Vil du være med til at fremme ligestilling på AU?

Læs Maria (medicin) og Signes (idræt) opfordring til at søge den ledige plads som studenterrepræsentant i ligestillingsudvalget på AU Health.

I ligestillingsudvalget sidder studenterrepræsentanter som sammen med dekanen, forskere og TAP-repræsentanter fra de forskellige institutter på Health (Biomedicin, Folkesundhed, Klinisk Medicin, Retsmedicin samt Odontologi og Oral Sundhed) arbejder med universitetsrelaterede ligestillingsspørgsmål.


Hvorfor ligestillingsudvalget

Formålet med Health Ligestillingsudvalg er at fremme initiativer på tværs af Health, som bidrager til ligestilling mellem køn.

Dette gælder både for studerende, videnskabeligt ansatte, tekniskadministrativt personale og ledere. Med ligestilling menes, at alle medarbejdere og studerende har lige muligheder og rettigheder uanset køn.

Som medlem af ligestillingsudvalget, mødes man minimum fire gange årligt og har mulighed for at sidde med i et underudvalg (hhv. arbejdspladskultur, karriereudvikling, rekruttering og inkluderende ledelse), der mødes nogle gange imellem de store møder.

Du kan læse mere på vores hjemmeside: https://health.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/ligestillingsudvalg


Er du interesseret?

Skriv en mail senest d. 1. juni til Signe Salanson (201908059@post.au.dk) og Maria Theilgaard (201709898@post.au.dk)hvor du fortæller om dit studie, semestertrin og hvorvidt du har et specifikt område af udvalgsarbejdet, du gerne vil bidrage til.

Vi glæder os til at høre fra dig og måtte du have nogle uddybende spørgsmål er de også meget velkomne.

Mvh
Maria og Signe