Beregn vægtet gennemsnit

Sådan beregner du dit karaktergennemsnit

Dit vægtede gennemsnit er et udtryk for dit karaktergennemsnit beregnet i forhold til karakterernes ECTS-vægtning på hhv. bachelor- og kandidatniveau.

For at udregne det vægtede gennemsnit for din uddannelse eller dele af din uddannelse, skal du:

  1. gange hver enkelt karakter for den periode, som du ønsker at beregne gennemsnittet for, med det antal ECTS-point som det enkelte fag er normeret til. 
  2. lægge alle resultaterne sammen og dividere med det antal ECTS-point, som er bedømt gradueret.

Eksempel: 

Beregning af vægtet gennemsnit  for 1. år af bacheloruddannelsen ved folkesundhedsvidenskab:

Introduktion til Folkesundhed

15 ECTS

Bestået

-

Befolkningssundhed og Demografi

10 ECTS

Karakteren 02

Vægt 20

Politologisk Introduktionskursus

5 ECTS

Karakteren 4

Vægt 20

Epidemiologi og Biostatistik

10 ECTS

Karakteren 7

Vægt 70

Sundhedssociologi

10 ECTS

Karakteren 12 

Vægt 120 

Sundhed og sygdom 1

10 ECTS

Bestået 

-

 

  • Vægt i alt: 20+20+70+120 = 230

  • ECTS-point i perioden: 10+5+10+10 = 35

  • Vægtet gennemsnit: 230/35 = 6,57