Eksempler og definitioner

Hvad er krænkende adfærd?

Krænkende adfærd er den samlede betegnelse for mobning, seksuel chikane, diskrimination, vold eller trusler. Hvis én eller flere personer groft eller flere gange udsætter dig for en adfærd, som du oplever som nedværdigende eller upassende, kan det betegnes som en krænkelse.

Chikane

Chikane er alle former for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd:

 • som har relation til en persons køn, race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller nationale, sociale eller etniske oprindelse og
 • som krænker personens værdighed og/eller
 • som skaber et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt miljø.  

Eksempel på chikane:

 • regelmæssigt ondskabsfuldt drilleri eller forfølgelse af andre mennesker, hvor det får karakter af diskrimination, ydmygelse eller trusler.

Seksuel chikane

Seksuel chikane er alle former for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner, som krænker en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt miljø – både fysisk og psykisk. Seksuel chikane kan udøves af både mænd og kvinder.

Eksempler på seksuel chikane:

 • Uønsket fysisk kontakt, berøringer, klap, klem, knib, kærtegn og lignende
 • Uvelkomne hentydninger med seksuelle undertoner, f.eks. sjofle historier, vittigheder, kommentarer om udseende og grove mundtlige overfald
 • Forslag, forventninger eller krav om seksuelle ydelser
 • Sjofle og kompromitterende tilbud eller invitationer til seksuelt samvær
 • Fremvisning af pornografiske billeder
 • Fysiske overgreb
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner

Mobning

Mobning er udtryk for manglende tolerance og udvisning af ringeagt for andre mennesker. Mobning er en adfærd, der kan være med til at ødelægge et andet menneskes selvrespekt og selvværd.

Mobning er karakteriseret ved, at det altid er de(n) samme person(er) eller grupper af personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er de(n) samme person(er), der udøver de krænkende handlinger.

Eksempler på mobning:

 • Misbrug af magt
 • Nedvurdering af personens arbejdsindsats eller kvalifikationer
 • Groft sprogbrug, både ordvalg og talemåde
 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Skældud og latterliggørelse
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedværdigende telefonsamtaler
 • Nedværdigende skriftlige meddelelser

Vold

Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet –  kan krænke en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen.

Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer.

Eksempler på fysisk og psykisk vold:

 • Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, niv, bid, krads eller spyt.
 • Psykisk vold er trusler om vold og anden uacceptabel adfærd, f.eks. trusler på livet, trusler om hærværk mod arbejdspladsen, trusler, der vedrører medarbejdernes familie eller venner eller trusler, der vedrører medarbejdernes ejendele, systematisk fornedrelse.

Trusler kan også udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger henover halsen eller i form af tegninger. Psykisk vold og trusler om vold kan også udøves via sms, e-mail og sociale medier.

Diskrimination

Negativ forskelsbehandling på grundlag af fordomme, rettet mod enkeltindivider eller grupper; oftest inden for områder som køn, race, etnicitet, alder, seksuel orientering samt fysisk og psykisk handicap.