Sommerkurser i udlandet

Få en international oplevelse og kant til dit CV  

Hvor vil du hen?

+ Gratis sommerskoler i Europa, Asien og Canada

Når man tager sommerskole i udlandet, kan man enten søge de fag, som vores samarbejdsuniversiteter udbyder og dermed søge gennem AU Summer University på siden hér, men man er også velkommen til selv at undersøge udenlanske universiteter og søge deres sommerskoler selv – så skal du bare betale for at tage kurset.

Ansøgningsfristen for sommeren 2024 er overskredet.

Step 1: Find ud af hvor du gerne vil hen

2024 Destinationer

Herunder kan du se listen over destinationer for 2024.

Universitet

Land

By

Pladser

Niveau

ECTS

Université Laval Canada Quebec 10 BA 6
Chinese University of Hong Kong Hong Kong Hong Kong  9 BA 6 - 12
Nanyang Technological University Singapore Singapore 8 BA 5 - 12
Leeds* Leeds  UK 6 BA 5 - 10
Humboldt Universität Germany Berlin 2 BA/MA 5

*OBS. Vær opmærksom på at ved University of Leeds vil der være en obligatorisk pakke som du skal betale for og som indeholder; 

Accommodation, breakfast and lunch, Monday to Friday, module field trips, weekend excursions, social activities, The Edge sports centre premium membership, Free transport service to the University from Manchester Airport and Leeds Bradford Airport during the LISS arrival period. 

Pakken koster £1,945 (ca. 17.000 DKR) for fire uger eller £1,175 (ca. 10.250 DKR) for to uger. Det er ikke en mulighed at vælge denne pakke fra hvis du får en plads på University of Leeds. Med alt hvad pakken indeholder er det dog også vores klare erfaring at du ikke vil kunne gøre det meget billigere selv, da du skal tænke på at det blandt andet dækker husleje og morgenmad + frokost i fire uger i et land med ret høje leveomkostninger. 

Step 2: Søg om en plads

Du ansøger her.

Vær opmærksom på, at du øger dine chancer for at få en udvekslingsplads, hvis du søger bredt. Vi anbefaler, at du søger flere universiteter. Søg gerne i flere forskellige lande, og undersøg om der er stærke universiteter, som passer til din faglighed, som måske ligger i byer, du ikke kender eller først ikke havde overvejet.

Ansøgningen til AU er kun til AU's interne brug. Hvis du får tildelt en udvekslingsplads, vil du også skulle søge ind på værtsuniversitet. Du vil automatisk få mere information om dette på din AU email.

Det er et krav, at de kurser, du planlægger at deltage i på den udenlandske sommerskole, skal kunne meritoverføres til din uddannelse på AU.

Ansøgningsperiode: 5/2-26/2.

Step 3: Få svar på din ansøgning og søg ind ved værtsuniversitet

Hvis du får tildelt en udvekslingsplads, vil du automatisk blive indstillet til værtsuniversitet. Du får information om ansøgningen til værtsuniversitetet på e-mail enten fra AU eller direkte fra dit værtsuniversitet.

Vær opmærksom på, at en indstilling til en udvekslingsplads ikke er en garanti for optagelse på dit værtsuniversitet. Der kan opstå en situationen i ansøgningsprocessen til værtsuniversitetet, som AU ikke har kunnet forudse ved tildelingen af udvekslingspladsen. I sidste ende er det alene værtsuniversitetets afgørelse, om du kan optages.

Step 4: Søg om en forhåndsgodkendelse ved dit studienævn

Får du besked om, at du er blevet tildelt en sommerskoleplads, skal du søge om forhåndsgodkendelse.

Nedenfor kan du læse om processen omkring at søge forhåndsgodkendelse. Internationalt Center kan desværre ikke vejlede dig yderligere i forhåndsgodkendelser og regler for merit, da det er studiespecifikt, vi formidler blot tilgængelig viden. Hvis du har brug for vejledning omkring om du kan tage specifikke fag eller fagsammensætninger på en summer school skal du kontakte din lokale studievejledning eller studienævn.

