AU Summer University

Søg fra 17. April 12:00 - 19. April 12:00 2024

Modtag listen med fag der kan søges i restpladsrunden på mail her.

  • Du kan søge AU Summer University fag fra d. 17/4 til d. 19/4 kl.12.00.
    Alle kan søge i denne runde, også dem der ikke nåede at søge i vores hovedrunde.
  • Hvis du har søgt i vores hovedrunde (inden d. 15/3 kl.12), får du svar på din ansøgning inden restpladsrunden.
  • Søger du i restpladsrunden får du svar inden d. 1 maj.
  • Listen med kurser der kan søges i restpladsrunden vil blive offentliggjort her på siden inden d.17/4.
  • Restpladsrunden er ikke først til mølle.
  • Du kan skrive dig op til at modtage listen med fag der kan søges i restpladsrunden på mail her.

Hvad er AU Summer University?

AU Summer University er et tilbud til dig som AU studerende, hvor du kan tage fag om sommeren, mellem de normale semestre.
Fagene du kan tage på AU Summer University er en del af din uddannelse og vil tælle i stedet for et valgfag.
Fagene adskiller sig dog fra semesterfagene ved at være meget intensive, meget internationale og ved at være undervist på engelsk.
Fagene på AU Summer University kan du ikke tage på semestrene, de udbydes kun om sommeren.
På AU Summer University udbydes der over 100 fag, fra alle fem fakulteter.
Der er over 2500 studerende hvert år, og heraf en stor del internationale studerende og undervisere.
Ved siden af fagene er der også sociale aktiviteter man kan deltage i. Generelt sørger vi for at det ikke bliver alt for kedeligt at have undervisning i ens sommerferie. Det gør vi for eksempel ved at uddele gratis is hver torsdag!

Hvorfor tage fag på AU Summer University?

De fleste tager fag på Summer University for at komme foran og frigive plads og tid på et senere semester. Det kan være en god ide, hvis du fx skal i praktik eller bare har brug for et mindre hektisk semester, hvor du kun har 20 eller 25 ECTS.
Andre gør det for at indhente ECTS point. Hvis du er kommet bagud af den ene eller anden årsag og gerne vil indhente nogle ECTS point, kan dette gøres ved at tage fag på AU Summer University. 
Andre gør det for at få en international oplevelse i Aarhus.
Da AU Summer University på mange måder er mere internationalt end de almindelige semestre, kan det for nogle føles som en slags miniudveksling og en interkulturel oplevelse, du ikke ellers kan få på AU.
Der er også dem der tager fag på Summer University, fordi de har set et helt specifikt fag, som de interesserer sig for og som kun kan tages på AU Summer University.
Oftest er årsagerne til at AU studerende tager fag på AU Summer University en god kombination af ovenstående.  

Socialt program

AU Summer University består ikke kun af det faglige - det består også af en masse socialt!

Hvert år planlægger vi et socialt program med forskellige events. Vores events henvender sig primært til de internationale studerende, men nedenfor samler vi et uddrag med de events, som henvender sig både til internationale og danske studerende, når det sociale program er klart. Når det er klart, kan du finde det fulde sociale program her.

Vores events kræver tilmelding, hvilket vil være muligt 14 dage før eventstart. Mange af vores events er gratis, mens andre koster penge. 

På vores Instagram deler vi, når et event åbner for tilmelding, så husk at følg os på Instagram for at være sikker på at få al den nødvendige information vedrørende det sociale program!

Hvis du vil se billeder og videoer fra vores events i 2023 for at få et indblik i, hvad socialt program er for noget, så tjek vores Instagram ud på linket nedenfor! 

Ansøgnings FAQ

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på hvilket kursus du har fået plads på i april.
Hvis du ikke har fået plads på nogle af dine prioriteter, så sender vi dig en mail om det og henviser dig til vores restpladsrunde, hvor der kan søges plads på kurser med ledige pladser.

Kan man skifte fag når man først har fået en plads?

Det er desværre ikke muligt at skifte fag når du har først har fået en plads, du kan kun afmeldes via de gældende regler, som er beskrevet i dit optagelsesbrev. 

Hvor mange fag kan jeg søge?

Du kan tage to fag i alt men kun et i hvert term og du kan have tre prioriteter på din ansøgning i hvert term, altså seks i alt.

Men, hvis du kun ønsker et fag er det vigtigt at du kun har en førsteprioritet på din ansøgning.

Hvis du ønsker to fag, skal du have to førsteprioriteter på din ansøgning - altså en førsteprioritet i hvert term. 

Men derudover kan du godt blande dine prioriteter i de forskellige terms, så længe du husker kun at have det antal førsteprioriteter som du ønsker fag.

