Undervisning

Undervisningsformer

Når du læser Samfundsfag eller Statskundskab vil du opleve, at der veksles mellem forskellige undervisningsformer under hele studieforløbet. Nedenfor beskrives kort de mest almindelige typer.

Forelæsninger

Forelæsninger er for hele årgangen. Der kan være op imod 300 studerende til en forelæsning, som derfor består i, at underviseren holder oplæg.

Holdundervisning

Undervisning på hold giver mulighed for at diskutere og stille uddybende spørgsmål til pensum og til forelæsningerne. Der er ca. 25-30 studerende på et hold. Undervisningen kan varetages både af undervisere ansat på instituttet og af instruktorer, som er studerende, der er længere henne i deres uddannelsesforløb. Undervisning, der varetages af instruktorer, vil altid være tilknyttet forelæsninger i det pågældende fag. Holdundervisningen er bl.a. bygget op omkring oplæg fra de enkelte læsegrupper.

Seminarundervisning

Seminarundervisning er en undervisningsform, der primært bruges på kandidatuddannelsen, men den anvendes også på samfundsfagsuddannelsens 2. semester og på statskundskabsuddannelsens 5. og 6. semester. Seminarformen indebærer, at instituttets undervisere underviser på hold af 17-30 studerende. Der undervises i to til tre timer om ugen i et semester inden for et emneområde, som den pågældende underviser har udbudt. Seminarformen giver mulighed for at gå i dybden med mere afgrænsede problemstillinger. Studerende deltager aktivt i undervisningen ved oplæg og diskussioner.