Når du søger forhåndsgodkendelse, giver studienævnet sin faglige vurdering af, om kurset kan indgå i din uddannelse. En forhåndsgodkendelse handler om det faglige indhold af kurset. Det er dit eget ansvar at sikre, at der ikke er sammenfald mellem forhåndsgodkendte kurser og andre dele af din uddannelse, herunder undervisning, eksamen og speciale.

Du søger forhåndsgodkendelse via MITSTUDIE:

Sammen med din ansøgning skal du sende:

 • Kursusbeskrivelse (indholdsbeskrivelse samt faglige mål) – gerne med link til et kursuskatalog.
 • Niveau (bachelor eller kandidat)
 • ECTS-vægtning (alternativt en beskrivelse af omregning til ECTS)

Kan du ikke få adgang til en kursusbeskrivelse inden fristen for ansøgning , skal du sende din ansøgning inden fristen og oplyse, at du eftersender kursusbeskrivelserne.

Hvis studienævnet godkender din ansøgning om forhåndsgodkendelse, skal du søge optagelse i overensstemmelse med de frister og regler, der gælder på det pågældende universitet.

Orientér dig i din studieordning

Inden du vælger kurser, bør du orientere dig i din studieordning. 

Der kan være særlige faglige krav til valgfagssammensætningen på din uddannelse. Disse krav skal opfyldes, uanset om du tilmelder dig valgfag på AU eller på en anden uddannelsesinstitution.

Valgfagssammensætningen på din uddannelse har også betydning for, hvor mange ECTS du kan indsætte i dit studieprogram. Læs om nedrunding af ECTS på siden vedrørende merit. 

Hvilke kurser kan studienævnet godkende?

Når du vælger kurser, bør du være opmærksom på, at kurserne skal kunne godkendes af dit studienævn. Det er studienævnet, der træffer afgørelse i forbindelse med en ansøgning om forhåndsgodkendelse.

Studienævnet vil vægte forskellige forhold afhængig af, om du søger om at erstatte et valgfag eller et obligatorisk fag i dit studieprogram.

Hvis du søger om at erstatte valgfag, vil studienævnet lægge vægt på, at:

 • Kursernes indhold skal være fagligt relevant for din uddannelse, og der må ikke være et for stort indholdsmæssigt overlap til obligatoriske fag på din uddannelse.
 • Kurserne skal have et fagligt niveau, som svarer til valgfagenes faglige niveau på din egen uddannelse. 

Hvis du søger om at erstatte et obligatorisk fag, vil studienævnet lægge vægt på:

 • Kurserne skal svare til det obligatoriske fag, hvad angår både fagligt indhold, niveau og ECTS.

For at studienævnet kan vurdere om et kursus kan forhåndsgodkendes, skal du vedlægge fyldestgørende kursusbeskrivelser, når du indsender din ansøgning om forhåndsgodkendelse. 

Hvis kursusbeskrivelserne ikke lever op til de indholdsmæssige og formelle krav, vil du blive bedt om at indhente uddybende information, og det vil forlænge sagsbehandlingstiden.

En kursusbeskrivelse skal indeholde:

 • Kursuskode
 • Kursustitel
 • Beskrivelse af kursets indhold 
 • Eksamensform 
 • Kursets vægtning (ECTS/credits)
 • Kursets niveau (fx bachelor/kandidat)
 • Litteraturliste/pensumangivelser
 • Evt. kursusplan/undervisningsplan

De formelle krav:

 • Kursusbeskrivelsen skal være officiel eller kunne verificeres. Hvis informationen er kopieret fra en hjemmeside over i et dokument, skal du indsætte link til den/de sider, som informationen er hentet fra.
 • Kursusbeskrivelsen skal så vidt muligt være aktuel og gældende for det semester, hvor du ønsker at tage faget. Hvis du ikke kan fremskaffe det, kan du medsende en fra året før, dvs. ikke ældre end et år.
 • Kursusbeskrivelsen skal være på dansk eller engelsk. I nogle tilfælde kan der laves en vurdering på baggrund af en kursusbeskrivelse på tysk. Det plejer dog ikke være et problem at skaffe dem på engelsk fra de forskellige universiteter. 
 • Hvis der ikke foreligger en officiel kursusbeskrivelse på dansk, engelsk eller tysk, skal du medsende en verificeret oversættelse.

