Studenterforeninger

Psykrådet

...er dig, mig og alle psykologistuderende ved Psykologisk Institut! Psykrådet er et forum af psykologistuderende på tværs af semestre, der varetager de studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. I Psykrådet bestemmer de studerende gennem deltagelse i Psykrådsmøderne, hvad der er vigtigt at arbejde for lokalt på Psykologi men også generelt på Aarhus Universitet. Psykrådsmøderne er forummet, hvor du som studerende kan få information om studielivet på Psykologi via repræsentanter fra psykologis udvalg; komme i kontakt med Studienævnet; og det er også her du kan involvere dig, hvis du finder studenterpolitik interessant. Så hvis du brænder for studiemiljøet, har stærke holdninger til uddannelsens opbygning, eksamener, sociale vilkår – eller bare gerne vil hygge med kaffe og kage en gang om måneden – er det os du skal komme til!

PSYKRÅDETS MØDER
Møderne er åbne for alle psykologistuderende, og alle fremmødte har stemmeret. Møderne afholdes ca. 1 gang pr. studiemåned og foregår som regel i mødelokalet i bygning 1350 (overfor FAPIA-kontoret), og dato samt dagsorden bliver sendt ud via Psykrådets mailingliste og meldt ud over Facebook. Deltagelse i møderne er hverken obligatorisk eller bindende, så tøv ikke med at møde op og bidrage med din mening – Psykrådet er din mulighed for indflydelse!

PSYKRÅDSBESTYRELSEN
Mellem psykrådsmøderne varetages Psykrådets arbejde af Psykrådsbestyrelsen, som består af forpersonen samt op til 24 valgte medlemmer. Vi sørger for at varetage og realisere de interesser og ønsker, som de studerende i fællesskab er kommet frem til på Psykrådsmøderne. Formanden og medlemmerne af Psykrådsbestyrelsen er de eneste valgte medlemmer i Psykrådet, og disse vælges hvert forår. Vi håber meget på at se dig til vores møder.

Studenterforeningen FAPIA

Hvad er FAPIA?

 

Velkommen til FAPIA – Foreningen Af Psykologistuderende I Aarhus. Vi er en forening med det formål at gøre studiet mere behageligt, bedre, lettere og sjovere for de Psykologistuderende på Psykologisk Institut. Foreningens bestyrelse bliver valgt ved den årlige generalforsamling af de psykologistuderende. Ud over bestyrelsen består foreningen af en masse forskellige udvalg. FAPIA sørger for praktisk information, kontorartikler, kompendier, massage, egenterapi, Psykologisk Revy samt økonomisk støtte til en lang række sociale, faglige og festlige arrangementer. – kort sagt alt det, der gør det fedt at være psykologistuderende i Aarhus.

UDVALGENE

FAPIA er en paraplyorganisation, der yder økonomisk støtte til en lang række udvalg på Psykologi, herunder: Kursusgruppen, Festudvalget (Fuld Fontex), Kapsejladsudvalget, Studenterbladet (Psyklen), Skituren, Psykologisk Revy, Psykologisk Idrætsforening, Hyggocampus og Psykologisk Studiecafé. Alle disse udvalg har til opgave at lave sjove arrangementer til dig som psykologistuderende.

Derudover administrerer vi Fapia Fonden, der er DIN mulighed for at søge penge til afholdelse af diverse arrangementer, der er til glæde for dine medstuderende. Fondens kapital er på 10.000 kr. pr. år, så hold dig ikke tilbage – send os en ansøgning!

MEDLEMSKAB

Det vigtigste i FAPIA er vores medlemmer! Som medlem betaler du et kontingent og er dermed med til at sikre et fantastisk studiemiljø. Det er nemlig pengene fra kontingenterne, der bliver fordelt til de forskellige udvalg. Derudover kommer en lang række medlemsfordele, herunder bl.a. rabat på kompendier, kurser, massage, samt billetter til fester mm. Man kan enten købe et 1/2-, et 1-, et 2- eller et 4-årigt medlemskab.

FAPIA er ikke noget uden sine medlemmer - Psykologistudiet er ikke noget uden FAPIA!

Hvis der er noget, I ønsker opklaret, er I velkomne på vores kontor (1350-132), hvor vi altid er klar til at tilbyde svar på diverse spørgsmål. I kan yderligere finde os på Facebook som gruppe (FAPIA) eller skrive til os på mail fapiapsyk@gmail.com. For yderligere information og køb af medlemskab henviser vi til vores hjemmeside: fapia.dk.

