AU Summer University fag

2021 information

Alle studerende kan søge Summer University kurserne fra d. 15 januar til 8 april 2021.

Du kan se hvilke kurser der er godkendt til dit studie ved først at vælge dit fakultet og herefter studie i boksene nedenfor.

Hvilke kurser kan jeg tage på Summer University?

Aarhus BSS

Statskundskab

Hvis du læser på kandidatuddannelsen i statskundskab eller på 6. semester af bacheloren kan du søge disse kurser fra d. 15 januar til d. 8 april i STADS. 

Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.

Fag Online/On campus ECTS Dato
EU Politics in Theory and Practice On-Campus 10 2/7-22/7
International Organisation and Cooperation On-Campus 10 5/7-23/7
Det talte ord: interviewmetode, forhandlingsteori og retorik On-Campus 10 26/7-13/8

Jura

Jurastuderende kan søge følgende Summer University fag i STADS fra d.1-5 november og igen fra d.15 januar til 8 april. Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.  Disse kurser kræver ikke forhåndsgodkendelse, hvis du læser på kandidatuddannelsen i Jura. 

Fag Online/On campus ECTS Dato
Animal Law Online 10 5/7-23/7
Current issues in international Human Rights Law  Online 10 26/7-13/8

Psykologi

Hvis du læser på bacheloruddannelsen i psykologi kan du søge følgende Summer University kursus mellem 15 januar - 8 april.  Du skal søge kurset i STADS selvbetjeningen. Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.

 

Fag Online/On campus ECTS Dato
Youth, Drugs and Alcohol: Social Science Approaches Online 10 5/7-23/7
Substance Use Disorders: Critical Views on Interventions and Recovery Online 10 26/7-13/8

Hvis du læser på kandidatuddannelsen i Psykologi udbydes der ikke summer university kurser indenfor psykologi på kandidatniveau, det er dog muligt at tage kurser fra andre institutter. Dette kræver at du søger en forhåndsgodkendelse via mit.au.dk og ansøger om plads på fagene i dette system.

BA MMC

 

Fagstudienævnet for virksomhedskommunikation og IT har forhåndsgodkendt nedenstående fag som BA MMC valgfag. Nedenstående fag kan ikke findes på STADS selvbetjeningen. De skal i stedet søges via dette link fra 15. januar til 8. april. Læs guiden i bunden af listen.

Fag Online/On campus ECTS DatoInstitut
Social Marketing* Online 5 5/7-16/7MGMT
Positive Organisational Behaviour (POB) Online 5 5/7-16/7MGMT
Strategic Management of Risk Online 5 5/7-16/7MGMT
Designing Survey Research Online 5 5/7-16/7ECON
Managing Information Security Online 5 5/7-16/7MGMT
Place-Making in Tourism, Real Estate, Urban Policy and Retail  Online 5 5/7-16/7MGMT
Digital Business Innovation & Social Media Online 10 26/7-13/8MGMT

*Det er ikke muligt at ansøge om faget Social Marketing hvis du vælger valgfaget Social Marketing fra BA MMC studieprogrammet.

 

Ovenstående fag kan ikke findes på selvbetjeningen i tilmeldingsperioden. De skal derfor søges via dette link fra 15. januar til 8. april.

Guide: Ansøgningssystemet vil automatisk bede om en forhåndsgodkendelse, når du vælger et eller flere af disse fag. Da fagene allerede er forhåndsgodkendt til dit studie, bedes du i stedet uploade en indskrivningsbekræftelse fra mit.au.dk (du kan lave den ved at vælge udskrifter - og vælg indskrivningsbekræftelse fra drop down menuen og "dan PDF").

I ansøgningssystemet kan du tilføje 2 prioriteter til din ansøgning automatisk og i step 6/7 kan du manuelt skrive alle de prioriteter du har lyst til, du kan prioritere så mange du vil. 

Når du søger om fag via Summer University, bør du være særligt opmærksom på, at de søgte fag kan have anbefalede forudsætningskrav. Disse står angivet i de enkelte kursusbeskrivelser i kursuskataloget. Det er dit eget ansvar at leve op til disse forudsætninger, og der vil ikke blive taget hensyn til eventuel manglende baggrundsviden.

MA CC

Fagstudienævnet for virksomhedskommunikation og IT har forhåndsgodkendt nedenstående fag som MA CC valgfag. Nedenstående fag kan ikke findes på STADS selvbetjeningen. De skal i stedet søges via dette link fra 15. januar til 8. april. Læs guiden i bunden af listen.

 

Fag Online/On campus ECTS DatoInstitut
Designing and Managing a Salesforce Online 5 5/7-16/7MGMT
Vision, Decision, and Leadership Online 5 26/7-6/8MGMT
Language and Marketing Online 10 5/7-23/7MGMT
Leadership, Management Strategy and Business Ethics Online 10 5/7-23/7MGMT
Strategic Management of Creativity and Innovation  Online 10 5/7-23/7MGMT
Blockchain and Supply management Online 10 5/7-23/7MGMT
Managing China Cross-Border Development Online 10 5/7-23/7MGMT
Advanced Nonverbal Communication Online 10 26/7-13/8MGMT
Management information systems (MIS) Online 10 26/7-13/8MGMT
Service Management and Marketing Online 10 26/7-13/8MGMT
Organisational Misbehaviour Online 10 26/7-13/8MGMT
New Venture Creation Online 10 26/7-13/8MGMT
Consulting Frameworks, International PMOs and Project Management Online 10 26/7-13/8MGMT


Ovenstående fag kan ikke findes på selvbetjeningen i tilmeldingsperioden. De skal derfor søges via dette link fra 15. januar til 8. april.

Guide: Ansøgningssystemet vil automatisk bede om en forhåndsgodkendelse, når du vælger et eller flere af disse fag. Da fagene allerede er forhåndsgodkendt til dit studie, bedes du i stedet uploade en indskrivningsbekræftelse fra mit.au.dk (du kan lave den ved at vælge udskrifter - og vælg indskrivningsbekræftelse fra drop down menuen og "dan PDF").

I ansøgningssystemet kan du tilføje 2 prioriteter til din ansøgning automatisk og i step 6/7 kan du manuelt skrive alle de prioriteter du har lyst til, du kan prioritere så mange du vil. 

Når du søger om fag via Summer University, bør du være særligt opmærksom på, at de søgte fag kan have anbefalede forudsætningskrav. Disse står angivet i de enkelte kursusbeskrivelser i kursuskataloget. Det er dit eget ansvar at leve op til disse forudsætninger, og der vil ikke blive taget hensyn til eventuel manglende baggrundsviden.