OBS

På mange universiteter er kursusbeskrivelserne tilgængelige via universitetets hjemmeside.

Hvis det ikke er muligt at fremskaffe alle relevante oplysninger vedrørende fagene, skal der medsendes en bekræftelse fra underviser eller administrativt personale på universitetet, der indeholder de manglende oplysninger.

Det er som udgangspunkt et krav, at der skal foreligge en kursusbeskrivelse, for at studienævnet kan foretage en vurdering.

Step 5: Gør dig klar!

Når du er blevet optaget på det pågældende universitet er det tid til at blive klar til afrejse, finde bolig, søge legater, bestille fly/togbilletter etc.

I denne fase vil du formentligt også modtage meget information fra dit værtsuniversitet om gode råd, hjælp til at finde bolig, transport til og fra lufthavn etc. det er forskelligt fra universitet til universitet hvad de tilbyder af hjælp inden ankomsten, men mange universiteter har et rigtigt højt og godt informationsniveau til dig som studerende der snart skal starte på deres summer school. Så orienter dig gerne så godt du kan i det materiale du får fra dit nye værtsuniversitet. 

Der findes mange private legater, som du har mulighed for at søge, når du skal på et udvekslingsophold. For at få inspiration fra hjemvendte studerende, kan du med fordel læse deres gode råd og anbefalinger i deres evalueringer i MoveON Database AU. Du kan på din studieportal under Udveksling og studieophold i udlandet > Økonomi > Private legater læse mere om private legater med nyttige links. 

FAQ

Hvordan søger jeg?

Du søger via dette link.

Hvilke krav er der til at få en plads?

Du skal kunne læse og begå dig på engelsk på højt akademisk niveau. Derudover skal du have en forhåndsgodkendelse for dit fag, og for at få den skal du samtidig have plads i dit studieprogram til at tage kurserne. Alt efter hvad du læser, skal du altså søge studienævnet om, at få Summer University kurset til at erstatte fx et valgfag, et iv fag eller andet afhængigt af din studieordning.

Derudover kan der være specifikke karakterkrav ved værtsuniversitetet. I så fald vil det stå i beskrivelsen, når du klikker på universitetet ovenfor.

Hvad er chancerne for at få en plads?

Vi har svært ved at spå om interessen for pladserne. Men hvis du er åben for dine muligheder og dit studienævn ikke er alt for striks med hvilke kurser du må tage, så vil vi sige at der er rigtig gode muligheder for at komme afsted, da vi har en del pladser. Får du ikke plads i første omgang vil vi desuden gøre hvad vi kan for, at du kan få en plads et andet sted, hvis du er interesseret i det og du kan få en forhåndsgodkendelse.  

Kan man søge sammen med en man kender?

Ja, det kan man godt, så skal du bare sørge for at have de samme prioriteter som den du vil søge med og så skal du notere det i ansøgningssystemet under ”additional information” hvor du skal skrive navnet på den du søger sammen med.

Hvis flere ansøgere end pladser til de(t) universitet(er) i søger ind på, og vi må fordele efter gennemsnit vil det dog være den af jer med det laveste gennemsnit vi fordeler efter. Altså indvilliger du dermed i at vi, på papiret, sidestiller dit gennemsnit med den person du søger sammen med.   

Hvordan fordeles pladserne?

