Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Fysik Undervisning Overbygningskurser/Advanced courses

Overbygningskurser/Advanced courses

Kursusudbud

E2017

F2018E2018F2019
Accelerator-fysik og partikler i stof 10 ECTS* X
Advanced Projects in Cosmology 5 ECTS X X
Advanced Projects in Exoplanets 5 ECTS XX
Advanced Projects in Galaxy evolution and the Milky Way 5 ECTS X X
Advanced Projects in Stellar Evolution 5 ECTS XX
Almen Relativitetsteori/General Relativity 5 ECTS* X
Analytical Mechanics and Electrodynamics in Beam Physics 5 ECTS X
Analytical tools in theoretical physics 5 ECTS* X
Astrofysik II/Astrophysics II 10 ECTS X X
Atomic, Molecular and Optical Physics II 10 ECTS X X
Bløde materialers statistiske mekanik/Statistical mechanics of soft matter 5 ECTS* X
Eksperimentel kvanteoptik 1: Introduktion/Experimental Quantum Optics 1: Introduction 5 ECTS -7 uger Q1 Q1
Eksperimentel kvanteoptik 2: AMO systems/Experimental Quantum Optics 2: AMO systems 5 ECTS - 7 uger Q2 Q2
Eksperimentel skolefysik/Physical Experiments for Teachers 5 ECTS X XXX
Eksperimentel Teknik/Experimental Techniques 5 ECTS - 7 uger, Q4** X

Elektronik og dataopsamling/Electronics and Data Acquisition 10 ECTS

X

 

X
Exoplaneter/Exoplanets 10 ECTS X X
Faststoffysik II/Solid State Physics II 10 ECTS XX
Fysik og Astronomi studenterkollokvium/Physics and Astronomy Student Colloquium 5 ECTS X XXX
Galaksers udvikling og Mælkevejen/Galaxy Evolution and the Milky Way 10 ECTS XX
Introduktion til biofysik/Introduction to Biophysics 5 ECTS* X
Introduktion til medicinsk fysik/Introduction to Medical Physics 10 ECTS X

X

Kernefysik II/Nuclear Physics II 10 ECTS XX
Kvantemekanik II/Quantum Mechanics II 10 ECTS X X
Laserfysik/Laserphysics 5 ECTS - 7 uger, Q3** X
Lasers & Optics 10 ECTS XX
Magnetic resonance physics 5 ECTS* X
Naturfagenes fagdidaktik/Science Education 5 ECTS X X
Nuclei and particles in the cosmos 10 ECTS* X
Overflade- og halvlederfysik/Surface and Semiconductor-Physics 10 ECTS X X
Particle Physics II 10 ECTS X X
Praktik som gymnasielærer/Placement at Upper Secondary School 5 ECTS X XXX
Praktisk programmering og numeriske metoder/Practical Programming and Numerical Methods 10 ECTS XX
Projects in Cosmology 5 ECTS XX
Projects in Exoplanets 5 ECTS X X
Projects in Galaxy evolution and the Milky Way 5 ECTS XX
Projects in Stellar Evolution 5 ECTS X X
Quantum Engineering II 10 ECTS XX
Store eksperimentelle øvelser/Advanced exercises in experimental physics 5 ECTS X XXX
Ultrafast science 5 ECTS XX
Videregående elektrodynamik/Advanced Electrodynamics 5 ECTS X
Videregående kosmologi/Advanced Cosmology 10 ECTS XX
Videregående Statistisk Fysik/Advanced Statistical Physics 5 ECTS X X

Videregående stjerneudvikling/Advanced Stellar Evolution 10 ECTS

X

 

X

 * planlægges for indeværende udbudt hvert 2. år / currently scheduled to run each 2nd year.

** sidste udbud (afslutning af studieretning Teknisk Fysik; andre kan deltage) / Final offer (completion of the Technical Physics study programme; others can participate.

Ud over ovenstående kurser udbudt af IFA, kan en række kurser udbudt af Institut for Ingeniørvidenskab indgå på IFAs kandidatuddannelser; listen kan ses her.

Kandidatuddannelsen i fysik:

Et forløb i Atom-, Molekyl- og Optisk Fysik kan fx udgøres af kurserne: Atom-, Molekyl- & Optisk Fysik II, Lasers & Optics, Experimental Quantum Optics 2, Ultrafast Science og Molekylær Fysik, hvor sidstnævnte endnu ikke er planlagt i detaljer.

Et forløb i Condensed Matter Physics kan fx udgøres af kurserne: Faststoffysik II, Overflade- & Halvlederfysik samt 10 ECTS valgt blandt Kvantemekanik II, Quantum Engineering II, Videregående Statistisk Fysik, Bløde Materialers Statistiske Mekanik, Introduktion til Biofysik, Materialekemi IIId: Synchrotron and Neutron Science (kemi, forår, 10 ECTS), Materialekemi IIIb: Advanced Crystallography (kemi, efterår, 10 ECTS) og Cleanroom-based Micro and Nano Fabrication (iNano, efterår Q1, 5 ECTS). Sidstnævnte kursus kan evt. kombineres med Materialekemi IIa: Fysisk Faststofkemi (kemi, efterår Q2, 5 ECTS).

Et forløb i Subnuklear Fysik vil typisk udgøres af kurserne: Kvantemekanik II, Kernefysik II og Partikelfysik II. Det kan udvides med Nuclei and Particles in the Cosmos samt enten Praktisk Programmering & Numeriske Metoder eller Acceleratorfysik & Partiklers Indtrængning i Stof.

Et forløb i Quantum Engineering kan fx udgøres af kurserne: Quantum Engineering II, Kvantemekanik II, Eksperimentel Kvanteoptik 1, Videregående Statistisk Fysik samt evt. Eksperimentel Kvanteoptik 2.

Krav til sammensætningen af kandidatuddannelserne i fysik og astronomi kan ses nederst på denne side.

428210 / i40