HA (dansk og engelsksproget samt Top-up)

HA-studerende kan søge følgende Summer University fag i STADS fra d.15 januar til 8 april. Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.

Når du har bestået vil pointene automatisk blive indsat som valgfag på dit 5. semester (også selvom du fx. tager dem mellem dit 2. og 3. semester).

 

Fag Online/On campus ECTS DatoInstitut
Introduction to Design Thinking: Understanding Creativity and Applying Innovation in Real Life  Online 5 5/7-16/7MGMT
Social Marketing Online 5 5/7-16/7MGMT
Positive Organisational Behaviour (POB) Online 5 5/7-16/7MGMT
Strategic Management of Risk Online 5 5/7-16/7MGMT
Financial Analysis and Decision Making-A Simulation Approach Online 5 5/7-16/7ECON
Global Logistics & International Trade Online 5 5/7-16/7ECON
Designing Survey Research Online 5 5/7-16/7ECON
Managing Information Security Online 5 5/7-16/7MGMT
Place-Making in Tourism, Real Estate, Urban Policy and Retail  Online 5 5/7-16/7MGMT
International Corporate Governance Online 5 26/7-6/8ECON
Mergers and Acquisitions Online 5 26/7-6/8ECON
Google Analytics and Web Traffic Acquisition Online 5 26/7-6/8ECON
Money and Banking Online 5 26/7-6/8ECON
International Trade and Policy in the Era of Nationalism Online 10 5/7-23/7ECON
Business Intelligence from Web Data Analytics and Data Mining Online 10 5/7-23/7ECON
Emerging Innovation in Finance Online 10 26/7-13/8ECON
Economics of Football: How Behavioural Economics can Explain Soccer Online 10 26/7-13/8ECON
Business Analytics - Tools for Analyzing Big Data Online 10 26/7-13/8ECON
Digital Business Innovation & Social Media Online 10 26/7-13/8 MGMT

STADS ansøgningsguide til HA/Bsc studerende

Du kan tage op til 20 ECTS point på Summer University, men du kan kun tage et fag i hver periode. Hver periode har sin egen tilmeldingsblanket, hvor du kan prioritere op til 10 fag på hver blanket. Husk at tjek om der er nogle særlige bemærkninger til faget i kolonnen "Info" i stads.

Sådan søger du om at få ét fag i selvbetjeningen: For at søge om et fag skal du vælge minimum en første prioritet, og højest 10 prioriteter i alt (enten på samme blanket eller ved at tilføje en første prioritet i en periode og en anden prioritet i en anden periode etc. ved at bruge begge blanketter).

Sådan søger du om at få to fag i selvbetjeningen:  For at søge om to fag skal du minimum tilføje en første prioritet i hver periode, ved at bruge begge blanketter.

Hvis du søger om en første prioritet i begge perioder betyder det at du gerne vil have to fag, og du vil derfor blive tilmeldt to fag, så du bedes kun tilføje to første prioriteter hvis du ønsker at tage to fag.

FAQ selvbetjeningsblanketter

Jeg skal i praktik/på udveksling og har desperat brug for et Summer University fag, kan jeg være sikker på at få plads på et fag? 

Hvis du ikke får plads på de fag du søger i første omgang grundet fx. overbookning eller aflysning vil du kunne søge restpladser i stads fra d. 26-26/4. Langt de fleste får deres første eller anden prioritet.

Men der er desværre ingen garanti for at du får plads, heller ikke selvom at du læser på AU. Summer University skal ses som et tilbud om at få fleksibilitet i studieprogrammet og ikke som en garanti for at du kan få fx. 15 ects point. 

Okay, men for en sikkerheds skyld så tilføjer jeg altså lige 10 prioriteter i hver periode, på den måde har jeg teknisk set 20 prioriteter, også er jeg sikker på at få et fag?

Dette vil ikke være en smart løsning hvis du kun ønsker at tage et fag, da vi automatisk går ud fra at du gerne vil have to fag hvis du har mere end en første prioritet og du vil derfor blive tilmeldt to fag. Når du først er tilmeldt et fag kan du kun blive afmeldt hvis du får en dispensation fra studienævnet, hvilket kan tage flere uger og kræve en del papirarbejde. 

Min første prioritet og øvrige prioriteter er ikke i samme periode, hvad gør jeg?

Dette kan systemet fint håndtere, du tilføjer bare din første prioritet i en periode og åbner herefter den anden blanket for den anden periode og tilføjer dine øvrige prioriteter (uden også at tilføje en første prioritet i samme periode som dine øvrige prioriteter). 

Hvordan sikrer jeg mig at kombinationen af fag går op med det antal point jeg gerne vil have?

Hvis du fx. skal have 15 point og ikke 20 eller omvendt, og du derfor har søgt forskelligt mellem 10 og 5 points fag, i forskellige perioder, prioriteter og blanketter vil vi forsøge at få det til at gå op ved at kigge på hvilken kombination dine to første prioriteter har. Hvis de giver 15 vil vi forsøge at få din sammensætning til at gå op med 15 osv., hvis du ikke kan få begge dine prioriteter. En del af fordelingen sker dog automatisk via et job i stads, derfor kan vi ikke garantere at det kommer til at gå op, men skulle det ske at du kommer på to fag der giver en uønsket samlet mængde ECTS så kontakt os endelig på summeruniversity@au.dk også vil vi forsøge at hjælpe dig. 

HA (jur.)

Følgende bachelorkurser udbydes til HA.jur studerende. Du kan søge disse kurser i selvbetjeningen STADS gennem mit.au.dk mellem 15. januar og 8. april. Der gives automatisk merit for disse fag, du skal altså ikke søge om en forhåndsgodkendelse for at tage dem, men kan blot vælge dem i STADS. Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.

Når du har bestået vil pointene automatisk blive indsat som valgfag på dit 5. semester (også selvom du fx. tager dem mellem dit 2. og 3. semester).

