Studiekort som adgangskort for ingeniørstuderende

Studiekort som adgangskort

Som studerende indskrevet på en ingeniøruddannelse får du automatisk adgang til ingeniørområdets lokationer på Navitas og Katrinebjerg. Uden for almindelige åbningstider kan du derfor som ingeniørstuderende komme ind ved hjælp af dit studiekort.

Studiekortet gælder som adgangskort i perioden, hvor du er indskrevet ved ingeniørområdet. Adgangen lukker automatisk, når du dimitterer eller bliver udmeldt af STADS. 

Du kører kortet i/over kortlæseren og taster din pinkode - på Navitas efterfulgt af #.

Vigtigt

  • Studiekortet/adgangskortet er personligt og må ikke overdrages til andre.
  • Luk aldrig andre personer ind med dit kort.
  • Dørene må ikke blokeres, da det vil aktivere alarmsystemet og gøre det muligt for uvedkommende at komme ind. 

Pinkode

Pinkoden afsendes til (studienr.)@post.au.dk, når du bestiller et nyt studiekort.

Har du glemt din pinkode, kan en ny autogenereres via dette link --> pinkode.au.dk

Adgang til særlige lokaler/laboratorier

Særlige adgange til laboratorier og værksteder skal ske via den lokaleansvarlige, hvorefter der bliver givet personlig adgang efter behov.

Læs mere om dit studiekort som adgangskort på Adgangkort til Adgang.

Har du mistet eller beskadiget dit studiekort?

Hvis du mister eller beskadiger dit studiekort og skal have det erstattet, kan du bestille et nyt via Selvbetjeningen. Samtidig lukkes dit gamle kort og af sikkerhedsmæssige hensyn de adgange, du havde på kortet. 

 

Genaktivering

Hvis du har bestilt et nyt studiekort, lukker dit gamle kort automatisk og af sikkerhedsmæssige hensyn de adgange, du havde på kortet.

For at få dine adgange aktiveret på det nye kort, kan du kontakte det institut, hvor du er indskrevet:

  • Institut for Bio- og Kemiteknologi bce@au.dk
  • Institut for Byggeri og Bygningsdesign cae@au.dk
  • Institut for Elektro- og Computerteknologi ece@au.dk
  • Institut for Mekanik og Produktion mpe@au.dk

Husk at angive dit studienummer eller AUID.