Skriftlige opgaver

I en række fag indgår skriftlige obligatoriske opgaver eller skriftlige hjemmeeksaminer.

Herunder kan du læse mere om formalia, krav, regler, tidsfrister o.m.a. vedr. skriftlige opgaver.

Bemærk: Studerende, der ønsker at modtage vejledning fra personer, der ikke er ansat ved instituttet, skal indsende en begrundet ansøgning for at opnå tilladelse til dette.

Man kan kun få en ekstern vejleder, hvis der er en helt særlig begrundelse.

Bemærk desuden, at mindst én skriftlig opgave på kandidatuddannelsen skal afleveres som en individuel opgave.
Speciale, topics og projektfag regnes i denne forbindelse som skriftlige opgaver.
Se mere i din studieordning.

Formalia

Følgende regler gælder for alle skriftlige opgaver: En normalside = 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Følgende tæller IKKE med som del af en normalside:

 • Titelside
 • Indholdsfortegnelse
 • Bibliografi/kildehenvisning
 • Appendix

Ved beregning af antal anslag i relation til opgaver med tabeller, tabelnoter og figurnoter:
En normalside svarer til 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Det maksimale antal sider betegnes X (fx max 20 sider). Således udgør det maksimale antal anslag X * 2400 inklusive mellemrum. Ligninger, tabeller, figurer, tabelnoter og figurnoter tæller med når sidetal beregnes; den plads, der optages af dette betegnes Y (fx 2,5 sider). Således X-Y normalsider er tilgængelige for almindelig tekst, dvs. de resterende tilgængelige tastetryk udgør (X-Y) * 2400 inklusive mellemrum.

Forsiden skal indeholde følgende oplysninger:

 • Titel (på dansk og engelsk)
 • Fagets titel (eg. 4805: Topics in Economics and Management)
 • Fagområde (for kandidatopgaver: række) alternativt Econometrics, Finance and Accounting osv.
 • Forfatterens navn
 • Studienummer
 • Vejleders navn
 • Institut
 • Afleveringsfrist (dato)
 • Opgaven må offentliggøres: ja/nej

Se også vejledningerne i fagbeskrivelserne. Skriftlige opgaver afleveres via WISEflow (digital eksamen).

Projektfag - med mundtligt forsvar samt ekstern censur

Afleveringsfrister

Efterår:
1. eksamensforsøg: 15. december. Eksamen: januar.
2. eksamensforsøg: 15. februar. Eksamen: februar.
3. eksamensforsøg: 15. december (det efterfølgende år). Eksamen: januar.

Forår:
1. eksamensforsøg: 15. maj. Eksamen: juni.
2. eksamensforsøg: mandag i uge 31. Eksamen: august.
3. eksamensforsøg: 15. maj (det efterfølgende år). Eksamen: juni.

Ikke afleveret projekt
Der er ikke adgang til mundtlig eksamen, og der bruges et eksamensforsøg. Projektet kan afleveres til reeksamen (2. eksamensforsøg), hvorefter der er adgang til mundtlig eksamen. 3. eksamensforsøg skal aflægges i samme semester det efterfølgende år i henhold til de retningslinjer, som gælder for 1. og 2. eksamensforsøg.

Rettidigt afleveret projekt
Hvis den studerende opnår en karakter på enten -3 eller 00, er der mulighed for at udarbejde et revideret projekt i forbindelse med 2. og 3. eksamensforsøg, hvis den studerende ønsker det. Studerende, som ønsker at aflevere et revideret projekt i forbindelse med 2. og/eller 3. eksamensforsøg, har selv ansvaret for at orientere deres vejleder og Runa Kortsen (runa@au.dk) umiddelbart efter meddelelse om at 1. (evt. 2.) eksamensforsøg ikke er bestået.

