Særlige vilkår til eksamen

Aarhus Universitet tilbyder særlige vilkår til eksamen til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.   

 • Hvis du har en kronisk funktionsnedsættelse kan du få dispensation til hele dit uddannelsesforløb på Aarhus Universitet.
 • Hvis du har en midlertidig funktionsnedsættelse kan du få dispensation f.eks. et eller flere semestre.

Du skal kun søge én gang på baggrund af den samme funktionsnedsættelse. Hvis du er påvirket af din funktionsnedsættelse over flere eksamensperioder, får du automatisk særlige vilkår til de kommende eksamener i semestret. Husk at holde øje med din e-Boks/Mit.dk - du får brev fra os hvert semester.

Søg dispensation så hurtigt du kan - allerede i starten af semestret   

 • OBS! Hvis du søger sent i forhold til eksamen, kan vi ikke nå at give dig særlige vilkår til eksamen.
 • Det er studienævnet, der behandler din ansøgning. 
 • Husk at vedhæfte relevant dokumentation for din funktionsnedsættelse.  
 • Send dispensationen på mitstudie.au.dk.

Husk at tilmelde dig til eksamen

Vi giver dig dispensation på baggrund af dine eksamenstilmeldinger.

Det skal du gøre

 • Du skal - kun én gang - søge om dispensation på mitstudie.au.dk - husk relevant dokumentation
 • Hold øje med din AU-mail - vi skriver til dig, hvis vi mangler information
 • Du får svar E-boks/Mit.dk
 • Kontakte os, hvis du har ændringer eller tilføjelser

Vil min forlængede tid fremgå af WISEflow?

Din forlængede tid til skriftlige eksamener vil fremgå af WISEflow senest to dage før eksamenen.Hvis ikke den gør det, skal du kontakte din eksamensadministrator i WISEflow.

Din forlængede tid til mundtlige eksamener vil ikke fremgå af WISEflow. Den er dog tænkt ind i planlægningen af rækkefølgelisten til eksamenen.

Har du fået dispensation til at få eksamenssættet til din papireksamen udleveret digitalt, så du kan bruge dine IT-hjælpemidler?

Så må du tage din computer med til eksamen og tilgå eksamenssættet i WISEflow. Du skal have Device Monitoren slået til under hele eksamenen.

Vær opmærksom på, at du skal aflevere hele din eksamensbesvarelse enten på papir eller digitalt i WISEflow. Du må ikke aflevere nogle dele på papir og andre dele digitalt.

Studienævnets praksis

Aarhus Universitet kan tilbyde særlige vilkår til eksamen, når:

 • Vi vurderer, det er nødvendigt for at ligestille den studerende med de øvrige medstuderende til eksamen.  
 • Der ikke sker en ændring af niveauet for eksamen.
 • Det er praktisk muligt.

Vigiverdispensation til      

 • Ekstra tid til skriftlige eksamener - 25 % ekstra tid. 
 • Ekstra tid til forberedelse til mundtlig eksamen, hvis eksamen har forberedelsestid - 100% ekstra tid. 
 • IT-hjælpemidler (medstavnings- og oplæsningsprogrammer). 
 • Enerum (kræver særlig dokumentation).   

Hvis du tager kurser på andre fakulteter eller universiteter, kan der være en anden praksis for særlige vilkår til eksamen.

 • Tager du valgfag på et andet universitet? Kontakt studieadministrationen på det andet universitet for at høre om dine muligheder.
 • Tager du valgfag på et andet fakultet på Aarhus Universitet? Administrationen på det andet fakultet får besked om, at du har en kronisk funktionsnedsættelse, der kan give dispensation til særlige vilkår til eksamen.

Vigiver som udgangspunkt ikke dispensation til  

 • Ekstra tid til selve den mundtlige eksamen, da eksamenstiden er vejledende. Vi anbefaler, at du kontakter din underviser, hvis du har behov for særlige hensyn. 
 • Ekstra tid til mundtlig eksamen med en forberedelsestid på 24 timer eller derover.
 • Ekstra tid til skriftlige eksamener på baggrund af andet modersmål end dansk, når den studerende opfylder adgangskravene - for eksempel Dansk A.
 • Ekstra tid til tidsbegrænsede hjemmeopgaver, der varer 24 timer eller længere, da vi forventer, at du selv kan tilrettelægge din arbejdsindsats inden for rammerne.  
 • Ændring af eksamenssprog, da vi vurderer, at det sænker niveauet for eksamen.   
 • Brug af dikteringsprogrammer ved skriftlig eksamen

 Hvis du har spørgsmål, kontakt os på mail