Fredagsbaren Kein Cortex

Halli halløj med jer! Fredagsbaren ’Kein Cortex’, også kendt som KC, er Psykologisk Instituts største sociale forum og er for mange studerende et fast holdepunkt gennem hele studietiden. Mange møder fremtidige venner, kærester og kollegaer her! Mange fredage kl. 15.00 åbner baren, hvor der serveres kolde øl, kaffe, sodavand og drinks - altså den perfekte afslutning på en hård uge i selskab med bøgerne (holde øje med begivenheder på Facebook!). Baren holdes i Forhistorisk ved Samfundsfaglig Kantine sammen med Statskundskab (PF; Politologisk Forening) og Jura (JUS; Juridisk Selskab). Tilsammen udgør vi Samfundsfaglig Fredagsbar og her er rig mulighed for at skabe et netværk på psykologi og med andre studier.

ARRANGEMENTER
Kein Cortex laver som hovedregel fem forskellige typer barer i løbet af et semester:

·         KC’s egne lange fredagsbarer, der er barer med tema, oppyntning og mild udklædning fra kl. 15- 02.

·         De almindelige fredagsbarer finder sted i Forhistorisk fra kl. 15-19 sammen med PF og JUS.

·         Semesterstartsbarer fra kl. 16-24.

·         Lange samfundsfaglige fredagsbarer, der holdes i samarbejde med PF og JUS fra kl. 15-02.

·         Til sidst, men ikke mindst, afsluttes hvert semester med afleveringsbarer, hvor vi fejrer, at I netop har overlevet et helt semester og dertilhørende eksamener.

Vi ses i baren!

Kontakt: keincortex@gmail.com

Hyggocampus

 

Hyggocampus kan vel egentlig bedst beskrives som den tivolifarvede krymmel på din hindbærsnitte. Som den lille ekstra finisse bidrager vi til, at din hverdag på uni bliver lige lidt sjovere og lidt mere hyggelig. Vores arrangementer er som de store chokoladestykker, du håber, men ikke forventer at finde i din muffin – en lækker bonus, der højner niveauet. Vi afholder mindst tre styks af dem per semester, og de spænder lige så bredt som farverne i din tricolore is. Her kan fx nævnes de hæsblæsende bezzerwizzer-tuneringer, det populære og (for nogle) meget indbringende julebanko, den langtidssimrende madlavningsaften og det sindsoprivende hypnoseshow. Arrangementerne bliver typisk afholdt om eftermiddagen eller på hverdagsaftener, og alle uanset form, alder, blodsukkerniveau og kagepræference er velkomne til at deltage.

Lige nu består udvalget af 10 psykologistuderende, og vi søger hvert år nye venner. Som medlem har du det lidt som de midterste lag i en sommerlagkage – omringet af gode folk, der har det sjovt og som mødes til diverse temaaftner og til planlægning af arrangementer cirka en gang om måneden.

Skum fløden og klik dig ind på vores facebookside ”Hyggocampus”.

Fuld Fontex - instituttets festforening

Fuld Fontex består af ca. 20 studerende fra forskellige semestre. Festudvalgets vigtigste opgave er (surprise, surprise) at sørge for, at de fester, der afholdes på instituttet, er nogle, man vil slås for at komme med til.

VI ARRANGERER FIRE STORE FESTER OM ÅRET:

·         en temafest i februar

·         en sommerfest i juni (Sommerfest med spisning og lækker musik)

·         en semesterstartsfest i oktober (don’t miss it! Det er altid årets fest!)

·         den store jule-revy-gallafest (også med spisning) i november.

Til alle fester er der mulighed for at drikke til SU-venlige barpriser, hygge med sit hold, møde andre psykologi-studerende og danse løs til musikken fra nogle af Aarhus’ dygtigste DJs.

KAPSEJLADS

Ud over vores fester står vi også for Psykologis deltagelse i Kapsejladsen i fællesskab sammen med barudvalget Kein Cortex

Vi glæder os til at feste med dig!

