til pro­jektet.

Når der foreligger forhåndsgodkendelse af projektøkonomien, indsamles dokumentationen for udgifterne, der kan være:

Materialer, udstyr
Materialer og forsøgsudstyr jf. forhåndsgodkendelse.

Hvad dækkes ikke

Udgifter til deltagelse i møder eller kurser vil normalt ikke blive dækket.

Samarbejde med virksomhed

Projekter udført i samarbejde med virksomheder aftales specifikt med vejlederen og skolen.

Under projektet

Som en del af det forberedende arbejde til diplomingeniørprojektet har du mulighed for at deltage i forløb, der omhandler viden søgning, metodik og videnskabsteori.

Opgave- eller projektbeskrivelsen kan indeholde:

 • Nye kompetenceområder
 • Projektforudsætninger og referencer
 • Hovedområder i projektet
 • Uddybning af kompetenceområder
 • En tidsplan med hovedaktiviteter
 • Arbejdsdeling
 • Rammer
 • Metoder
 • Foreløbig indholdsfortegnelse og/eller tegningsliste

Opgavebeskrivelsen angiver kompleksitet og hvordan læringsmålene er dækket.

Noget om vejleder, kontrakt og evaluering

Med udgangspunkt i projekt-/opgavebeskrivelsen for diplomingeniørprojekt udpeger uddannelsen en vejleder.

Vejlederens rolle

 • Dag-til-dag-kontakt
 • Koordinerer samarbejdet med f.eks. virksomheder
 • Kan inddrages til at vurdere progression og særlige faglige problemstillinger
 • Inspirator og konsulent - og skal således ikke løse opgaven

Hvor meget vejledning kan jeg få?

I gennemsnit kan forventes 1 times vejledning om ugen.

Projektkontrakt

Projekt-/opgavebeskrivelsen svarer til en kontrakt og skal derfor underskrives af hvert gruppemedlem. Tilsvarende skal justeringer af førnævnte konfirmeres skriftligt af gruppens medlemmer og vejlederen.

Midtvejsevaluering

I midten af projektperioden afholdes en midtvejsevaluering mellem din gruppe og din vejleder, hvor arbejdsproces og foreløbige resultater vurderes. Herefter besluttes og formuleres eventuelle justeringer.

Midtvejsevalueringen dokumenteres ved udfyldelse af konklusionsskema, der sendes til din uddannelsesleder.

Tidsplan

Projekt

Efterår 

Forår 

Valg af emne og aflevering beskrivelse

April/maj

Ultimo oktober

Godkendelse af vejleder

Ultimo maj

Ultimo november

Aflevering af opgavebeskrivelse inkl. foreløbig udgiftsopgørelse

Inden slutning af 6. semester

Udarbejdelse af en fortrolighedsaftale

Inden slutning af 6. semester

Midtvejsevaluering - Vejlederen aftaler tidspunktet

7 uger efter semesterstart.

Aflevering

Se Brightspace

Eksamen

Se studieportal

 

Aftalebetingelser

Læs om aftalebetingelser på ingeniørinstitutternes hjemmesider: