Erhvervsøkonomi

Hvad er en studievejledningssamtale?

En studievejledningssamtale kan handle om alt der vedrører dit liv som studerende og vil tage udgangspunkt i dit behov. Emnerne kan spænde lige fra en snak om studieordningsregler, valg af fag til din trivsel på studiet. Samtalen er en dialog imellem dig og din studievejleder, hvor formålet er at hjælpe dig med at afklare din situation og skabe et overblik over regler og muligheder. Studievejlederens rolle er at lytte og stille spørgsmål, samt give dig korrekte informationer, mens du selv har ansvaret for at få spurgt ind til lige netop dine udfordringer, ønsker eller dilemmaer.

  • Du vil altid blive taget godt imod, når du henvender dig til en vejleder. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, kan vi oftest henvise dig til nogen, som kan.
  • Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.
  • Husk, når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail. AU’s mailsystem er et sikkert system og det giver dig den bedste beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Studie- og trivselsvejledere

Dine studie- og trivselsvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål til fag, eksaminer, studieordninger, valgfag, merit, studieplanlægning eller lignende. De kan også hjælpe dig med din studieplanlægning, hvis du f.eks. er blevet forsinket i dit studieforløb eller har fået startmerit.

Ud over de rent faglige spørgsmål, kan samtalerne handle om studierelaterede emner af mere omfattende karakter – f.eks. personlige problemstillinger i relation til dit studieliv.

Dette kunne være problemer med: Gennemførsel, forsinkelse på studiet, eksamensangst, studiestress, tvivl om studievalg og lignende.

Klik på billedet for at finde kontaktoplysninger.

Vejledning for bachelorstuderende

Dine studenterstudievejledere

Kig forbi og drop-in i åbningstiden, hvis du har et hurtigt spørgsmål til studievejlederne.

Har du behov for at gå i dybden med spørgsmål om eksempelvis dispensationsansøgning og studieplanlægning, anbefaler vi i stedet, at du booker en samtale.

Du finder os på Fuglesangs Allé 4, bygning 2610(S), lokale 422

Uge 13 Vejleder Telefontid    Bookede samtaler  Drop-in-vejledning på Fuglesangs Allé

Mandag

Sarah 13:00-14:00 14:00-16:00 12:00-13:00

Tirsdag

Anja 08:00-09:00 09:00-11:00 11:00-12:00

Onsdag

Anja 08:00-09:00 09:00-11:00 11:00-12:00

Torsdag

Amalie 08:00-09:00 09:00-11:00 11:00-12:00

Fredag

Katrine 08:00-09:00 09:00-11:00 11:00-12:00
Uge 14 Vejleder Telefontid    Bookede samtaler  Drop-in-vejledning på Fuglesangs Allé

Mandag

Påskeferie Påskeferie Påskeferie

Tirsdag

- - -

Onsdag

- - -

Torsdag

- - -

Fredag

- - -