Kontakt: fuldfontex@gmail.com. Facebook: Fuld Fontex

Studenterbladet Psyklen

 

Beverly Hills 90210 havde the Blaze – Psykologisk Institut (PI) på Aarhus Universitet har Psyklen: Psykologis helt eget studieblad, der udkommer to gange per semester! På Psyklen har redaktionsmedlemmer, dvs. frivillige studerende på studiet, udlevet deres indre Brandon Walsh og Andrea Zuckerman siden 1980, hvor studiebladet startede med at udkomme under det uopfindsomme/meta-agtige navn ”Bladet” og senere ”Asylen”, da Psykologisk Institut lå på Asylvej i Risskov. 

HVAD KAN JEG LÆSE I PSYKLEN?

Psyklen skriver om, hvad der sker og kommer til at ske på studiet. Du kan f.eks. finde svar på, hvornår den næste lange bar afholdes, læse et portræt af Psykologis sejlere til Kapsejladsen eller læse om nogle af de bacheloropgaver og specialer, som skrives af studerende. Udover at oplyse om studierelevante aktiviteter nørder vi også emner med en psykologisk vinkel. Vi har f.eks. haft temaer om tabuer, fællesskab, kærlighed og sanser. Det er vigtigt for os, at vi spænder bredt i vores udvalg af artikler, og derfor bestræber vi os på at skrive om alt fra budgetvenlig kaffe til Irvin Yalom og meningen med livet samt at inddrage mange forskellige mennesker i processen med at lave bladet. Vi laver desuden interviews med interessante mennesker eller bringer artikler af færdiguddannede eller professorer på instituttet. Vores mission er kort sagt at oplyse, underholde og give relevant indsigt til den psykologistuderende på PI. Alt dette får du i et lækkert farverigt blad med smukke illustrationer og billeder. Vi modtager desuden gerne eksterne indlæg fra dig, hvis du brænder inde med noget! Send en mail til: psyklen@gmail.com.

HVOR FINDER JEG DET? Den nyeste udgave af Psyklen kan du altid finde på vores facebookside. Vi anbefaler, at du liker Psyklen på Facebook, så du ikke går glip af den nyeste udgave af Psyklen, som vi lægger op i digitalform samt konkurrencer, meddelelser og andet lir. Når bladet udkommer, lægger vi altid en stor stak ved juridisk auditorium, på biblioteket i bladholderen, i forhistorisk kantine (hvor den altid stråler mere end bladet fra Statskundskab), og hvor de studerende ellers har deres daglige gang.

REDAKTIONEN OG PROCESSEN Redaktionen består af omkring 15 medlemmer. Der afholdes et redaktionsmøde ca. fire gange årligt, hvor vi planlægger næste blad, og derudover mødes vi for at teste noget sammen til hvert blad f.eks. alkoholfri øl eller poetry slam. Vi lægger vægt på, at man skriver om noget, som man brænder for, psykologirelateret eller ej – så bliver det lidt sjovere. Efter deadline nørder vi layout, og vores dygtige illustratorer laver illustrationer til artiklerne.

HVAD FÅR MAN UD AF AT VÆRE PSYKLIST? Som medlem af Psyklen får du en unik mulighed for refleksivt at udfolde dig ift. psykologiske tematikker, der både kan gavne din personlige og faglige udvikling, eller du kan få mulighed for at udfolde din indre kunstner. Det er super sjovt at lege journalister og illustratorer ved siden af et teoritungt studie og en stor tilfredsstillelse at sidde med det færdige blad i hånden. Som psyklist er man desuden en del af et kreativt og socialt fællesskab, der altid er klar på hygge og en kop kaffe.

VIL DU VÆRE PSYKLIST? For at blive en del af Psyklen behøver du ikke have stor erfaring med at skrive, men du skal have lysten til det. Derudover kan vi bruge folk, der er dygtige til at illustrere, kan håndtere et kamera eller har erfaring med eller blot mod på vores layoutprogram InDesign. 

Følg os på Facebook og Instagram (psyklenuni), og skriv til os på Facebook eller på vores mail psyklen@gmail.com, hvis du vil vide mere om redaktionsmøder eller har noget at bidrage med.

Kursusgruppen

Kursusgruppen er et udvalg der arrangerer kurser og foredrag for psykologistuderende. Kurserne foregår typisk i weekender, hvor man her får et indblik i de praktiske sider af psykologien. Rigtig mange er glade for tilbuddet, da det er fedt at snuse til forskellige terapeutiske retninger og metoder som et supplement til de tunge teorier. Kurserne varetages typisk af meget erfarne psykologer, der kan komme med spændende eksempler og åbne op for nye perspektiver til den daglige læsning. Kurserne koster typisk mellem 400-600 kr. og man får 20 % rabat, hvis man er medlem af FAPIA. Kurserne henvender sig både til bachelor- og kandidatstuderende, og der er altid en dejlig stemning og imødekommenhed.

