Brand

I tilfælde af brand

1. Stands om muligt branden.
Tag ingen risici.
Anmod evt. om kollegial assistance.
Forsøg at bekæmpe ilden med egnet brandslukningsudstyr.
Forsøg at afspærre området for uvedkommende.

2. Alarmér brandvæsen på 112.
Følg instruksen for alarmering.
Modtag brandvæsnet på stedet.

3. Evakuér.
Følg instruks for evakuering.
Benyt ikke elevatorer.

4. Begræns spredning af brand.
Hvis det er muligt - luk døre, vinduer og porte.
Hvis det er muligt - fjern brandfarligt oplag (trykflasker og kemikalier).
Fjern eller afbryd brandkilde.

Brandbekæmpelse

Vurdér indledningsvis behov for indsats i situationen når det brænder:

  • Bekæmp ilden - tilkald hjælp og advar andre ved anråb. Hurtig indsats ved mindre brande kan mindske skaderne betydeligt.

    Og/eller...
  • Alarmer brandvæsen: ring 112. En forsinkelse af brandvæsnets tilkaldelse kan øge skaderne betydeligt.

Om en brand kan opstå og udvikle afhænger af tre faktorer: Ilt, temperatur og brandbart materiale. Hvis et eller flere af disse elementer ændres eller fjernes, vil branden dø ud.

Brandtrekanten:

  • Fjern ilten (ved brand i et lille rum): Luk døren og sørg for at sikre at der ikke tilføres ilt, f.eks. via et åbent vindue.
  • Sænk temperaturen (ved brand i elektriske installationer eller brandbare væsker): Brug en kulsyreslukker, der køler branden til en temperatur, hvor branden dør ud.
  • Fjern det brandbare materiale (ved brand i en skraldespand eller lignende): Tag om muligt fat i genstanden og smid den ud af vinduet.

Brandslukningsudstyr

PulverslukkerAnvendelse:

Flydende og faste stoffer samt gasarter.

Bør ikke anvendes mod:
Elektriske installationer, da pulveret trænger ind i installationen og kan danne rust.

Skumslukker

Anvendelse:
Brandbare væsker, faste stoffer.

Kulsyreslukker

Anvendelse:
El-installationer, brandbare væsker.

Bør ikke anvendes mod:
Mennesker, da slukningsmidlets temp. er ca. 70 grader.
Begrænset effekt udendørs.
Ved slukning i mindre rum opstår iltmangel, når man slukker ilden.

Trykladet vandslukker

Anvendelse:
Faste stoffer, fx papir, træ og tekstiler.

Bør ikke anvendes til:
Slukning af brande i elinstallationer, brændbare væsker og gasarter.

HåndsprøjtebatteriAnvendelse:
Faste stoffer, fx papir, træ og tekstiler.

Bør ikke anvendes til:
Slukning af brande i el-installationer, brændbare væsker og gasarter.


Brandslange

Anvendelse:
Personer og faste stoffer, fx papir, træ og tekstiler.

Bør ikke anvendes til:
Slukning af brande i el-installationer, brandbare væsker og gasarter.

Brandtæppe

Anvendelse:
Personer og køkkener, fx brand i gryder/friture.