Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Fysik Undervisning Overbygningskurser/Advanced courses

Overbygningskurser/Advanced courses

Denne side og tilhørende undersider giver en oversigt over kandidat- og "seniorbachelorkurser", som kan indgå i kandidatuddannelserne i fysik og astronomi.

This page and the links included provide an overview of graduate and senior undergraduate courses which may be part of the master's programmes in physics and astronomy. 

 Krav - kandidatuddannelsen i fysik:

 • Fysikspeciale samt kurser mærket F og F/A i den samlede kursusoversigt skal udgøre mindst 90 ECTS
 • Mindst to 10-ECTS romer-II kurser
 • Studenterkollokvium
 • Electrodynamik og Videregående mekanik, hvis de ikke allerede er inkluderet i bacheloruddannelsen
 • Samlede bachelor- og kandidatforløb skal indeholde to 30-ECTS tilvalg i andet/andre fag end fysik.
 • For undervisningskompetence på de gymnasiale uddannelser og sidefag se Kandidatuddannelserne ved IFA

Krav - kandidatuddannelsen i astronomi:

 • Astronomispeciale samt kurser mærket A og F/A i den samlede kursusoversigt skal udgøre mindst 90 ECTS
 • Astrofysik II hvis ikke astronomifagpakken eller tilsvarende indgår på bacheloruddannelsen
 • Mindst et 10-ECTS romer-II kursus, som ikke er Astrofysik II
 • Studenterkollokvium
 • Elektrodynamik og Videregående mekanik, hvis de ikke allerede er inkluderet i bacheloruddannelsen

Requirements - physics programme:

 • Master's thesis plus courses marked F or F/A in the complete list of courses must sum to at least 90 ECTS
 • At least two 10-ECTS Roman-II courses
 • Student's colloquium
 • Electrodynamics and Advanced mechanics if not included in BSc programme
 • Bachelor's and master's programmes combined must include two 30-ECTS electives in subject(s) other than physics

Requirements - astronomy programme:

 • Master's thesis plus courses marked A or F/A in the complete list of courses must sum to at least 90 ECTS
 • Astrofysik II unless BSc includes a substantial astronomy component
 • At least one 10-ECTS Roman-II course other than Astrofysik II
 • Student's colloquium
 • Electrodynamics and Advanced mechanics if not included in BSc programme