Hvad bestemmer de fysiologiske grænser for temperaturtolerance i insekter

Billedbeskrivelse: Evnen til at opretholde energi, ion, væske og elektrisk balance er forudsætningen for overlevelse og funktion af de fleste levende celler. De centrale fysiologiske processer der skaber disse balancer udfordres ved høje og lave temperaturer. Forståelsen af varme- og kulde-tilpasning kan derfor bedst undersøges ved at afsøge hvorledes organ og cellefunktion påvirkes af temperatur ekstremer. I vores laboratorie omfatter det bl.a. måling af osmoregulatorisk kapacitet, måling af membran potential og måling af mitokondriel respiration.

Projektbeskrivelse:

Temperaturtolerance er en af de væsentligste faktorer der bestemmer arternes udbredelse. Evnen til at udholde høje eller lave temperaturer har således tilladt nogle arter at udnytte nicher der ikke er tilgængelige for mere følsomme arter. Vores gruppe tilbyder mange forskellige projekter der undersøger de fysiologiske tilpasninger der ligger til grund for evolutionen af kulde eller varmetolerance i insekter. Fælles for disse studier er, at vi udnytter et multiart system hvor vi sammenligner fysiologisk kapacitet i en række Drosophila arter. Selvom disse arter har vidt forskellig udbredelse og tolerance kan de undersøges under nøjagtigt ens vilkår hvilket skaber optimale eksperimentelle muligheder for at undersøge de fysiologiske tilpasninger som ligger til grund for kulde eller varme tolerance. Selvom bananfluer (Drosophila) er små har vi glimrende og relativt let tilgængelige metoder til at måle mange fysiologiske og biokemiske variable i disse insekter. Projekterne kan inddeles i tre overordnede emner: i) muskel og nerve-funktion, ii) ion balance og osmoregulering, samt iii) Mitokondriel funktion og energistofskifte.  

Du skal overveje dette projekt hvis:

  • Du er interesseret i evolutionen af temperatur tolerance
  • Du godt kan lide mekanistisk fysiologi
  • Du er glad for laboratorie arbejde og sætter pris på at udvikle/forfine metoder
  • Du gerne vil samarbejde med flere andre studerende/forskere

Kontakt: Johannes Overgaard

Projektforslaget er lagt op 01.06.2021.