Show

Vil du være med til at gøre Danmarks og EU's miljø og landbrug mere bæredygtigt?

Deltag i et webinar om stillinger inden for miljø og landbrug i EU. Arrangeres i samarbejde med Udenrigsministeriet og Tænketanken Frej.

Informationswebinar tirsdag den 2. marts kl. 16.00 – 17.00, ved Aarhus Universitet – i samarbejde med Udenrigsministeriet og Tænketanken Frej

Har du interesse for, samt indsigt og viden om bæredygtigt landbrug og udvikling af landdistrikter? Vil du gerne i gang med en international karriere i et multikulturelt og mangfoldigt team? Hvis ja, så deltag meget gerne i dette webinar omkring EU’s fødevare- og landbrugspolitik, og hvordan EU arbejder på at gøre den mere bæredygtig i årene fremover. Vi vil også komme ind på, hvordan det er arbejde i EU i dag, og hvordan man i givet fald kan søge en række stillinger inden for området. EU forventer at ansætte mere end 55 medarbejdere inden for området i løbet de kommende år.

 

Kl. 16.00                              Velkomst og introduktion v. Aarhus Universitet Rasmus Pedersen, specialkonsulent og Tænketanken Frej, v. Iben Krog Rasmussen, medstifter og direktør (ordstyrer)

16.00 – 16.15                      ”At arbejde med bioøkonomi og landbrugspolitik i praksis – erfaringer fra Kommissionen”

Oplæg ved Charlotte Sode, policy-rådgiver v. Europa-Kommissionen.

16.15 – 16.30                      ”Hvordan vil EU bidrage til at gøre landbruget mere bæredygtigt i fremtiden – erfaringer fra DK og EU?”

Oplæg ved Stefan Østergaard Jensen, Europa-Kommissionens generaldirektorat for landbrug og udvikling af landdistrikter (DG AGRI)

16.30 – 16.45                      ”Hvordan er det at arbejde for en kommissær i Europa-Kommissionen?”

                                            Oplæg ved Christiane Kirketerp, kabinetsmedlem, kommissær Hahn, Europa-Kommissionen.

16. 45 - 17.00                      Afsluttende spørgsmål og introduktion til den praktiske ansøgningsproces v. Søren Sebastian Toft, ambassaderåd, Den danske EU-repræsentation.

Europa-Kommissionen har netop slået en lang række unikke stillinger op inden for landbrug, miljø og regionaludvikling og søger i øjeblikket nye kollegaer - med erhvervserfaring. Kommissionen vil gerne ansætte medarbejdere som skal arbejde i Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (GD AGRI) i Bruxelles. Vi kommer derfor også ind på de opgaver, som man arbejder med i praksis, herunder at udvikle politikker og ny lovgivning, gennemføre og forvalte love og programmer, udføre analyser og forhandle handelsaftaler m.v.

Deltagelse i webinaret kræver ikke tilmelding, men hvis du ønsker at søge en af stillingerne, anbefales det at kontakte ambassaderåd Søren Sebastian Toft forinden på sortof@um.dk.

Link til webinaret: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66750278734

Se også webinarets Facebook-side her: https://www.facebook.com/events/185974293302974/

Tilmeld dig gerne webinaret via Tænketanken Frej på https://frej-taenketank.ticketbutler.io/en/e/vil-du-vre-med-til-at-gre-danmarks-og-eus-milj-og-landbrug-mere-bredygtigt/

Du læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven via linket nedenfor.

Ansøgningsfristen er den 9. marts 2021.

Administratorer inden for bæredygtigt landbrug og udvikling af landdistrikter | Careers with the European Union (europa.eu)

Hvis du ønsker at søge en af stillingerne, kan du også melde dig ind i denne Facebook-gruppe:

Landbrug og landdistrikter i EU - ny kollega til Europa-Kommissionen? | Facebook

For at kunne ansøge skal du være EU-borger og have kendskab til mindst 2 EU-sprog: indgående kendskab til sprog 1 (et af de 24 officielle EU-sprog) og tilfredsstillende kendskab til sprog 2 (engelsk eller fransk). Du skal også have en universitetsuddannelse af mindst 3 års varighed inden for landbrugsvidenskab efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring inden for området (bæredygtigt landbrug, udvikling af landdistrikter, skovbrug, bæredygtige naturressourcer, landbrugsøkonomi, landbrugsmarkeder og handel). Du kan også ansøge, hvis du har en universitetsuddannelse af mindst tre års varighed inden for et hvilket som helst område efterfulgt af mindst 6 års erhvervserfaring inden for området.