Kursusgruppen arrangerer også workshops og gratis foredrag. Disse ligger typisk en eftermiddag i hverdagene. Temaerne kan være alt fra hvordan man medvirker til at skabe øget arbejdsglæde, til fortællinger om hvordan man lever med forskellige psykiske lidelser.

Sidst, men ikke mindst, består Kursusgruppen af ca. 10 engagerede og super søde studerende, der har et rigtig godt fællesskab og nyder at arrangere spændende kurser og foredrag sammen. Vi holder blandt andet grill-aftenener og arbejder over brunchmøder. Vi er desuden altid åbne for forslag til nye kurser og foredrag, så kontakt os endelig! Vi vil derudover opfordre dig til at melde dig ind i vores facebookgruppe ’Kurser og foredrag på Psykologisk Institut’, blive ven med profilen ’Kursusgruppen PI’ på facebook og følge ’KursusgruppenPI’ på Instagram. Så kan du følge med i hvilke kurser og foredrag, vi har på programmet i indeværende semester. Du kan desuden læse mere om os på www.fapia.dk.

Har du spørgsmål eller andet, er du mere end velkommen til at sende en besked til ’Kursusgruppen PI’, skrive til os på vores facebookgruppe eller sende en mail til kursusgruppenPI@gmail.com.

Psykologisk Idrætsforening

Psykologisk Idrætsforening (PIF) er det udvalg på Psykologisk Institut, der arrangerer sportslige arrangementer, hvor man er aktiv, griner og møder en masse søde psykologistuderende på tværs af hold og årgange. Med FAPIA som hovedsponsor sætter PIF rammerne for, at psykologistuderende gratis kan spille fodbold, danse og dyrke yoga på ugentligt basis. Derudover arrangerer vi større, sjove begivenheder, fx kanotur, dodgeballturnering, badminton og klatring. Hvis du har en brand god idé til et sjovt, sportsligt arrangement, så kontakt os på vores facebookside "Psykologisk Idrætsforening" eller skriv en mail til psykologisk.idrætsforening@gmail.com.

PIF er et lille hyggeligt udvalg, der prioriterer det sociale, sjove og sportslige. Find os på facebook for mere information om os, om de ugentlige aktiviteter og for tilmelding til alle vores spændende, forskellige aktiviteter. VI SES!

Fapia's SkiTURSUDVALG

I 2009 så et nyt udvalg dagens lys på Psykologisk Institut – FAPIA’s skitursudvalg. Udvalgets formål giver måske lidt sig selv – at arrangere en årlig skitur for Psykologistuderende på Aarhus BSS, Aarhus Universitet, hvor første tur var i uge 4 i år 2010. Turen var en succes, og en ny tradition var født.

Hovedformålet for skitursudvalget er naturligvis at arrangere en skitur til en overkommelig pris for de studerende på Psykologi, men det er samtidig meget mere end det. Det handler i høj grad om at skabe rammerne for at få nye bekendtskaber på tværs af årgange og instruktorhold, socialt samvær, fest og farver – sammenlagt at være et tiltrængt pusterum efter et langt efterårssemester og afsluttede eksamener.

Skituren henvender sig til ALLE, uanset om man er tyk eller tynd, øvet eller begynder, festabe eller hyggetrold. Udvalget bestræber sig på at lave en tur, der favner så bredt som muligt, hvor man kan stå på ski og hygge med ligesindede. Derfor skal man heller ikke lade sig afskrække af, at man aldrig har stået på ski før, men i stedet betragte turen som en sjov og billig mulighed for at blive introduceret til skiløbets forunderlige (og fantastiske) verden. Skituren ligger i sidste uge i januar (uge 4), hvor folk er færdige med eksamenerne.

Så hvis du har lyst til at lære en masse nye spændende mennesker at kende på en ny måde, få en fantastisk oplevelse og har lyst til at stå på ski eller snowboard – så er FAPIA’s skitur det, der kan opfylde denne drøm! Fapia på ski - det’ ren terapi!