Det er ikke først til mølle, så brug den tid du har brug for på at finde et par interessante sommerskoler og søg derefter forhåndsgodkendelse(r) og husk at søg inden d. 26 februar kl. 12:00, uanset om du har fået din forhåndsgodkendelse eller ej.

Alle ansøgere med et af disse dokumenter

a)       En forhåndsgodkendelse

b)       En kvittering på, at du har søgt 

vil blive betragtet på lige fod og fordelt via gennemsnit, dog også udfra en konkret vurdering på sandsynligheden for at du kan få de(t) ønskede fag forhåndsgodkendt senere, hvis det ikke allerede er godkendt. Denne vurdering laves på baggrund af om tidligere studerende fra dit studie har fået forhåndsgodkendt fag der og om nødvendigt studienævnets skøn af om du kan få en forhåndsgodkendelse, når alt information om kurset er tilgængeligt. 

Hvis flere ansøgere med forhåndsgodkendelse end pladser, er det herefter gennemsnit. Hvis der både foreligger forhåndsgodkendelse og nøjagtigt samme gennemsnit vil den der er længst på sit studie blive prioriteret. Hvis to studerende har forhåndsgodkendelse, samme gennemsnit og er lige langt på studiet vil der blive trukket lod.    

Hvad hvis jeg ikke får en plads?

Hvis du ikke får en plads, vil du såfremt der er ledige pladser på andre sommerskoler end dem du har søgt, få mulighed for at søge disse i stedet for, info om hvordan og hvornår det foregår vil stå i et eventuelt afslagsbrev.

Hvis jeg tager på sommerskoleudveksling, kan jeg så senere komme på semesterudveksling?

Ja, som udgangspunkt men vær opmærksom på, alt efter hvad du læser, at der kan være et krav om at du har minimum 20 eller 25 ects og måske endda 30 point tilbage i dit studieprogram til semesterudveksling, så hvis det er noget du overvejer på sigt, så tænk over hvor mange point du tager på sommerskole i udlandet.

Hvis du fx tager 15 ects point på sommerskoleophold, kan det betyde at du ikke kan komme på semesterudveksling, så orienter dig på din studieportal om reglerne for semesterudveksling inden du søger/tager på sommerudveksling.

Hvad hvis jeg får en plads på et universitet, men efterfølgende ikke får plads på det fag jeg har fået forhåndsgodkendt?

At vi ”giver dig en plads” ved et universitet, er desværre ikke en garanti for at du kan få plads på et bestemt fag og nogle fag kan eventuelt blive aflyst eller fuldt booket. Og det betyder jo desværre at du kan blive nødt til at søge en ny forhåndsgodkendelse ved det fag du er kommet ind på ved værtsuniversitetet.

Er der nogen jeg kan kontakte eller snakke med for vejledning?

Ja, du er altid velkommen til at sende os en mail på summeruniversity@au.dk.

Er dine spørgsmål af mere akademisk karakter, såsom, ”kan jeg få dette fag godkendt?”, eller ”Hvad kan dette fag godkendes som?”, er det dog som regel ikke noget vi kan svare på, da det er de fagnære studienævn der beslutter det. Så her kan det være nyttigt at snakke med en studievejleder på dit eget studie istedet.

Jeg mangler et 10 points valgfag, men det universitet jeg vil til udbyder kun fag med lavere antal ECTS?

Nogle universiteter fx. King's i London udbyder som udgangspunkt kun 7,5 ects points fag, og hvis du fx. står og mangler et IV fag eller et 10 points valgfag går det jo ikke helt op. Derfor kan de nogle gange kræves at du tager flere fag samme sted, for at komme over de 10 eller tager fag flere forskellige steder. 

Kan jeg både søge om sommerkurser i udlandet og kurser på Summer University på AU?

Ja, men du skal vente med at søge Summer University på AU, indtil du får svar på, om du har fået en plads på et sommerkursus i udlandet.

