Ulykke

Førstehjælp

 1. Skab sikkerhed; stands ulykken.
 2. Vurdér personen (ABC-sikring).
      Airways (fri luftveje)
      Breathing (vejrtrækning)
      Circulation (kredsløb og hjerte)
 3. Giv livredende førstehjælp.
 4. Tilkald hjælp. For ekstern assistance, ring 112 – mød ambulancen ved indgangen og vis vej.
 5. Giv almindelig førstehjælp.
 6. Ring, om muligt, til AU’s interne alarmeringsnummer 87 15 16 17

Safety Points og Hjertestarter

I de opsatte Safety Points findes:

 • Plaster
 • Førstehjælpskasse
 • Brandslukker
 • Brandtæppe
 • Hjertestarter


En hjertestarter er en transportabel, batteridrevet maskine. Ved at afgive elektrisk stød kan hjertestarteren få et hjerte, som er holdt op med pumpe blod rundt, til at pumpe normalt igen. Hjertestarteren kan ikke fejlbetjenes og er let at bruge.

På Aarhus Universitet er indkøbt og opsat 65 hjertestartere. Hjertestarterne placeret, hvor mange mennesker færdes. Find den nærmeste hjertestarter på www.hjertestarter.dk.