Hvis du har spørgsmål, kan vi kontaktes på: fapiaskitur@gmail.com

Wush wush - vind i håret og skibriller på - snehilsener

Psykologisk Revy

Psykologisk Revy er et større årligt event på Psykologisk Institut, der involverer op mod 60 medvirkende. Derudover samler revyen hele psykologistudiet omkring forestillingerne. På scenen er der skuespil, sang og dans, der bakkes op af stemningsfulde toner fra eget band og kor. Bag scenen står alle de mange, der har syet kostumer og lavet scene og teknik. Ud over at være et stort event er revyen et fællesskab med plads til psykologistuderende med vidt forskellige talenter og lyster. Kan du planlægge, koordinere, være kreativ, stå på en scene eller noget andet af alt det, der skal til, før vi har en færdig revy? Så kom og vær med og bliv en del af et super fedt fællesskab på tværs af årgange på psykologistudiet! Revyen opføres midt i november, men forberedelserne starter allerede i starten af efterårssemestret. Her vil der være infomøde, hvor du kan høre meget mere om Psykologisk Revy og mulighederne for at være med. Hold øje med opslagene på instituttet og Facebook.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i revyfællesskabet – eller som publikum til november! Like vores Facebook side ’Psykologisk Revy’ og følg med.

Smøringsudvalget - til glæde og gavn

Som det nok allerede er gået op for dig, så har vi på Psykologisk Institut rigtigt mange udvalg. Det er derfor også meget sandsynligt, at du netop nu sidder og overvejer, hvad vi dog skal med et Smøringsudvalg! Det skal vi fortælle dig her... Smøringsudvalget blev dannet i efteråret 2010 med det ene formål at glæde de studerende på Psykologisk Institut og, om muligt, skabe et endnu bedre studiemiljø for alle jer dejlige mennesker. Vores altoversmørende mål er at få studielivet til at køre som smurt, og derfor er vores livsbekræftende motto: Det er smørr’d der gør’d!

I gamle dage smurte vi alt fra knirkende læsesalsdøre til din gamle cykelkæde og dine rustne gear. I dag smører vi din gane med lækker vin og stærk chili, forkæler øjnene med nøgne kroppe og sætter gang i lattermusklerne med erotiske novelleoplæsninger, der gør 50 shades til skamme. Tidligere arrangementer, såsom smør og Monopolet, hvor vi havde et stjernespækket panel af forelæsere, blev en uovertræffelig selverklæret succes! Hvem ved, hvad det næste bliver?

Meld dig ind i vores Facebook-gruppe (Smøringsudvalget), og hold øje med, hvad det næste event bliver! Smøringsudvalget ønsker dig rigtigt hjerteligt velkommen på Psykologisk Institut og ser frem til en masse hyggelige, sjove og fuldstændigt vanvittige oplevelser i dit selskab. Sammen kan vi skabe det mest fantastiske studiemiljø! Mojn!

Psykologistuderende uden grænser (PUG)

Som psykologistuderende vil vores fremtidige arbejde være præget af, at vi lever i et globaliseret og multikulturelt samfund. Kultur- og samfundsforståelse vil være vigtigt for at kunne gøre et godt arbejde, såvel i Danmark som internationalt. Et af målene med PUG er derfor at øge denne kompetence blandt psykologistuderende. Et andet mål er at understrege, at psykologisk kundskab giver mulighed for at tage samfundsansvar. Individet er en del af noget større, og det er vigtigt at løfte blikket og se på de gensidige psykologiske påvirkninger mellem individ og samfund.

I PUG ønsker vi at bidrage med to ting til Psykologisk Institut:

  • På den ene side ønsker vi at øge forståelsen for psykologifaget som et unikt rammeværk i arbejdet med samfundsudfordringer og dermed lave en tættere kobling mellem psykologistudiet og verden omkring.
  • På den anden side ønsker vi at skabe et fagligt og socialt fællesskab på studiet, hvor der plads til diskutere, udfordre og udvikle sig selv og sine perspektiver, uden at det skal handle om pensum, eksamener og forberedelse i lange baner.

For at nå disse mål arbejder vi med forskellige arrangementer. Disse dækker f.eks. over temarelaterede foredrag, samtale/debat-cafeer, podcasts og workshops – alle skabt med henblik på at øge de psykologistuderendes kulturelle kompetencer og inddrage psykologien i mødet med samfundsudfordringer.