Du får svar på din ansøgning om sommerkursus i udlandet inden deadline på at søge fagene på AU, som er d. 15/3.
Derfor bedes du vente med at søge pladserne på AU, indtil du har fået svar på, om du får en plads i udlandet.

Pladserne på AU fordeles ikke efter først til mølle. Derfor er det ikke en ulempe for dig at vente med at søge pladserne på AU, til du har fået svar på din ansøgning om sommerkurser i udlandet. Det kan dog være en god ide, at du orienterer dig om processen og finder frem til, hvilke fag du kan og vil søge, såfremt du ikke får plads i udlandet.

Hvorfor er der så få kandidatpladser?

Der er desværre ikke ret mange universiteter, der udbyder sommerkurser på kandidatniveau generelt. Vi har ikke nogen indflydelse på, hvilke fag vores partnere udbyder, og derfor kan vi desværre ikke tilbyde flere pladser til kandidatstuderende på nuværende tidspunkt

Hvordan kan jeg rejse ud på egen hånd?

Fandt du ikke noget blandt AUs pladser? Så findes der sommerkurser inden for stort set alle faglige emner og i næsten alle lande. Den nemmeste måde at finde oplysninger om sommerkurser rundt om i verden er ved at søge på 'summer school' eller 'summer university' på nettet. Nedenstående hjemmeside kan også være et nyttigt søgeredskab, hvis du søger sommerkurser indenfor Europa: www.summerschoolsineurope.eu

Når du rejser ud på egen hånd, skal du huske, at du sandsynligvis skal betale et deltagergebyr - udover udgifter til rejsen og leveomkostninger. Hvis opholdet forhåndsgodkendes af dit studienævn, kan du dog søge Udlandsstipendiet til at dække deltagergebyret helt eller delvist. Læs mere om udlandsstipendiet her

Husk altid at undersøge pris og niveau, inden du melder dig til et sommerkursus!

Circle U sommerskoler

Universitetsalliancen Circle U. udbyder en række Summer Schools for studerende på alle niveauer og fagområder fra hele Europa. I år kan bachelorstuderende blive klogere på klimavidenskab og -policy på Humboldt Universitetet i Berlin. Kandidatstuderende kan dykke ned i demokrati, politik og fattigdom på Oslo Universitet, mens global sundhed er emnet for kurset på belgiske UCLouvain, som er målrettet ph.d.-studerende. 

Der er ansøgningsfrist til alle tre Summer Schools den 29. februar 2024. 

Kurserne er gratis for AU-studerende, og hvis du bliver optaget, kan du ansøge om et Erasmus-stipendie til at dække nogle af dine rejse- og leveomkostninger.

Når du ved, om du er blevet optaget, er du meget velkommen til at skrive til erasmus@au.dk for at høre mere om, hvordan du ansøger om et stipendie.

Læs mere om årets Summer Schools på Circle U’s hjemmeside. Siden opdateres løbende.

Rejs ud på egen hånd

Fandt du ikke noget blandt AUs pladser? Så findes der sommerkurser inden for stort set alle faglige emner og i næsten alle lande. Den nemmeste måde at finde oplysninger om sommerkurser rundt om i verden er ved at søge på 'summer school' eller 'summer university' på nettet. Nedenstående hjemmeside kan også være et nyttigt søgeredskab, hvis du søger sommerkurser indenfor Europa: www.summerschoolsineurope.eu

Når du rejser ud på egen hånd, skal du huske, at du sandsynligvis skal betale et deltagergebyr - udover udgifter til rejsen og leveomkostninger. Hvis opholdet forhåndsgodkendes af dit studienævn, kan du dog søge Udlandsstipendiet til at dække deltagergebyret helt eller delvist. Læs mere om udlandsstipendiet her

Husk altid at undersøge pris og niveau, inden du melder dig til et sommerkursus!

Inden du søger sommerkursuser i udlandet, skal du søge en forhåndsgodkendelse ved dit studienævn. Dette kan du læse mere om under Step 2.