Kom godt igennem eksamen

Forbered dig til din digitale eksamen.

Som en del af din eksamensforberedelse er det en god idé, at du orienterer dig i FAQ’en om digital eksamen. Du finder FAQ’en på din studieportal under Eksamen – Digital eksamen.

Det er vigtigt, fordi du vil blive registeret for et brugt eksamensforsøg, hvis din besvarelse ikke er afleveret korrekt inden for fristen.

På studieportalens FAQ om digital eksamen kan du bl.a. læse om:

  • Krav til fil-format og størrelse
  • Hvordan du konverterer til PDF
  • Hvordan du får teknisk support

 Husk, at påbegynde upload i god tid før afleveringsfristens udløb.

 Aarhus BSS ønsker dig held og lykke med dine eksamener!