Fag Online/On campus ECTS DatoInstitut
Introduction to Design Thinking: Understanding Creativity and Applying Innovation in Real Life  Online 5 5/7-16/7MGMT
Social Marketing Online 5 5/7-16/7MGMT
Positive Organisational Behaviour (POB) Online 5 5/7-16/7MGMT
Strategic Management of Risk Online 5 5/7-16/7MGMT
Financial Analysis and Decision Making-A Simulation Approach Online 5 5/7-16/7ECON
Global Logistics & International Trade Online 5 5/7-16/7ECON
Managing Information Security Online 5 5/7-16/7MGMT
Place-Making in Tourism, Real Estate, Urban Policy and Retail  Online 5 5/7-16/7ECON
International Corporate Governance Online 5 26/7-6/8ECON
Mergers and Acquisitions Online 5 26/7-6/8ECON
Google Analytics and Web Traffic Acquisition Online 5 26/7-6/8ECON
Money and Banking Online 5 26/7-6/8ECON
International Trade and Policy in the Era of Nationalism Online 10 5/7-23/7ECON
Business Intelligence from Web Data Analytics and Data Mining Online 10 5/7-23/7ECON
Emerging Innovation in Finance Online 10 26/7-13/8ECON
Economics of Football: How Behavioural Economics can Explain Soccer Online 10 26/7-13/8ECON
Business Analytics - Tools for Analyzing Big Data Online 10 26/7-13/8ECON
Digital Business Innovation & Social Media Online 10 26/7-13/8MGMT

STADS ansøgningsguide til HA/Bsc studerende

Du kan tage op til 20 ECTS point på Summer University, men du kan kun tage et fag i hver periode. Hver periode har sin egen tilmeldingsblanket, hvor du kan prioritere op til 10 fag på hver blanket. Husk at tjek om der er nogle særlige bemærkninger til faget i kolonnen "Info" i stads.

Sådan søger du om at få ét fag i selvbetjeningen: For at søge om et fag skal du vælge minimum en første prioritet, og højest 10 prioriteter i alt (enten på samme blanket eller ved at tilføje en første prioritet i en periode og en anden prioritet i en anden periode etc. ved at bruge begge blanketter).

Sådan søger du om at få to fag i selvbetjeningen:  For at søge om to fag skal du minimum tilføje en første prioritet i hver periode, ved at bruge begge blanketter.

Hvis du søger om en første prioritet i begge perioder betyder det at du gerne vil have to fag, og du vil derfor blive tilmeldt to fag, så du bedes kun tilføje to første prioriteter hvis du ønsker at tage to fag.

FAQ selvbetjeningsblanketter

Jeg skal i praktik/på udveksling og har desperat brug for et Summer University fag, kan jeg være sikker på at få plads på et fag? 

Hvis du ikke får plads på de fag du søger i første omgang grundet fx. overbookning eller aflysning vil du kunne søge restpladser i stads fra d. 26-26/4. Langt de fleste får deres første eller anden prioritet.

Men der er desværre ingen garanti for at du får plads, heller ikke selvom at du læser på AU. Summer University skal ses som et tilbud om at få fleksibilitet i studieprogrammet og ikke som en garanti for at du kan få fx. 15 ects point. 

Okay, men for en sikkerheds skyld så tilføjer jeg altså lige 10 prioriteter i hver periode, på den måde har jeg teknisk set 20 prioriteter, også er jeg sikker på at få et fag?

Dette vil ikke være en smart løsning hvis du kun ønsker at tage et fag, da vi automatisk går ud fra at du gerne vil have to fag hvis du har mere end en første prioritet og du vil derfor blive tilmeldt to fag. Når du først er tilmeldt et fag kan du kun blive afmeldt hvis du får en dispensation fra studienævnet, hvilket kan tage flere uger og kræve en del papirarbejde. 

Min første prioritet og øvrige prioriteter er ikke i samme periode, hvad gør jeg?

Dette kan systemet fint håndtere, du tilføjer bare din første prioritet i en periode og åbner herefter den anden blanket for den anden periode og tilføjer dine øvrige prioriteter (uden også at tilføje en første prioritet i samme periode som dine øvrige prioriteter). 

Hvordan sikrer jeg mig at kombinationen af fag går op med det antal point jeg gerne vil have?

Hvis du fx. skal have 15 point og ikke 20 eller omvendt, og du derfor har søgt forskelligt mellem 10 og 5 points fag, i forskellige perioder, prioriteter og blanketter vil vi forsøge at få det til at gå op ved at kigge på hvilken kombination dine to første prioriteter har. Hvis de giver 15 vil vi forsøge at få din sammensætning til at gå op med 15 osv., hvis du ikke kan få begge dine prioriteter. En del af fordelingen sker dog automatisk via et job i stads, derfor kan vi ikke garantere at det kommer til at gå op, men skulle det ske at du kommer på to fag der giver en uønsket samlet mængde ECTS så kontakt os endelig på summeruniversity@au.dk også vil vi forsøge at hjælpe dig. 

Cand.Merc.

Cand.merc.studerende kan søge følgende Summer University fag i STADS fra d.15 januar til 8 april. Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.

Fag

Online/On campus ECTS DatoInstitut
Designing and Managing a Salesforce Online 5 5/7-16/7MGMT
Vision, Decision, and Leadership Online 5 26/7-6/8MGMT
Issues in Energy and Environmental Management Online 5 26/7-6/8ECON
Managing Sustainability in Supply Chains Online 5 26/7-6/8ECON
Financial Analytics in R Online 5 26/7-6/8ECON
Fixed Income Derivatives Online 5 2/8-13/8ECON
Language and Marketing Online 10 5/7-23/7MGMT
Financial Capitalism: The Big Picture Online 10 5/7-23/7ECON
Lean Management Online 10 5/7-23/7ECON
Leadership, Management Strategy and Business Ethics Online 10 5/7-23/7MGMT
Strategic Management of Creativity and Innovation  Online 10 5/7-23/7MGMT
Forensic Accounting Fraud Analytics Online 10 5/7-23/7ECON
Blockchain and Supply management Online 10 5/7-23/7MGMT
Corporate Governance Online 10 5/7-23/7ECON
Managing China Cross-Border Development Online 10 5/7-23/7MGMT
Intensive Introduction to Data Science in Python On-Campus 10 5/7-23/7ECON
Interactive Service Marketing Online 10 26/7-13/8MGMT
Advanced Nonverbal Communication Online 10 26/7-13/8MGMT
Management information systems (MIS) Online 10 26/7-13/8MGMT
Online reputation management Online 10 26/7-13/8MGMT
Entrepreneurial Finance Online 10 26/7-13/8ECON
Service Management and Marketing Online 10 26/7-13/8MGMT
Organisational Misbehaviour Online 10 26/7-13/8MGMT
New Venture Creation Online 10 26/7-13/8MGMT
Consulting Frameworks, International PMOs and Project Management Online 10 26/7-13/8MGMT

STADS ansøgningsguide til Cand.Merc studerende

Du kan tage op til 20 ECTS point på Summer University, men du kan kun tage et fag i hver periode. Hver periode har sin egen tilmeldingsblanket, hvor du kan prioritere op til 10 fag på hver blanket. Husk at tjek om der er nogle særlige bemærkninger til faget i kolonnen "Info" i stads.

Sådan søger du om at få ét fag i selvbetjeningen: For at søge om et fag skal du vælge minimum en første prioritet, og højest 10 prioriteter i alt (enten på samme blanket eller ved at tilføje en første prioritet i en periode og en anden prioritet i en anden periode etc. ved at bruge begge blanketter).

