Du er her: AU » Studerende » Studieportaler » Studieportaler » Health » Idræt » Undervisning og eksamen » Eksamen

Eksamen

Reeksamensplan

August 2015

Vintereksamen 2014/2015 (2.-27. februar 2015)

Oktobereksamen 2014 (26.-30. januar 2015)

Udlevering og aflevering af opgaver

Alle opgaver udleveres og afleveres i Studenterinformationen (Vejledning og studieinformation, Health) på Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9.
Studieinformationen har åbent fra kl. 10-14.00 alle hverdage.

Opgaveforside

Alle hjemmeopgaver skal afleveres med en udfyldt standardforside. Alle opgaver afleveres i 3 eksemplarer med hver sin standardforside. Bachelorprojekter og specialer afleveres i 4 eksemplarer, hvis du vil give tilladelse til at de kommer på biblioteket.

Opgaveforside på idræt

Tjek dine eksamenstilmeldinger og tilmeld dig eksamen/omeksamen:

Efterårs og vintereksamen 15-30/9 på selvbetjeningen

Forårets og sommereksamen 15-28/2 på selvbetjeningen

Tilmelding til reeksamen

Studerende som er startet på bacheloruddannelsen før septembet 2014. Og kandidatstuderende:

Tilmelding til reeksamen skal foregå på studadm.sport@au.dk senest syv dage efter offentliggørelse af bedømmelse ved den ordinære eksamen, uanset om du har sendt lægeerklæring pga. sygdom eller er dumpet din eksamen. I mailen skal du oplyse dit studienummer, og hvilken eksamen du gerne vil tilmeldes.

Det er kun muligt at blive tilmeldt en reeksamen, hvis du har brugt et forsøg ved den ordinære eksamen der ligger i samme termin.

Bachelorstuderende som er startet september 2014 eller senere:

Bliver automatisk tilmeldt reeksamen efter første ordinære eksamen. 

Sygdom ved eksamen:

Hvis du bliver syg og ikke kan deltage i en eksamen, skal du senest på eksamensdagen meddele det til AU Studier, Health på tlf.: 8716 7414.

Annullering af eksamensforsøg
AU Studier, Health kan annullere dit prøveforsøg, hvis vi senest syv dage efter eksamen modtager en opdateret og underskrevet lægeerklæring, der bekræfter at din sygdom forhindrer eksamensaktivitet. Din læge skal angive sygdomsperioden så præcist som muligt. Uden gyldig lægeerklæring vil du blive registreret som ”Udeblevet” fra eksamen og med et brugt eksamensforsøg. Hvis det ikke af lægeerklæringen fremgår, hvilken eksamen du gerne vil have annulleret forsøget i, skal du også sende en mail eller et brev om, hvilken eksamen du vil have annulleret.

Tilmelding til reeksamen
Tilmelding til reeksamen skal foregå på studadm.sport@au.dk senest syv dage efter offentliggørelse af bedømmelse ved den ordinære eksamen. I mailen skal du oplyse dit studienummer, og hvilken eksamen du gerne vil tilmeldes.

Det er kun muligt at blive tilmeldt en reeksamen, hvis du har brugt et forsøg ved den ordinære eksamen der ligger i samme termin.

Lægeerklæring sendes til:
AU Studier, Health
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.07.2015