Rettidigt afleveret projekt, men udeblivelse fra mundtlig eksamen
Der bruges et eksamensforsøg. Der er adgang til mundtlig eksamen ved reeksamen (2. eksamensforsøg) i samme projekt. 3. eksamensforsøg skal aflægges i samme semester det efterfølgende år i henhold til de retningslinjer, som gælder for 1. og 2. eksamensforsøg. Se frister ovenfor.

Bemærk: For 2. og 3. forsøg gælder, at du selv skal tilmelde dig via mail til Runa Kortsen (runa@au.dk).

Topics in Economics and Management

Tilmeldings og afleveringsfrister:

Forårs semester 2019

TilmeldingsfristAfleveringsfrist
1. - 5. november 20181. forsøg 15. maj 2019
15. juni 20192. forsøg 26. juni 2019
1. august 20193. forsøg 7. august 2019

Efterårs semester 2019 

Tilmeldingsfrist Afleveringsfrist
1. - 5. maj 2019 (selvbetjening)1. forsøg 2. januar 2020
8. februar 20202. forsøg 15. februar 2020
28. marts 2020 
(kan blive ændret)
3. forsøg 1. juni 2020

Forårs semester 2020 

Tilmelingsfrist Afleveringsfrist
1. - 5. november 2019 (selvbetjening) 1. forsøg 1. juni 2020
8. juli 20202. forsøg 1.-15. august 2020
(ingen aflevering i juli)
16. september 2020
(kan blive ændret)
3. forsøg 2. januar 2021

Ikke afleveret projekt
Der er brugt et eksamensforsøg.

Ikke bestået projekt
Projektet skal revideres for hvert forsøg. Revision af synopsis og projekt godkendes af vejleder.   

Bemærk: Du har selv ansvaret for at tilmelde dig 2. og 3. forsøg ved at sende en mail (fra din AU studiemail) til ASK Aarhus BSS Student Services: studentservices.bss@au.dk. Husk at angive dit navn, studienummer samt navn og nummer på det topic du skriver. 

Topics (P) med mundtligt forsvar

Afleveringsfrister
De samme som ovenfor.

Ikke afleveret projekt
Der er ikke adgang til mundtlig eksamen, og der bruges et eksamensforsøg. Projektet kan afleveres til reeksamen, hvorefter der er adgang til mundtlig reeksamen. 

Ikke bestået projekt
Hvis den studerende opnår en karakter på enten -3 eller 00 ved det mundtlige forsvar, kan den studerende vælge at revidere projektet i forbindelse med 2. og 3. eksamensforsøg. Revision af synopsis og projekt godkendes af vejleder.

Rettidigt afleveret projekt, men udeblivelse fra mundtlig eksamen
Der bruges et eksamensforsøg. Der er adgang til mundtlig eksamen ved reeksamen i samme projekt. Se frister for aflevering ovenfor.

Bemærk: Du har selv ansvaret for at tilmelde dig 2. og 3. forsøg ved at sende en mail (fra din AU studiemail) til ASK Aarhus BSS Student Services: studentservices.bss@au.dk. Husk at angive dit navn, studienummer samt navn og nummer på det topic du skriver.   

Project-based internship / project report

Afleveringsfrister

Projektorienteret forløb i efteråret:
1. eksamensforsøg: 1. marts
2. eksamensforsøg: 12. april
3. eksamensforsøg: 1. juni

Projektorienteret forløb i foråret:
1. eksamensforsøg: 1. oktober
2. eksamensforsøg: 12. november
3. eksamensforsøg: 2. januar

Ikke afleveret eller ikke bestået projekt
Der er brugt et eksamensforsøg. Projektet skal revideres for hvert forsøg. Revision af synopsis og projekt godkendes af vejleder.

Bemærk: Det er dit eget ansvar at tilmelde dig til 2. og 3. forsøg ved at sende en e-mail (fra din AU-mail) til ASK Aarhus BSS Student Services: studentservices.bss@au.dk. Husk at angive dit navn og studienummer samt navnet og nummeret på det topic du skriver.

1429456 / i40