Sådan søger du om at få to fag i selvbetjeningen:  For at søge om to fag skal du minimum tilføje en første prioritet i hver periode, ved at bruge begge blanketter.

Hvis du søger om en første prioritet i begge perioder betyder det at du gerne vil have to fag, og du vil derfor blive tilmeldt to fag, så du bedes kun tilføje to første prioriteter hvis du ønsker at tage to fag.

FAQ selvbetjeningsblanketter

Jeg skal i praktik/på udveksling og har desperat brug for et Summer University fag, kan jeg være sikker på at få plads på et fag? 

Hvis du ikke får plads på de fag du søger i første omgang grundet fx. overbookning eller aflysning vil du kunne søge restpladser i stads fra d. 26-26/4. Langt de fleste får deres første eller anden prioritet.

Men der er desværre ingen garanti for at du får plads, heller ikke selvom at du læser på AU. Summer University skal ses som et tilbud om at få fleksibilitet i studieprogrammet og ikke som en garanti for at du kan få fx. 15 ects point. 

Okay, men for en sikkerheds skyld så tilføjer jeg altså lige 10 prioriteter i hver periode, på den måde har jeg teknisk set 20 prioriteter, også er jeg sikker på at få et fag?

Dette vil ikke være en smart løsning hvis du kun ønsker at tage et fag, da vi automatisk går ud fra at du gerne vil have to fag hvis du har mere end en første prioritet og du vil derfor blive tilmeldt to fag. Når du først er tilmeldt et fag kan du kun blive afmeldt hvis du får en dispensation fra studienævnet, hvilket kan tage flere uger og kræve en del papirarbejde. 

Min første prioritet og øvrige prioriteter er ikke i samme periode, hvad gør jeg?

Dette kan systemet fint håndtere, du tilføjer bare din første prioritet i en periode og åbner herefter den anden blanket for den anden periode og tilføjer dine øvrige prioriteter (uden også at tilføje en første prioritet i samme periode som dine øvrige prioriteter). 

Hvordan sikrer jeg mig at kombinationen af fag går op med det antal point jeg gerne vil have?

Hvis du fx. skal have 15 point og ikke 20 eller omvendt, og du derfor har søgt forskelligt mellem 10 og 5 points fag, i forskellige perioder, prioriteter og blanketter vil vi forsøge at få det til at gå op ved at kigge på hvilken kombination dine to første prioriteter har. Hvis de giver 15 vil vi forsøge at få din sammensætning til at gå op med 15 osv., hvis du ikke kan få begge dine prioriteter. En del af fordelingen sker dog automatisk via et job i stads, derfor kan vi ikke garantere at det kommer til at gå op, men skulle det ske at du kommer på to fag der giver en uønsket samlet mængde ECTS så kontakt os endelig på summeruniversity@au.dk også vil vi forsøge at hjælpe dig. 

Cand.merc. (jur)

Følgende kurser udbydes til kandidatstuderende i Economics and Business administration, retningen cand.merc.jur.

Disse fag skal søges i stads og kræver ikke en forhåndsgodkendelse. Du søger disse kurser i selvbetjeningen STADS gennem mit.au.dk på samme måde som du søger almindelige valgfag. Du kan søge kurserne mellem 15. januar og 8. april. Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.

Du kan tage op til 20 ECTS point på Summer University, men du kan kun tage et fag i hver periode. Hver periode har sin egen tilmeldingsblanket, hvor du kan prioritere op til 10 fag på hver blanket. Husk at tjekke om der er nogle særlige bemærkninger til faget i kolonnen "Info" i STADS.

Fag Online/On campus ECTS DatoInstitut
Designing and Managing a Salesforce Online 5 5/7-16/7MGMT
Vision, Decision, and Leadership Online 5 26/7-6/8MGMT
Issues in Energy and Environmental Management Online 5 26/7-6/8ECON
Managing Sustainability in Supply Chains Online 5 26/7-6/8ECON
Financial Analytics in R Online 5 26/7-6/8ECON
Fixed Income Derivatives TBA 5 2/8-13/8ECON
Language and Marketing Online 10 5/7-23/7MGMT
Financial Capitalism: The Big Picture Online 10 5/7-23/7ECON
Lean Management Online 10 5/7-23/7ECON
Leadership, Management Strategy and Business Ethics Online 10 5/7-23/7MGMT
Strategic Management of Creativity and Innovation  Online 10 5/7-23/7MGMT
Forensic Accounting Fraud Analytics Online 10 5/7-23/7ECON
Blockchain and Supply management Online 10 5/7-23/7MGMT
Corporate Governance Online 10 5/7-23/7ECON
Managing China Cross-Border Development Online 10 5/7-23/7MGMT
Interactive Service Marketing Online 10 26/7-13/8MGMT
Advanced Nonverbal Communication Online 10 26/7-13/8MGMT
Management information systems (MIS) Online 10 26/7-13/8MGMT
Online reputation management Online 10 26/7-13/8MGMT
Entrepreneurial Finance Online 10 26/7-13/8ECON
Service Management and Marketing Online 10 26/7-13/8MGMT
Organisational Misbehaviour Online 10 26/7-13/8MGMT
New Venture Creation Online 10 26/7-13/8MGMT
Consulting Frameworks, International PMOs and Project Management Online 10 26/7-13/8MGMT
Animal Law Online 10 5/7-23/7JURA

Hvis du ønsker at søge et andet kursus, som er udbudt af en anden studieretning, skal du først søge om en forhåndsgodkendelse via mit.au.dk.

Herefter skal faget søges i vores online ansøgningssystem mellem 15. januar til 8. april

Cand.merc.aud

Følgende kandidatkurser udbydes til cand.merc.aud studerende. Disse fag skal søges i stads og kræver ikke en forhåndsgodkendelse. Du søger disse kurser i selvbetjeningen (STADS) gennem mit.au.dk på samme måde som du søger almindelige valgfag. Du kan søge kurserne mellem 15. januar og 8. april. Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.

 

Fag Online/On campus ECTS DatoInstitut
Issues in Energy and Environmental Management Online 5 26/7-6/8ECON
Managing Sustainability in Supply Chains Online 5 26/7-6/8ECON
Financial Analytics in R Online 5 26/7-6/8ECON
Fixed Income Derivatives TBA 5 2/8-13/8ECON
Financial Capitalism: The Big Picture Online 10 5/7-23/7ECON
Lean Management Online 10 5/7-23/7ECON
Leadership, Management Strategy and Business Ethics Online 10 5/7-23/7MGMT
Forensic Accounting Fraud Analytics Online 10 5/7-23/7ECON
Blockchain and Supply management Online 10 5/7-23/7MGMT
Corporate Governance Online 10 5/7-23/7ECON
Intensive Introduction to Data Science in Python On-Campus 10 5/7-23/7ECON
Entrepreneurial Finance Online 10 26/7-13/8ECON
Organisational Misbehaviour Online 10 26/7-13/8MGMT
New Venture Creation Online 10 26/7-13/8MGMT

Når du har bestået vil pointene automatisk blive indsat som valgfag på dit 3. semester. 

Du kan tage op til 20 ECTS point på Summer University, men du kan kun tage et fag i hver periode. Hver periode har sin egen tilmeldingsblanket, hvor du kan prioritere op til 10 fag på hver blanket. Husk at tjek om der er nogle særlige bemærkninger til faget i kolonnen "Info" i stads.

STADS ansøgningsguide til Cand.Merc studerende

Du kan tage op til 20 ECTS point på Summer University, men du kan kun tage et fag i hver periode. Hver periode har sin egen tilmeldingsblanket, hvor du kan prioritere op til 10 fag på hver blanket. Husk at tjek om der er nogle særlige bemærkninger til faget i kolonnen "Info" i stads.

Sådan søger du om at få ét fag i selvbetjeningen: For at søge om et fag skal du vælge minimum en første prioritet, og højest 10 prioriteter i alt (enten på samme blanket eller ved at tilføje en første prioritet i en periode og en anden prioritet i en anden periode etc. ved at bruge begge blanketter).

Sådan søger du om at få to fag i selvbetjeningen:  For at søge om to fag skal du minimum tilføje en første prioritet i hver periode, ved at bruge begge blanketter.

Hvis du søger om en første prioritet i begge perioder betyder det at du gerne vil have to fag, og du vil derfor blive tilmeldt to fag, så du bedes kun tilføje to første prioriteter hvis du ønsker at tage to fag.

FAQ selvbetjeningsblanketter

Jeg skal i praktik/på udveksling og har desperat brug for et Summer University fag, kan jeg være sikker på at få plads på et fag? 

Hvis du ikke får plads på de fag du søger i første omgang grundet fx. overbookning eller aflysning vil du kunne søge restpladser i stads fra d. 26-26/4. Langt de fleste får deres første eller anden prioritet.

Men der er desværre ingen garanti for at du får plads, heller ikke selvom at du læser på AU. Summer University skal ses som et tilbud om at få fleksibilitet i studieprogrammet og ikke som en garanti for at du kan få fx. 15 ects point. 

Okay, men for en sikkerheds skyld så tilføjer jeg altså lige 10 prioriteter i hver periode, på den måde har jeg teknisk set 20 prioriteter, også er jeg sikker på at få et fag?

Dette vil ikke være en smart løsning hvis du kun ønsker at tage et fag, da vi automatisk går ud fra at du gerne vil have to fag hvis du har mere end en første prioritet og du vil derfor blive tilmeldt to fag. Når du først er tilmeldt et fag kan du kun blive afmeldt hvis du får en dispensation fra studienævnet, hvilket kan tage flere uger og kræve en del papirarbejde. 

Min første prioritet og øvrige prioriteter er ikke i samme periode, hvad gør jeg?

Dette kan systemet fint håndtere, du tilføjer bare din første prioritet i en periode og åbner herefter den anden blanket for den anden periode og tilføjer dine øvrige prioriteter (uden også at tilføje en første prioritet i samme periode som dine øvrige prioriteter). 

Hvordan sikrer jeg mig at kombinationen af fag går op med det antal point jeg gerne vil have?

Hvis du fx. skal have 15 point og ikke 20 eller omvendt, og du derfor har søgt forskelligt mellem 10 og 5 points fag, i forskellige perioder, prioriteter og blanketter vil vi forsøge at få det til at gå op ved at kigge på hvilken kombination dine to første prioriteter har. Hvis de giver 15 vil vi forsøge at få din sammensætning til at gå op med 15 osv., hvis du ikke kan få begge dine prioriteter. En del af fordelingen sker dog automatisk via et job i stads, derfor kan vi ikke garantere at det kommer til at gå op, men skulle det ske at du kommer på to fag der giver en uønsket samlet mængde ECTS så kontakt os endelig på summeruniversity@au.dk også vil vi forsøge at hjælpe dig. 

GMM

Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi har forhåndsgodkendt nedenstående fag:

Fag Online/On campus ECTS DatoInstitut
Introduction to Design Thinking: Understanding Creativity and Applying Innovation in Real Life  Online 5 5/7-16/7MGMT
Mergers and Acquisitions Online 5 26/7-6/8ECON
Business Intelligence from Web Data Analytics and Data Mining Online 10 5/7-23/7ECON
Business Analytics - Tools for Analyzing Big Data Online 10 26/7-13/8ECON
Digital Business Innovation & Social Media Online 10 26/7-13/8MGMT

Ovenstående fag kan ikke findes på selvbetjeningen i tilmeldingsperioden. De skal derfor søges via dette link fra d. 15. januar til 8. april

NB! Ansøgningssystemet vil automatisk bede om en forhåndsgodkendelse, når du vælger et eller flere af disse fag. Da fagene allerede er forhåndsgodkendt til dit studie, bedes du i stedet uploade en  indskrivningsbekræftelse fra mit.au.dk.

Når du søger om fag via Summer University, bør du være særligt opmærksom på, at de søgte fag kan have anbefalede forudsætningskrav. Disse står angivet i de enkelte kursusbeskrivelser i kursuskataloget. Det er dit eget ansvar at leve op til disse forudsætninger, og der vil ikke blive taget hensyn til eventuel manglende baggrundsviden.

MSc Technology Based Business Development (cand.polyt)

Nedenstående kandidatfag har Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi forhåndsgodkendt:

 

Fag Online/On campus ECTS DatoInstitut
Python Fundamentals for Machine Learning  Online 10 5/7-23/7BTECH
Six Sigma Design & Innovation Online 10 26/7-13/8BTECH

Disse fag skal søges fra d. 1-5 maj via mit.au.dk på samme måde, som når du vælger almindelige valgfag. Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.

Vær opmærksom på at det i forbindelse med valgfag på kandidatuddannelsen i Teknologibaseret Forretningsudvikling kun er muligt at vælge 10 ECTS inden for området Social Science.

Når du søger om fag via Summer University, bør du være særligt opmærksom på, at de søgte fag kan have anbefalede forudsætningskrav. Disse står angivet i de enkelte kursusbeskrivelser i kursuskataloget. Det er dit eget ansvar at leve op til disse forudsætninger, og der vil ikke blive taget hensyn til eventuel manglende baggrundsviden.

