AU's klimastrategi 2020-2025

I foråret 2020 blev Aarhus Universitets første klimastrategi besluttet. Strategien løber fra 2020-2025 og sætter nogle klare mål og en ramme for arbejdet med at drifte AU på en endnu mere klimavenlig måde. Målet for 2025 er at reducere universitetets CO2-udledning med 35% sammenlignet med 2018.

Læs desuden om baggrunden for strategien.


Handleplaner

I forlængelse af klimastrategien udvikles der hvert år en handleplan. Handleplanen indeholder en beskrivelse af en række indsatser, som muliggør væsentlige CO₂-reduktioner i universitetets drift. Hvert år følges der op på aktiviteterne for det forgangne år. 

Handleplan 2023

Handleplanen for 2023 indeholder 26 forskellige klimaindsatser, som skal bane vejen for et grønnere universitet. 

Handleplan 2022

Handleplanen for 2022 indeholder 34 forskellige klimaindsatser, som skal bane vejen for et grønnere universitet. 

Handleplan 2021

Handleplanen for 2021 indeholder 68 forskellige klimaindsatser.

Handleplan 2020

Handleplanen for 2020 indeholdt 44 forskellige klimaindsatser.