Aflevering af speciale

Specialet skal uploades digitalt i WISEflow og desuden sendes pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk

Der må ikke afleveres et fysisk eksemplar af specialet, da det er specialet uploadet i WISEflow, der er juridisk gældende. Efter specialet er afleveret i WISEflow, bliver det automatisk tilgængeligt for vejleder og censor når fristen udløber.

WISEflow
Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner. Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. 

  • Sidste frist for upload er kl. 12 på dagen for afleveringsfristen.

  • Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen (tjek dit WISEflow). 

Flowet er lavet som et gruppeflow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning.

Hvis du skriver som enkeltperson skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Speciale og bilag skal samles i én pdf-fil og uploades under ”Besvarelse”.

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet dit speciale korrekt.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være i pdf, og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Læs mere herom i den information, som vil blive sendt ud via Blackboard.

Mastertheses.bss@au.dk
Du skal også sende dit speciale i én samlet pdf-fil pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk.
Husk at anføre dit studieprogram i mailens emnefelt. Anvend venligst din AU e-mail.
Specialet vil blive offentliggjort via AU’s Bibliotek medmindre specialet er fortroligt.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.

Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.