Cand.oecon (pol-øk)

Du kan søge følgende Summer University fag i STADS fra d.15 januar til 8 april. Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.

Fag Online/On campus ECTS DatoInstitut
EU Politics in Theory and Practice On-Campus 10 2/7-22/7Statskundskab

Cand.soc

Cand.soc studerende kan søge følgende Summer University fag i STADS fra d.15 januar til 8 april. Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.

Fag Online/On campus ECTS DatoInstitut
Designing and Managing a Salesforce Online 5 5/7-16/7MGMT
Vision, Decision, and Leadership Online 5 26/7-6/8MGMT
Issues in Energy and Environmental Management Online 5 26/7-6/8ECON
Managing Sustainability in Supply Chains Online 5 26/7-6/8ECON
Financial Analytics in R Online 5 26/7-6/8ECON
Fixed Income Derivatives TBA 5 2/8-13/8ECON
Language and Marketing Online 10 5/7-23/7MGMT
Financial Capitalism: The Big Picture Online 10 5/7-23/7ECON
Lean Management Online 10 5/7-23/7ECON
Leadership, Management Strategy and Business Ethics Online 10 5/7-23/7MGMT
Strategic Management of Creativity and Innovation  Online 10 5/7-23/7MGMT
Forensic Accounting Fraud Analytics Online 10 5/7-23/7ECON
Blockchain and Supply management Online 10 5/7-23/7MGMT
Corporate Governance Online 10 5/7-23/7ECON
Managing China Cross-Border Development Online 10 5/7-23/7MGMT
Intensive Introduction to Data Science in Python On-Campus 10 5/7-23/7ECON
Interactive Service Marketing Online 10 26/7-13/8MGMT
Advanced Nonverbal Communication Online 10 26/7-13/8MGMT
Management information systems (MIS) Online 10 26/7-13/8MGMT
Online reputation management Online 10 26/7-13/8MGMT
Entrepreneurial Finance Online 10 26/7-13/8ECON
Service Management and Marketing Online 10 26/7-13/8MGMT
Organisational Misbehaviour Online 10 26/7-13/8MGMT
New Venture Creation Online 10 26/7-13/8ECON
Consulting Frameworks, International PMOs and Project Management Online 10 26/7-13/8MGMT

Arts

Alle Arts uddannelser med IV - eller HUM fag i studieordningen

Nedenstående IV-fag er godkendt til alle Arts uddannelser der indeholder HUM eller IV fag i deres studieordning (herunder BA IVK studerende). Fagene skal søges i stads selvbetjeningen mellem 15 januar-8 april. Alle IV-fag er også forhåndsgodkendt som HUM-fag, så har du HUM-fag i din studieordning kan du følge IV-fag på Summer University 2021.

Det er således ikke nødvendigt at ansøge om forhåndsgodkendelse hos studienævnet. Du kan tilmelde dig alle nedenstående kurser direkte i Stads på mit.au.dk. Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.

Hvis en Arts BA-studerende ønsker at tage et sommerkursus, der ikke udbydes som IV-fag og som derfor ikke er på nedenstående liste (fx hvis du læser BA IVK og ønsker at tage et BSS-fag som et IV-fag) skal du først søge om forhåndsgodkendelse via mit.au.dk og herefter søget faget via dette link.

 

Fag Online/On campus ECTS Dato
Cross-cultural negotiation  On-Campus 10 5/7-16/7
Histories and Languages of the Viking Age: Old Norse & Medieval Latin On-Campus 10 5/7-23/7
Houses and Human Beings –Approaches to material culture in European Buildings Archaeology On-Campus 10 5/7-23/7
How do we think about animals? An introduction to human-animal studies across disciplines On-Campus 10 5/7-23/7
Introduction to Feminism: Theory, Art, Activism Online 10 5/7-23/7
Managing language i international organisations  Online 10 5/7-16/7
Reading Women: Contemporary Feminist Literature from Latin America and Spain  Online 10 5/7-23/7
Serial(ized) crime on TV across Europe Online 10 5/7-23/7
Global fandom in the digital age Online 10 12/7-30/7
Visual media production: Making short fiction films  On-Campus 10 19/7-6/8
Game.Play.Design On-Campus 10 26/7-13/8
In the Fields of Anthropocene Art Online 10 26/7-13/8
Maritime Archaeology Online 10 26/7-13/8
Radical Imaginations: Race, Representation and Diversity in Theatre and the Arts Online 10 26/7-13/8
Site-specific audiodrama  On-Campus 10 26/7-13/8
Temporality in Art, Culture and Technology Online 10 26/7-13/8
The Humanities and the Global Environmental Crisis Online 10 26/7-13/8
The making of the Viking Age – The archaeology of Maritime Scandinavia and Europe On-Campus 10 26/7-13/8
Talk at Work  Online 10 26/7-13/8
Reading Narratives of Slavery, Memory and Human Rights Online 10 2/8-13/8
Sounding city - sonic interventions and storytelling for liveable urban spaces On-Campus 10 9/8-20/8

 

Alle andre Arts uddannelser, herunder DPU

Modernity, Knowledge and Social Pathology:

Dette fag kan vælges af alle kandidatuddannelser på DPU som 10 ECTS valgfag. Man tilmelder sig kurset i STADS, som andre valgfag.

Evaluation, Education and Social Inequality:

For kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab er dette kursus IKKE forhåndsgodkendt som valgfag. Her skal kurset erstatte det obligatoriske fag (Modul 5): Evaluering.

Kurset er forhåndsgodkendt af studienævnet og skal søges gennem summer universitys hjemmeside (link). Der skal uploades en indskrivningsbekræftelse.

For alle andre kandidatuddannelser på DPU kan kurset vælges som 10 ECTS valgfag og man tilmelder sig gennem STADS.

For andre kandidatuddannelser på ARTS gælder at der skal søges en forhåndsgodkendelse hos studienævnet inden man kan søge kurset.

 

Fag Online/On campus ECTS Dato
Modernity, Knowledge and Social Pathology On-Campus 10 5/7-16/7
Evaluation, Education and Social Inequality Online 10 5/7-16/7

Health

Klik på dit HE studie nedenfor for at se, hvilke Summer University kurser du kan tage.

Odontologi

Folkesundhedsvidenskab

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

Sygepleje

Optometri og synsvidenskab

KursusOnline/On campusNiveauECTSDatoer
Healthy Entrepreneurship and Innovation OnlineMA5TBA

Nat-Tech

Alle Nat-Tech uddannelser på nær ingeniøruddannelserne

De følgende kurser udbydes til Nat-Tech studerende (% ingeniørstuderende). Du kan søge kurserne i selvbetjeningen, STADS, fra 15 januar til 8 april. Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.

