News

Planlægger du projektorienteret forløb i efteråret 2023?

Hvis du planlægger et projektorienteret forløb i efterårssemesteret 2023, skal du være særligt opmærksom på reglerne for godkendelse.

Hvis du planlægger et projektorienteret forløb i efterårssemesteret 2023, skal du være særligt opmærksom på reglerne for godkendelse.

Fra efteråret 2023 er det et krav, at det projektorienterede forløb afvikles inden for den normerede studietid – det vil sige på 1. til 4. semester på din kandidatuddannelse. Forløb der planlægges afviklet efter 4. semester, kan derfor ikke blive godkendt.

Baggrunden er, at Uddannelsesbekendtgørelsens § 33 ikke tillader placering af projektorienteret forløb efter 4. semester, og praksis for godkendelse af forløbet er derfor tilpasset. Studienævnet har ikke mulighed for at dispensere fra denne regel.

Har du brug for hjælp til planlægning af dit studieforløb, er du velkommen til at kontakte studievejledningen.

Med venlig hilsen
Aarhus BSS Studier