PUG er en organisation drevet af studerende, som blev grundlagt i Trondheim, Norge i 2015. I Norge har PUG afdelinger i Oslo, Bergen og Tromsø. PUG-Aarhus er den første afdeling i Danmark.

Vi annoncerer løbende vores arrangementer gennem facebooksiden ”Psykologistuderende uden grænser – Aarhus”, så smut endelig ind og giv den et like. Du skal til enhver tid være velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller gode ideer via facebooksiden eller på mail: pugaarhus@gmail.com

Dimissionsudvalget

Vi er en lille gruppe af studerende, der frivilligt arbejder for at gøre dimission til et hyggeligt og stemningsfuldt arrangement, samt en fast tradition på Psykologisk Institut. Traditionen startede i sommeren 2014 med en fejring af 42 dimittender samt deres familier. Antallet af dimittender og gæster svinger fra gang til gang, men i år 2016 havde vi eksempelvis op mod 350 deltagende. På nuværende tidspunkt afholder vi to dimissioner pr. år (sommer og vinter).

Dagen indeholder bobler, taler, kransekage, musikalske indslag, uddeling af emblemer, en fantastisk stemning og meget mere. Selvom du lige er startet, synes vi, det er vigtigt, at du ved, at der for enden af tunnellen (som man når, før man ved af det) venter en velfortjent fest! Vi vil derfor opfordre dig til at like vores facebook-side ”Dimission på Psykologisk Institut – Aarhus Universitet”. På den måde er du sikker på at modtage løbende updates på kommende dimissioner, billetkøb, fotos og meget mere. Derudover optager vi løbende nye medlemmer, hvilket vi vil annoncere på blandt andet denne side.

Kontakt: dimissionpsykologi@gmail.com

Dansk Psykolog Forening

(DP) er en fagforening for alle psykologer – og for de studerende, der er på vej til at blive det.

Du kan med fordel melde dig ind allerede tidligt på studiet, for medlemskabet giver dig et stort indblik i, hvad det vil sige at arbejde som psykolog. Du får også mulighed for at deltage i spændende arrangementer – nogle gratis, andre med rabat. Der er flere medlemsfordele, fx forsikringer til særpris. Og nu vi taler om økonomi: De studerende kan blive medlem af Dansk Psykolog Forening for næsten ingen penge. Vi snakker kun 96 kr. i kvartalet.

Som medlem af DP bliver du automatisk en del af studentersektionen sammen med psykologistuderende fra hele landet. Sektionen tager sig af de psykologistuderendes interesser i foreningen, bl.a. ved at være repræsenteret på bestyrelsesmøder og i foreningens faglige udvalg omkring uddannelse, arbejdsmiljø mv.

Du kan som medlem stemme til studentersektionens generalforsamlinger og stille op til styrelsen i Aarhus. Du får medlemsbladet P tilsendt cirka 1 gang om måneden. Bladet indeholder mange spændende faglige artikler, forskningsnyt og et fagperspektiv på brand aktuelle problemstillinger i samfundet. Slutteligt får du som studentermedlem mulighed for gratis deltagelse i spændende temaaftener, kurser og foredrag.

På universitetet arrangerer Studentersektionen faglige og sociale arrangementer for de studerende med relevans for den psykologiske profession og de studerendes fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Det kan fx være netværksmøder, hvor studerende og Dansk Psykologi Forening erhvervslivet kan møde hinanden, messer, hvor de studerende kan møde frivilligforeninger med henblik på studiejob og konferencer med præsentation af forskellige beskæftigelsesområder inden for psykologien.

Tidligere arrangementer i Aarhus har fx været:

·         Arrangementer i samarbejde med Akademikernes A-kasse

·         Virksomhedsbesøg i virksomhed med psykologer ansat

·         Frivilligmesse for de frivillige foreninger i Aarhus

·         Minikonference med oplæg fra psykologer ansat i forskellige typer jobs

·         Forskellige psykologirelevante arrangementer der bidrager til dannelsen af et socialt og fagligt netværk.

Tænk på dine fremtidige muligheder. Meld dig ind.

VIL DU VIDE MERE?

Facebookside: DPS – Dansk Psykologforenings Studentersektion https://www.facebook.com/danskpsykologforeningsstudentersektion

Kontakt Aarhus sektionen: dpsaarhus@gmail.com