Eksempel 1: Du vil gerne tage ét fag på AU Summer University, du er mest interesseret i et term 1 fag, men næstmest interesseret i et term 2 fag. 

Din ansøgning skal se sådan her ud:

1 prioritetet: Term 1 fag

2 prioritetet: Term 2 fag

3 prioritet: Term 1/2 fag

Ovenstående ansøgning vil uanset hvad kun få tilbudt ét fag da den kun har én første prioritet.

Eksempel 2: Du ønsker at tage to fag på AU Summer University 

Din ansøgning skal se sådan her ud:

Term 1:

1 prioritet

2 prioritet

3 prioritet 

Term 2: 

1 prioritet

2 prioritet 

3 prioritet 

Ovenstående ansøgning vil få tilbudt to fag, da den har to førsteprioriteter. 

Er der ventelister til fyldte fag?

Det er desværre ikke muligt at komme på venteliste til fyldte fag, så hvis du ikke har fået plads på en af dine prioriteter, er det fordi faget enten er fyldt eller aflyst og det er dermed ikke muligt at få plads eller komme på venteliste, eller skifte. 

Fordeles pladserne efter først til mølle?/Hvordan fordeles pladserne?

Nej! På ingen af kurserne fordeles pladserne efter først til mølle.

Pladserne fordeles efter en række overordnede principper

Det betyder også at der reelt ikke er nogen forskel på, om du søger faget d. 15/1 eller d. 15/3, så længe du søger  inden d. 15/3 kl. 11.59.

Kan jeg ændre/afmelde min tilmelding?

Du kan IKKE  ændre eller annullere din ansøgning i vores ansøgningssystem. Men hvis du fortryder din ansøgning inden 15/3 kl. 11.59 kan du få annulleret din ansøgning ved at sende en mail til summeruniversity@au.dk.

Efter ansøgningsfristen vil du kun kunne afmelde dig kurset efter de samme regler som der gælder for de almindelige semesterkurser.

Er det muligt at tage Summer University uden at kurset tæller med i mit studieprogram?

Nej, det er desværre ikke muligt at tage Summer University som en ekstra aktivitet uden at få det sat ind i din studieordning. Derfor kan du også kun tage Summer University hvis du har plads i dit studieprogram, og kun hvis du har plads indenfor den gruppe af kurser, som dit Summer University kursus hører til.

Jeg kan ikke finde det kursus jeg er interesseret i i STADS?

Summer University fagene skal ikke søges i STADS. Hvis du følger vores 4 steps til at sende en ansøgning kommer du automatisk frem til vores ansøgningssystem.

Vores tilmelding er åben 15/1 kl. 12:00 - 15/3 kl. 12:00.

Hvad gør jeg hvis jeg både vil søge et kursus fra eget studieprogram og et jeg skal bruge forhåndsgodkendelse til?

AU-studerende der ønsker både at søge kurser der udbydes af deres eget studieprogram og kurser de har fået forhåndsgodkendt af deres studienævn skal lave to ansøgninger. Du skal oprette en ansøgning som "Ansøger til egen studieordning" og "Ansøger med forhåndsgodkendelse"

Kan jeg tage Summer University kurser som en del af min kandidatuddannelse inden jeg starter på min kandidat?

Studerende, som optages, men endnu ikke er startet, på følgende uddannelser, har ikke adgang til at følge kandidatfag på Summer University:

- ITKO

- Cand.merc. (alle linjer)

- Cand.soc.

- Cand.merc.aud.

Samtidig har studerende fra andre uddannelser, som endnu ikke er startet på deres kandidatuddannelse, ikke adgang til at følge kandidatfag fra ovenstående uddannelser.

I alle andre tilfælde gælder følgende procedure:

1. Du skal først søge almindelig optagelse på din kandidatuddannelse, hvis du ikke allerede har gjort det. Systemet er meget langsomt, så start i god tid.

2. Efterfølgende, men inden d. 15. marts kl. 12, tilmelder du dig det ønskede Summer University-kursus, via dette link. Når systemet beder om en forhåndsgodkendelse, skal du uploade kvittering for modtagelse af ansøgning om optagelse, som du har fået i ansøgningsportalen i forbindelse med, at du har søgt optagelse på kandidatuddannelsen. Kvitteringsbeskeden finder du under Beskeder, når du logger ind i ansøgningssystemet.

Midt april får du svar fra Summer University, på hvilket fag du er kommet ind på, herefter vil du kunne se faget i stads.

Du vil senest 10. juni få besked om optagelse på din kandidatuddannelse, og skal senest 15. juni bekræfte din studieplads. 

