Eksempler og definitioner

Chikane

Chikane er fx regelmæssigt ondskabsfuldt drilleri og forfølgelse af andre mennesker, hvor det får karakter af diskrimination, ydmygelse eller trusler.

Seksuel chikane

Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som uværdigt. Det kan være både fysisk og psykisk. Seksuel chikane kan udøves af båd mænd og kvinder.

Eksempler på seksuel chikane:

 • Ikke ønsket fysisk kontakt, berøringer, klap, klem, knib, kærtegn og lignende
 • Uvelkomne hentydninger med seksuelle undertoner, f.eks. sjofle historier, vittigheder, kommentarer om udseende og grove mundtlige overfald
 • Forslag, forventninger eller krav om seksuelle ydelser
 • Sjofle og kompromitterende tilbud eller invitationer til seksuelt samvær
 • Fremvisning af pornografiske billeder
 • Fysiske overgreb
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner

Mobning

Mobning er udtryk for manglende tolerance og udvisning af ringeagt for andre mennesker. Mobning er en adfærd, der kan bevirke underminering af et andet menneskes selvrespekt og følelse af værdi.

Eksempler på mobning:

 • Misbrug af magt
 • Nedvurdering af personens arbejdsindsats eller kvalifikationer
 • Groft sprogbrug, både ordvalg og talemåde
 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Skældud og latterliggørelse
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedværdigende telefonsamtaler
 • Nedværdigende skriftlige meddelelser

Vold

Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet –  kan krænke en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer.

Arbejdstilsynets eksempler:

 • Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, niv, bid, krads eller spyt.
 • Psykisk vold er trusler om vold og anden uacceptabel adfærd, f.eks. trusler på livet, trusler om hærværk mod arbejdspladsen, trusler, der vedrører medarbejdernes familie eller venner eller trusler, der vedrører medarbejdernes ejendele, systematisk fornedrelse.

Trusler kan udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger henover halsen eller i form af tegninger. Psykisk vold og trusler om vold kan også udøves via sms, e-mail og hjemmesider.

Diskrimination

Negativ forskelsbehandling på grundlag af fordomme, rettet mod enkeltindivider eller grupper; oftest inden for områder som køn, race, etnicitet, alder, seksuel orientering samt fysisk og psykisk handicap.