 

Fag Online/On campus Niveau ECTS Dato
Wind Power Summer School - In Cooperation with Vestas Wind Systems A/S and Siemens Gamesa Renewable Energy A/S On-Campus BA 5 15/8-27/8
Health Tech Innovation (dansk) On-Campus BA 5 3/8-21/8
Next-Generation Sequencing  Online MA 5 5/7-9/7
Diagnosis of Plant Disease On-Campus MA 5 28/6-9/7
Climate Change - Cross-disciplinary Challenges and Solutions  On-Campus MA 5 2/8-13/8
Faroe Islands field course: a window to the geology of the Northeast Atlantic On-Campus MA 5 2/8-11/8
Advanced Water Cycle Management  On-Campus MA 5 15/8-27/8
Hands-on advanced methods and techniques in plant science and biotechnology  On-Campus MA 5 16/8-27/8
Gene Mapping Online MA 5 2/8-6/8
Genomic prediction in animals and plants Online MA 5 9/8-13/8
Bioactive Molecules in Agroecology On-Campus MA 5 27/7-7/8
Feed Ration Planning in Dairy Cattle Herds On-Campus MA 5 9/8-19/8
Food & Ingredients On-Campus MA 5 27/7-7/8
International Construction Law Online MA 10 19/7-30/7

Ingeniøruddannelserne

Forhåndsgodkendte kurser fra andre studieretninger

Dit studienævn har desværre ikke forhåndsgodkendt nogle kurser fra andre studieretninger endnu, men når de gør skriver vi dem her.

Det betyder dog ikke, at du ikke kan tage kurser fra andre studieretninger, men det betyder at du først skal søge om en forhåndsgodkendelse via mit.au.dk.

Herefter skal faget søges i vores online ansøgningssystem inden d. 8 april.

Praktisk Information (2020)

Hvor foregår undervisningen?

Størstedelen af undervisningen i 2020 vil foregå online.

Enkelte kurser vil finde sted med fysisk tilstedeværelse. I Aarhus vil undervisningen foregår i Nobelparken med meget få undtagelser. Husk, at der ikke er akademisk kvarter, medmindre det er meldt ud på forhånd. 

Caféen i Nobel vil være åben, men med begrænset sortiment og åbningstid.

Timeplaner, undervisning og lokaler

På Blackboard finder du læseplan og litteratur til dit fag. Blackboard vil være klar i løbet af juni.

På Blackboard vil du finde et link til dit zoom undervisningsrum, hvis dit sommer kursus finder sted online.

Regn med at undervisningstiden på online kurserne kan variere, da der vil være studerende og undervisere, som deltagere fra andre tidszoner. For de fag, der finder sted fysisk, kan du regne med at undervisningen er hver dag fra 9-13. Nogle fag kan dog godt have længere dage, så tjek læseplanen på Blackboard. Summer Uni fag ligger desværre ikke i timeplanerne. Generelt er sommerkurserne meget intensive, og arbejdsbelastningen kan være stor, så regn ikke med for megen fritid i de uger kurset kører.

Du kan ikke regne med det akademiske kvarter gælder om sommeren - medmindre det står direkte. Så er der undervisning kl. 9.00, så kom kl. 9.00! I hvert fald den første dag.

Da nogle fag har internationale gæsteundervisere, skal du regne med, at tingene ikke er helt som de plejer. Pausestrukturen, undervisningsmetoder osv. kan være anderledes. Tag det som en del af oplevelsen og snak evt. med underviseren, hvis du synes, der er for lidt eller for meget af noget.

 

Tilstedeværelse 

På nogle kurser er der et krav om 80% deltagelse som en forudsætning for eksamen. Kravet til 80% deltagelse gælder for live-delen af onlineundervisningen. Det fremgår af kursusbeskrivelsen, hvis der er et krav til deltagelse.  

Fag der afholdes fysisk på Campus:

Der er en række fag, som afholdes på Campus, du kan her se, hvor dit kursus afholdes.

Oversigt over lokaler (opdateret 260620)

Litteratur og andre kursusmaterialer (på BB)

Litteraturlisterne bliver lagt på Blackboard, så snart vi modtager dem fra underviserne. Det sker tidligst i slutningen af maj og seneste i løbet af juni.

Bibliotek

 

Pga. Covid-19 vil bibliotekerne ikke være tilgængelig som andre år. Du finder aktuel information om biblioteket på deres hjemmeside klik her

Socialt program

Det sociale program vil i 2020 finde sted online og er for alle studerende på Sommer Uni, også for jer fra AU, så meld dig endelig, hvis du synes et arrangement ser spændende ud! Det er en god mulighed for et sjovt eller hyggeligt arrangement sammen med dine medstuderende fra andre lande.

Blackboard og Zoom

Du kan forvente at kunne se dit kursus på Blackboard i løbet af juni måned. Vær opmærksom på, at tidspunktet kan variere fra kursus til kursus.

Litteraturliste og læseplan lægges op løbende, så snart vi modtager dem fra underviseren. Blackboard vil være den primære platform til kommunikation mellem studerende og underviser.

Undervisning via Zoom

Online undervisningen vil finde sted via Zoom - du kan finde et link til dit Zoom undervisningsrum på Blackboard.

Afmelding af kursus

Du kan kun afmelde dig kurset efter de samme regler, som der gælder for de almindelige semesterkurser. Disse regler kan du finde på din studieportal under undervisning - valgfag.

Facebookgruppe

Du kan få meget mere ud af din oplevelse på Summer University ved at melde dig ind i vores Facebook gruppe, ”AU Summer University 2020”.

Gruppen vil blive brugt til diverse praktiske information fra Summer Uni teamet, og til udveksling af informationer, fagligt så vel som socialt, mellem studerende generelt.

Husk, at denne gruppe ikke kun er til internationale studerende men lige så meget til dig som AU studerende! 

Kontakt

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Mail: Summeruniversity@au.dk

Mens Summer University løber af stablen, i juli  og august måned, kan du få hjælp i vores Help Desk, som er online i år. 

Vores helpdesk er bemandet med en masse søde og dygtige studentermedhjælpere, som vil gøre deres bedste for at hjælpe dig.

Helpdesken er åben fra kl. 8-18. 

Ansøgnings FAQ (2020)

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på hvilket kursus du har fået plads på i uge 17.
Hvis du ikke har fået plads på nogle af dine prioriteter, så sender vi dig en mail om det og henviser dig til vores restpladsrunde d. 1-5 maj, hvor der kan søges plads på kurser med ledige pladser.

Kan man skifte fag når man først har fået en plads?

Det er desværre ikke muligt at skifte fag når du har først har fået en plads, du kan kun afmeldes via de gældende regler, som er beskrevet i dit optagelsesbrev. 

Er der ventelister til fyldte fag?

Det er desværrre ikke muligt at komme på venteliste til fyldte fag, så hvis du ikke har fået plads på en af dine prioriteter, er det fordi faget enten er fyldt eller aflyst og det er dermed ikke muligt at få plads eller komme på venteliste, eller skifte. 

Fordeles pladserne efter først til mølle?/Hvordan fordeles pladserne?

Nej! På ingen af kurserne fordeles pladserne efter først til mølle.

Pladserne fordeles efter en række overordnede principper

Medmindre andet er angivet i kursuskataloget, fordeles pladserne på et kursus til følgende grupper i prioriteret rækkefølge:

  • Aarhus Universitets studerende fra det primære eller de relaterede studieprogrammer
  • Aarhus Universitets studerende fra andre studieprogrammer (meritfag indenfor Aarhus Universitet)
  • Studerende fra andre danske universiteter der søger om kurset som meritmodul samt internationale studerende nomineret via en udvekslings- eller anden samarbejdsaftale.
  • Free movers og andre danske ansøgere (Tomplads)

Indenfor disse grupper fordeles pladserne som beskrevet i kursuskataloget.

Det betyder også at der reelt ikke er nogen forskel på, om du søger faget d. 15/1 eller d. 1/4, så længe du søger  inden d. 1/4 kl. 11.59.

Kan jeg ændre/afmelde min tilmelding?

Du kan frit ændre eller annullere din stads tilmelding så længe blanketten er åben frem til d. 1/4 kl. 11.59.

Herefter er det kun muligt at skifte kursus med en dispensation fra studienævnet og du vil kun kunne afmelde dig kurset efter de samme regler som der gælder for de almindelige semesterkurser.

Er det muligt at tage Summer University uden at kurset tæller med i mit studieprogram?

Nej, det er desværre ikke muligt at tage Summer University som en ekstra aktivitet uden at få det sat ind i din studieordning. Derfor kan du også kun tage Summer University hvis du har plads i dit studieprogram, og kun hvis du har plads indenfor den gruppe af kurser, som dit Summer University kursus hører til.

Min tilmelding bliver afvist i stads, hvad gør jeg?

Hvis din tilmelding bliver afvist i STADS, behøver du IKKE kontakte os. Så længe du kan se fagene i STADS, skal vi nok få styr på det. Vi kontakter dig, hvis der er nogle problemer.  

Jeg kan ikke finde det kursus jeg er interesseret i i stads?

Tjek for det første, at kurset udbydes til din studieordning og at du har plads i dit studieprogram. Hvis du er i tvivl om du har plads til kurset skal du kontakte din lokale studieadministration. Hvis kurset udbydes til din studieordning og du har plads i dit studieprogram, skal du skrive til summeruniversity@au.dk, så undersøger vi det nærmere.

Hvis du ikke har plads til kurset i dit studieprogram eller hvis kurset ikke udbydes af din studieordning, kan du prøve at søge om forhåndsgodkendelse til at følge faget som et gæstefag i stedet for. Du skal søge om forhåndsgodkendelse hos dit eget studienævn, før du søger om optagelse - læs mere om forhåndsgodkendelse af gæstefag her. Når du har fået forhåndsgodkendelse, skal du ansøge om optagelse her. Du kan læse mere om at søge sommerkurser som gæstefag her - vær opmærksom på at du skal søge i et andet system (AU Summer University online ansøgningssystem) end Selvbetjeningen.

Hvad gør jeg hvis jeg både vil søge et kursus fra eget studieprogram og et jeg skal bruge forhåndsgodkendelse til?

AU-studerende der ønsker både at søge kurser der udbydes af deres eget studieprogram og kurser de har fået forhåndsgodkendt af deres studienævn skal lave to ansøgninger: en ansøgning/tilmelding i Selvbetjeningen (for det kursus der udbydes af deres eget studieprogram) og en ansøgning i AU Summer University online ansøgningssystem for de kurser de har fået forhåndsgodkendt.

Kan jeg tage Summer University kurser som en del af min kandidatuddannelse inden jeg starter på min kandidat?

Studerende, som optages på følgende uddannelser, har ikke adgang til at følge kandidatfag:

- ITKO

- Cand.merc. (alle linjer)

- Cand.soc.

- Cand.merc.aud.

Medmindre du har søgt om optagelse på ovenstående kandidatuddannelser skal du følge denne procedure:

1.Søge almindelig optagelse på din kandidatuddannelse, hvis du ikke allerede har gjort det. Husk at ansøgningsfristen udløber til midnat mellem d. 1. og 2. marts. Systemet er meget langsomt, så start i god tid.

2.Tilmelde dig Summer University kurset inden d. 1 april kl. 12, via dette link, vælg Aarhus University student som student type, og når systemet beder om en forhåndsgodkendelse, skal du uploade kvittering for modtagelse af ansøgning om optagelse, som du har fået i ansøgningsportalen i forbindelse med, at du har søgt optagelse på kandidatuddannelsen. Kvitteringsbeskeden finder du under Beskeder, når du logger ind i ansøgningssystemet.

Midt april får du svar fra Summer University, på hvilket fag du er kommet ind på, herefter vil du kunne se faget i stads.

Du vil senest 1. juni få besked om optagelse på din kandidatuddannelse, og skal senest 15. juni bekræfte din studieplads. (OBS: Hvis du har søgt andre kandidatuddannelser end din retskravsuddannelse, er det under forudsætning af, at du bliver optaget på uddannelsen)

Du vil omkring d. 22. juni få en besked om, at du er indskrevet på din kandidatuddannelse. Herefter vil din tilmelding til Summer University falde på plads.

Indtil du er indskrevet, vil din tilmelding på Summer Uni faget stå som afvist i stads, også selvom du har fået besked om at du er optaget på faget. Du skal dog ikke være bekymret, det betyder ikke, at du ikke er tilmeldt kurset. 

Vær opmærksom på at studerende, der allerede er indskrevet på en kandidatuddannelse har fortrinsret til kurser med adgangsbegrænsning frem for studerende med en midlertidig indskrivning.

Hvis du læser på statskundskab eller jura og gerne vil tage et kandidatfag mellem din bachelor og kandidat skal du blot søge kurset i stads som på normalvis.

Kan jeg søge uden jeg har min forhåndsgodkendelse og så sende den senere?

Ja, det kan du godt. Hvis du herefter får forhåndsgodkendelsen inden d. 1 april kan du selv uploade den til din ansøgning, hvis du først får den efter d. 1 april skal du sende den til os per mail.

Desværre kan vi ikke give dig en plads på dit ønskede kursus før vi har forhåndsgodkendelsen.