Eksamenstil- og afmelding

Man bliver automatisk tilmeldt ordinær eksamen i de fag, hvor man er tilmeldt undervisningen. Du kan dog framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravet om maksimal studietid.

Du skal også være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. Hvis du fx udskyder et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Hvis du dumper en eksamen indenfor den ordinære eksamenstermin, skal du selv tilmelde dig reeksamen via mitstudie.au.dk (studieselvbetjeningen). Vær opmærksom på, at afmelding af reeksamen ikke kan ske efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages-fristen ikke gælder ved reeksamen.

Det er vigtigt, at du tjekker på mitstudie.au.dk (studieselvbetjeningen), at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. 

Studerende, som ønsker at tilmelde sig deres 2. og 3. eksamensforsøg, kan finde mere information i boksene herunder.

Reeksamen og sygeeksamen

Mangler du at bestå et fag og skal tilmelde dig dit 2. eller 3. eksamensforsøg?

Hvis du er syg, ikke består eller udebliver ved dit 1. eksamensforsøg (den ordinære eksamen), kan du tilmelde dig reeksamen.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan tilmelde dig reeksamen, hvis du har brugt et eksamensforsøg i den ordinære eksamensperiode, eller du har fået dispensation til at gå direkte til reeksamen.  

Reeksamensperioder:

  • Vinter: 15.-29. februar
  • Sommer: Uge 31, 32 og 33

Reeksamen i samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan tilmelde dig reeksamen, hvis du har brugt et eksamensforsøg eller du har fået dispensation til at gå direkte til reeksamen.

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at nogle fag/eksamener udbydes hvert semester og andre fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

Reeksamen på bacheloruddannelsens 1. semesterfag

Hvis du ikke består den første reeksamen, der ligger i forlængelse af den ordinære eksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i det efterfølgende semester.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i december, og du består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i februar. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i det efterfølgende semester, dvs. i august.

Bemærk, at hvis du vælger at tilmelde dig sommerreeksamen, er eksamensformen mundtlig. Du finder beskrivelsen af fagenes eksamensformer i din studieordning.

Du skal selv tilmelde dig sommerreeksamen via mitstudie.au.dk (studieselvbetjeningen).

Fagene på bacheloruddannelsens 1. semester er:

1210: Regnskab

1410: Økonomiske principper

1605: Matematiske og statistiske principper

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester

  • Vinterreeksamen (februar): senest 6. februar 
  • Sommerreeksamen (august): senest 7. juli 

Afmelding af reeksamen i samme semester kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14-dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester

  • Efterår/Vinterfag og -eksamen (september-januar): 24. september
  • Forår/Sommerfag og -eksamen (marts-juni): 21. marts

Tilmelding til reeksamen

Reeksamen i samme semester
Hvis du brugte et prøveforsøg ved den ordinære eksamen og du ønsker at gå til den førstkommende reeksamen i henholdvist august eller februar, foregår tilmeldingen via mitstudie.au.dk.

Reeksamen i et senere semester (ordinær- og reeksamenstermin)
Tilmeldingen foregår pr. mail til:

Topics og projektfag find flere informationer her.

Kontakt

Har du spørgsmål til din eksamenstilmelding, så kontakt venligst: