Studievejledning i Herning

Hvis du har brug for vejledning omkring dit studie- og dit studieliv så kontakt Studievejledningen. Du skal skrive fra din studiemail og meget gerne angive, hvilket uddannelse, du er indskrevet på.

Hvad kan du bruge studievejledningen til?

  • Du kan få information og vejledning omkring optagelse/studie
  • Du kan få information og vejledning omkring dit studies opbygning (fag/valgfag)
  • Du kan få information og vejledning omkring eksamen og reeksamen
  • Du kan få information og vejledning omkring merit, dispensation og orlov
  • Du kan få generel vejledning og information omkring studievalg og studieplanlægning

Derudover kan du få vejledning om reglerne på din uddannelsen (studieordning), hjælp til selv at kunne finde information på din studieportal som f.eks. eksamens- og undervisningstilmelding, eksamens- og timeplaner samt andre praktiske forhold.

Studie- og trivselsvejledning

Jeg hedder Mette Bak Odder og er studievejleder for uddannelserne på Campus i Herning. Hvis du har problemer af mere personlig karakter, er du også meget velkommen til at kontakte mig. Hvis jeg ikke kan hjælpe, kan jeg henvise til nogen, som kan. 

Jeg kan tilbyde dig studiestøttende samtaler og kortere samtaleforløb. Samtalerne kan f.eks. handle om problemer med gennemførsel, forsinkelse, eksamensangst, tvivl om studievalg, eller problemer af mere personlig karakter.

Jeg har tavshedspligt og alle henvendelser bliver behandlet diskret.

Du kan booke et vejledningsmøde ved at benytte dig af bookingsystemet til højre på siden, eller du kan sende mig en mail.  Husk at benytte din AU-mail og at oplyse fulde navn, studieretning og en kort beskrivelse af baggrunden for din henvendelse. Du er også velkommen til at kigge forbi mit kontor i lokale 1005.

Den fælles studieservice på Aarhus BSS hedder Ask Aarhus BSS, og hvis du er usikker på, hvem du skal kontakte, kan du bruge denne e-mail: studentservices.bss@au.dk.

Hvis du skal have fat på studieadministratoren for din uddannelse, så klik på på nedenstående:

430173 / i40