Du vil omkring d. 22. juni få en besked om, at du er indskrevet på din kandidatuddannelse. Herefter vil din tilmelding til Summer University falde på plads.

Indtil du er indskrevet, vil din tilmelding på Summer Uni faget stå som afvist i stads, også selvom du har fået besked om at du er optaget på faget. Du skal dog ikke være bekymret, det betyder ikke, at du ikke er tilmeldt kurset. 

Vær opmærksom på at studerende, der allerede er indskrevet på en kandidatuddannelse har fortrinsret til kurser med adgangsbegrænsning frem for studerende med en midlertidig indskrivning.

Kan jeg søge uden jeg har min forhåndsgodkendelse og så sende den senere?

Det vil være en fordel, hvis du har din forhåndsgodkendelse INDEN du opretter din ansøgning.

Ingen af kurserne fordeles pladserne efter først til mølle. Det betyder også at der reelt ikke er nogen forskel på, om du søger faget d. 15/1 eller d. 15/3, så længe du søger inden d. 15/3 kl. 12.00.

Hvis du først får din forhåndsgodkendelsen efter den d. 15. marts kl.12.00 skal du søge faget inden og oploade en kvittering for at du søgt en forhåndsgodkendelse. Herefter kan du sende os din forhåndsgodkendelse pr. mail, når du modtager den.

Desværre kan vi ikke give dig en plads på dit ønskede kursus før vi har forhåndsgodkendelsen.

Praktisk FAQ

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen i Aarhus foregår, med meget få undtagelser, i Nobelparken. Afsæt gerne lidt ekstra tid den første dag til at finde bygning og lokale. Og husk, at der ikke er akademisk kvarter, medmindre det er meldt ud på forhånd.

Hvornår foregår undervisningen?

Summer University fag kommer desværre ikke på mitstudie, så du vil ikke kunne se skemaet der, men kun på Brightspace.
Generelt er sommerkurserne meget intensive, og arbejdsbelastningen kan være stor, så regn ikke med for megen fritid i de uger kurset kører.

Du kan ikke regne med det akademiske kvarter gælder om sommeren - medmindre det står direkte. Så er der undervisning kl. 9.00, så kom kl. 9.00! I hvert fald den første dag.

Da nogle fag har internationale gæsteundervisere, skal du regne med, at tingene ikke er helt som de plejer. Pausestrukturen, undervisningsmetoder osv. kan være anderledes. Tag det som en del af oplevelsen og snak evt. med underviseren, hvis du synes, der er for lidt eller for meget af noget. 

Litteratur og andre kursusmaterialer

Litteraturlisterne bliver lagt på Brightspace, så snart vi modtager dem fra underviserne. Det sker i løbet af juni.

Bibliotek

Nobelbiblioteket  

AU Library, Nobelparken har (sammen med andre af bibliotekerne i AU Library) åbent under AU Summer University.
Du kan få døgnadgang med dit studiekort.

AU Library, Nobelparken 
Jens Chr. Skous Vej 5, Bygning 1461-63 
DK 8000 Aarhus C 
Tlf: 9135 6447
Mail: nobelparken.aul@kb.dk

Eksamen

Information om eksamen lægges ud på Brightspace. Dato for eksamen vil løbende kunne ses på fagenes kursussider (i kursuskataloget).

Vær opmærksom på at flowet aktiveres / eksamen synliggøres senere end du måske er vant til på dit eget studie. Du kan forvente at kunne se din eksamen i Wiseflow eller Digital Eksamen ca. 1 uge før eksamen starter.

Husk at tjekke om du kan se din eksamen enten i Wiseflow (BSS) eller i Digital Eksamen (ARTS, Nat-Tech, HE) i god tid inden eksamen starter, så vi har mulighed for at hjælpe dig, hvis der er problemer.

Der gælder præcis samme regler mht. til upload som ved alle andre eksamener. Hvis ikke eksamen uploades i tide, skal du søge dispensation om at få din eksamensopgave bedømt. Vær opmærksom på, at dette kun gives i særlige tilfælde. Så sørg for at uploade din eksamensopgave i god tid. 

Kontakt

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål på mail: Summeruniversity@au.dk

Mens Summer University løber af stablen, i juli og august måned, kan du også få hjælp i vores Information Desk, som er placeret i 1453-116.

Vores Information Desk er bemandet med studentermedhjælpere, som vil gøre deres bedste for at hjælpe dig. Åbningstiden er 8.30-14:00 i juli og august (uge 27-32).

Udenfor Summer University perioden er du velkommen til at komme forbi til vejledning og information på Høegh Guldbergsgade 4a (Internationalt Center), du kan bare spørge efter Summer University i receptionen.