Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet på idræt

Formand:


Øvrige VIP-medlemmer:


Studenterrepræsentanter:
 

  • Stud.scient. Stefan Rau (næstformand)
  • Stud.scient. Thomas Højbjerg Munch
  • Stud.scient. Anna Helleberg Grundt
  • Stud.scient. Nina Sjørup


Observatører:

Suppleant

  • Stud.scient. Aske Schou Jensen
  • Stud.scient. Mathias Toft Vangsøe
  • Stud.scient. Cecilie Bach 

Mødereferater og dagsordner 2017

23. januar


27. februar

 

27. marts

 

8. maj

 

12. juni

 

21. august 

 

25. september 

 

30.oktober 

 

4. december 2017

1424185 / i40