Du er her: AU  Studerende  Studiekort

Studiekort

Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet og fungerer som et nøglekort, der giver adgang til AU-bygninger uden for de normale åbningstider.

I forbindelse med studiestart er det vigtigt at du får et studiekort. Du kan først få et studiekort, når du er indskrevet som studerende ved AU, og dermed har fået tildelt et personligt studienummer. Indskrivning af studerende foregår løbende efter optagelsen.

Find dit studienummer

Når din indskrivning er på plads (dette sker løbende mellem optagelse og studiestart) og du har fået dit studienummer, kan du finde det på din selvbetjening.

 1. Du skal logge på mit.au.dk
 2. Videre til Stads selvbetjening
 3. Find studienummeret under punktet ”Indskrivning mv.” og ”Person- og adresseoplysninger”. 

SÅDAN FÅR DU DIT STUDIEKORT

Studerende i Aarhus og Herning

Hvis du er studerende i Aarhus eller Herning, skal du uploade et foto via mit.au.dk.

 • Vælg "Studiekort/indsend foto" under overskriften Studium.
  Du får kortet tilsendt.

Du kan få aktiveret dit studiekort, hvis du skal bruge det som adgangskort.

Studerende på DPU i Emdrup - Bachelor og kandidat

Alle studerende skal bestille studiekort via http://mit.au.dk under punktet Ansøgninger, ved at vælge: 

Ansøgninger om adgangskort/studiekort ved DPU ->  Studerende i Emdrup 

I ansøgningen skal du bruge dit fulde navn, e-mail, studieretning og studienummer (2016xxxxx). 

Vellignende foto skal sendes til studiecenter.arts.emdrup@au.dk som jpg-fil, og navngives i emnefeltet med dit studienummer.

Studiekortet skal afhentes i Studiecenter Arts i Emdrup i studiecentrets åbningstid – mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-14, da kortet ved samme lejlighed skal aktiveres som adgangskort til Campus Emdrup.

Masterstuderende på DPU

Alle studerende skal bestille studiekort via http://mit.au.dk under punktet Ansøgninger, ved at vælge: 

Ansøgninger om adgangskort/studiekort ved DPU -> Studerende i Emdrup 

I ansøgningen skal du bruge dit fulde navn, e-mail, studieretning og studienummer. 

Indsendelse af foto:

 • Via mail: Billedet sendes vedhæftet som jpg-fil og navngives med dit studienummer til master@dpu.dk
 • Via alm. post: Skriv dit cpr. nummer bag på fotoet og send det til:

Aarhus Universitet
Efter- og videreuddannelse, Arts, Campus Emdrup
Lokale A103
Tuborgvej 164
2400 København NV.

Studiekortet skal afhentes i masterstudiecentret, da kortet skal aktiveres som adgangskort til Campus Emdrup. Du vil få tilsendt en mail, når dit studiekort er klar til afhentning.  

Masterstuderende (DPU) i Aarhus skal uploade billede på http://mit.au.dk.

Har du et studiekort fra tidligere?

Studiekortet er gældende hele din studieperiode, da kortnummeret er unik og samtidig er dit eksamensnummer. Du behøver derfor ikke nødvendigvis bestille et nyt, hvis du har et kort fra tidligere uddannelsesforløb ved AU. Eksamensnummer anvendes til eksamener hvor bedømmelsen foretages anonymiseret.

Der kan i nogle få tilfælde være problemer med adgang til bygninger, hvis der er sket udskiftning af adgangskontrol. I så fald skal du blot bestille et nyt kort og få det aktiveret som adgangskort.

Hvis du skal læse et andet sted på AU end tidligere, skal du blot have dit kort aktiveret, så du kan komme ind i de nye bygninger.

Leveringstid og aktivering af studiekort

Leveringstid

Efter du har indsendt et foto, modtager du normalt studiekortet med posten efter 1-2 uger, men i travle perioder kan der være længere leveringstid.  


Aktivering

Ved studiestart skal dit studiekort aktiveres og knyttes til en personlig pinkode for at kunne bruges som nøglekort til AU's bygninger. Ved genbestilling af studiekort, skal det nye kort aktiveres.

Find oplysninger om/formularer til aktivering af studiekort:

Arts

 

Aarhus BSS

 

Health

 

Science and Technology

 • Ingeniørstuderende
 • Alle andre ST-studerende: Henvend dig på informationskontoret for det institut, hvor du ønsker adgang. 

Afhentning af studiekort: midlertidigt CPR-nr, udenlandsk adresse eller manglende adresse

Hvis adressen, som AU Uddannelse har registreret, er udenlandsk eller mangelfuld, eller du har et midlertidigt/konstrueret CPR-nummer, bliver studiekortet ikke fremsendt med posten, men skal afhentes på AUs Internationalt Center. Studerende på Campus Herning kan afhente studiekortet i receptionen på Campus Herning. Du kan se, hvilken adresse vi har registreret på dig i forbindelse med bestilling af studiekort.

Du modtager en e-mail fra AUs Internationalt Center, når dit kort kan afhentes.

Studerer du på Campus Herning modtager du ligeledes en e-mail, når dit kort kan afhentes i receptionen. 

Hvis den registrerede adresse er udenlandsk, og du ønsker at få kortet tilsendt til denne adresse, skal du sende en e-mail til studiekort@au.dk og oplyse, at du gerne vil have tilsendt studiekortet.

Hvis du har en midlertidig dansk adresse, som ikke er registreret, kan du tilføje denne midlertidige adresse på STADS selvbetjening via mit.au.dk (Menupunkt: Indskrivning mv.\Person- og adresseoplysninger: Fold-ud bjælke ”Permanent adresse”), Så vil AU sende dig dit studiekort til denne adresse, såfremt adressen er dansk. Husk at opdatere din adresse, når du har registreret din permanente danske adresse. Dette gøres ved at sætte/ændre udløbsdatoen for den midlertidige adresse i STADS selvbetjeningen. (borger.dk for yderligere information om registrering af bopælsadresse.) 

Indskrivningsbekræftelse

Studiekortet dokumenterer ikke i sig selv, at du er aktiv studerende på Aarhus Universitet, og det er kun gyldigt sammen med en indskrivningsbekræftelse, som du kan udskrive fra mit.au.dk. Af indskrivningsbekræftelsen fremgår det hvilken uddannelse, du er indskrevet på, og hvornår du påbegyndte det pågældende studium. Det er en god idé altid at have en opdateret indskrivningsbekræftelse liggende sammen med dit studiekort. 

OBS! Dit studiekort er gyldigt så længe du har en aktiv indskrivning. Når du skifter studie udstedes der ikke et nyt kort, men indskrivningsbekræftelsen ændres.

Sådan udskriver du din indskrivningsbekræftelse 

 1. Log på mit.au.dk
 2. Gå til Stads Selvbetjening
 3. Vælg "Udskrifter" i top-menuen
 4. Vælg "Bestil/vis udskrifter"

Mistet studiekort

Hvis du er aktiv studerende, kan du på mit.au.dk under menupunktet "Genbestil studiekort/indsend foto" bestille et nyt studiekort. Du kan maksimalt genbestille 5 studiekort.

Studerende ved IUP Emdrup genbestiller studiekort på samme måde som ved almindelig bestilling.

271014 / i40