Aflevering af speciale

Specialet skal uploades digitalt i WISEflow.

Der må ikke afleveres et fysisk eksemplar af specialet, da det er specialet uploadet i WISEflow, der er juridisk gældende. Efter specialet er afleveret i WISEflow, bliver det automatisk tilgængeligt for vejleder og censor når fristen udløber.

WISEflow
Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner. Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. 

  • Sidste frist for upload er kl. 12 på dagen for afleveringsfristen.
  • Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen (tjek dit WISEflow). 

Flowet er lavet som et gruppeflow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning.

Hvis du skriver som enkeltperson skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Speciale og bilag skal samles i én pdf-fil og uploades under ”Besvarelse”.

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet dit speciale korrekt.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være i pdf, og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Læs mere herom i den information, som vil blive sendt ud via Brightspace.

Ønsker du at aflevere før din fastsatte afleveringsfrist?

Hvis du gerne vil aflevere dit speciale tidligere end din afleveringsfrist skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før din fastsatte afleveringsfrist, vil dit speciale først blive sendt til bedømmelse efter den fastsatte afleveringsfrist.
  • Hvis du afleverer mere end 14 dage før den fastsatte afleveringsfrist vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. Du skal samtidig sende besked til kandidat.bss@au.dk om tidlig aflevering af specialet.
  • Hvis dit Flow ikke er åbnet på det tidspunkt hvor du gerne vil aflevere skal du kontakte studieadministrationen som kan være behjælpelige med dette. Du skal skrive til kandidat.bss@au.dk.

Særligt for tidlig aflevering i sommerperioden under andet eksamensforsøg:

Juli er bedømmelsesfri, og der skal derfor beregnes individuelle bedømmelsesfrister for tidlige afleveringer – som udgangspunkt vil bedømmelsesfristen være 4 uger + juli måned.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.

Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.    

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg.

Du skal herefter udarbejde en revideret opgaveformulering inden for samme emneområde og med samme vejleder.

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 5 dage efter afleveringsfristen for 1. eksamensforsøg og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret opgaveformulering.  Du skal herefter uploade den reviderede opgaveformulering i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af din vejleder.   

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Du har en frist på 3 måneder + 14 dage regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang dagen efter fristen for godkendelse af den reviderede opgaveformulering. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg.  

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du ikke afleverer dit speciale ved 2. eksamensforsøg.

Tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg sker automatisk.  

Hvis du ikke består dit speciale

Specialet skal bestås med karakteren 02 eller herover. Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.  Du skal herefter udarbejde en revideret opgaveformulering inden for samme emneområde og med samme vejleder.

Du skal tage kontakt til din specialevejleder senest 5 dage efter du har opnået din ikke beståede karakter og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret opgaveformulering (juli måned fraregnet). Du skal herefter uploade den reviderede opgaveformulering i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af din vejleder. 

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.  

Der er en frist på 3 måneder + 14 dage, regnet fra bedømmelsesfristen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang dagen efter fristen for godkendelse af den reviderede opgaveformulering. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg.  

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.