Undervisningstilmelding

Du tilmeldes automatisk alle obligatoriske fag såfremt, at du følger det normerede studieprogram.

Valgfag skal de studerende selv sørge for at tilmelde sig. Du tilmelder dig disse på studenterselvbetjeningen mitstudie.au.dk.

Tilmeldingsperiode:

  • For valgfag i efterårssemestret:1.-5. maj
  • For valgfag i forårssemestret: 1. - 5. december

Undervisningstilmeldingen medfører automatisk eksamenstilmelding til semestrets eksamener.

På grund af pladsbegrænsning i lokalerne, er det kun muligt at følge undervisning i de fag, hvor man er undervisningstilmeldt.

I AU kursuskatalog kan du finde fagbeskrivelser af de udbudte fag.

Læs mere under Timeplaner.

Du skal være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Obligatoriske fag

Hvis du ønsker at til - eller afmelde et obligatorisk fag, skal dette ske i ovenstående periode ved at sende en email til kandidat.bss@au.dk (kandidat) eller til bachelor.bss@au.dk (bachelor).

Har du spørgsmål, kan du kontakte Studievejledningen.

Følger du ikke et normeret studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig de obligatoriske fag. Dette gælder både undervisning og eksamen. Tilmelding sker ved henvendelse til Studieadministrationen inden for tilmeldingsperioden. Tilmeldingsperioden for de obligatoriske fag følger tilmeldingsperioden for de valgfrie fag. 

Hvis du ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg og ønsker at blive gentilmeldt undervisningen, vil muligheden for dette afhænge af praksis på dit studie. Såfremt man på dit studie tillader gentilmelding til undervisning, skal du ligeledes kontakte Studieadministrationen inden for nævnte tilmeldingsperiode.

Ønsker du blot at blive tilmeldt dit 2. eller 3. prøveforsøg henvises til fristerne for tilmelding til eksamen.

Tilvalg

Er du tilvalgsstuderende på kandidattilvalget, skal du følge de samme regler for prioritering og tilmelding af fag som de almindelige kandidatstuderende på psykologi. Du skal ligeledes følge de samme tilmeldingsfrister.
Orientér dig i din studieordning i forhold til, hvor mange valgfag du skal følge på din tilvalgsuddannelse. 

Instruktorhold

I Rus-ugen kommer du på et hold, som også bliver det instruktorhold, du skal følge inden for de tre grunddiscipliner på bacheloruddannelsen.