Faglige vejledere for diplomingeniørstuderende

Faglige vejledere for diplomingeniører

Hvis du har brug for faglig vejledning specifikt rettet mod din egen uddannelse, fx om studiets opbygning, hvilke kurser du skal følge, merit eller lignende, kan du kontakte din faglige vejleder på studiet.

Alle træffes på telefon, mail eller efter aftale. Alle vejledere har naturligvis tavshedspligt.