Retningslinjer for brug af generativ AI på Psykologisk Institut

AU har overordnede retningslinjer for brug af generativ AI for studerende. For studerende på Psykologisk Institut har vi sat nogle yderligere rammer for brugen.

Sådan definerer vi generativ AI

Generativ AI omfatter alle tekstproducerende systemer. Det vil sige systemer, som genererer ny sammenhængende tekst på baggrund af prompts fra brugeren.

Angiv hvilket system du har brugt

Det vigtigste krav er, at brugen af generativ AI skal være transparent. Som studerende skal du angive hvilke systemer, der er anvendt og til hvad.

I hvilke eksamener kan du bruge generativ AI?

Der vil være eksamener på psykologiuddannelsen, hvor anvendelse af generativ AI ikke er tilladt og nogle hvor underviseren har opsat specifikke krav til brugen. Du kan i kursuskataloget for hvert kursus se, hvad reglerne er for brug af generativ AI ved eksamen i det pågældende fag.

Krav til opgaver

Du skal beskrive, hvordan du har brugt generativ AI i din opgave, også selvom du ikke har anvendt det.

Sådan beskriver du din brug af generativ AI i din opgave

Vi skelner overordnet mellem tre niveauer af anvendelse:

  1. Oversættelse og sproglig bearbejdning
  2. Tekstforslag som du efterfølgende bearbejder og omskriver
  3. Tekst du anvender direkte i din opgave

Sådan kan du eksempelvis beskrive din brug af GAI:

  • ”I udformningen af denne opgave er der ikke anvendt generativ AI”
  • ”I denne opgave er Bard anvendt til korrekturlæsning og sproglige forbedringer”
  • ”I denne opgave er ChatGPT anvendt til diskussion af perspektiver på teori X med brug af prompts xxx. [tilføj beskrivelse af arbejdsmetode med prompts]”

Beskriv dette under overskriften ”Anvendelse af generativ AI”, i starten af opgaven.

Følg APA standard for referencer til brugen af generativ AI i din opgave

Hvis generativ AI anvendes i afleveringer og eksamensopgaver, skal du følge APA standard for referencer til brugen. Det vil sige:

  • Tekst der er direkte genereret af generativ AI skal angives som citat med kildehenvisning til generativ AI platform.
  • Tekst der er omskrevet eller udformet på baggrund af output fra generativ AI skal angives med kildehenvisning til generativ AI platform.

Se beskrivelser af citation af generativ AI her:

Brug aldrig generativ AI til klassificeret, følsom, fortrolig og/eller personlig information

Du må aldrig indsende nogen klassificeret, følsom, fortrolig og/eller personlig information til generative AI platforme. Fremgår det af eksamensbesvarelsen, at du har gjort dette, kan besvarelsen ikke bedømmes og afvises med henvisning til manglende overholdelse af formalia.

Bemærk det er tilladt at bruge det AI-baserede værktøj Whisper til automatisk transkribering af interviewdata, hvis UCloud benyttes. Se vejledningen her: https://library.au.dk/studerende/bss-datalab#c397585

Undgå eksamenssnyd

Det betragtes som eksamenssnyd hvis du:

  • ikke angiver kildeangivelse til din brug af generativ AI.
  • anvender generativ AI i eksamensformer hvor det ikke er tilladt.

Sæt dig ind i reglerne for at undgå eksamensnyd.