Kemi

Nedenstående forskningsgrupper er tilknyttet Institut for Kemi. Nogle grupper kan dog vælge at præsentere deres poster på andre lokationer, se info under hver enkelt gruppe.

Mange forskningsgrupper samarbejder på tværs af institutter, og det er derfor vigtigt, at I kigger alle fire lokationer igennem for at orientere jer om relevante projekter.Navn: Alexander Zelikin

Email: zelikin@chem.au.dk

Gruppenavn: MPCL

Hjemmeside: www.zelikin-lab.com

Keywords:

 • Drug delivery
 • Artificial (chemical) biology
 • Cell mimicry

We develop artificial (chemical) receptors, engineer switches for enzyme activity, and design artificial cells – using tools of organic chemistry.

Poster præsenteres på: Kemi


Navn: Alonso Rosas-Hernández

Email: arosas@chem.au.dk

Gruppenavn: Sustainability and Catalysis

Hjemmeside: au.dk/en/arosas@chem

Keywords:

   • Electrocatalysis
   • Photocatalysis
   • CO2 valorization
   • Energy storage
   • Hybrid materials

   Poster præsenteres på: Kemi


   Navn: Anja-Verena Mudring

   Email: anja-verena.mudring@chem.au.dk

   Gruppenavn: intelligent Advanced Materials (iAM)

   Hjemmeside: www.mudring.org

   Beskrivelse: The group’s research is driven by understanding fundamental structure-property relationships in order to design new materials for energy related applications for a sustainable society. To achieve this, we take a two-pronged approach: 1 Ionic liquids are investigated as a transformative tool in the synthesis and development of improved materials for energy related applications; 2 Complex intermetallics are studied, specifically how the relativistic effect present in heavier metals can be used to uncover new compounds with unusual properties. 
   The applications of this research include energy efficient lighting, (photo-)catalysis, magnetic refrigeration, and thermoelectric energy conversion, all of which help to meet the Sustainable Development Goals as being put forward in the United Nations Development Programme.

   Poster præsenteres på: Kemi


   Navn: Birgit Schiøtt

   Email: birgit@chem.au.dk

   Gruppenavn: Biomodelling

   Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper/teoretiskkemi/biomodelling

   Keywords:

   • Computational chemistry and big data analysis, using methods such as Molecular dynamics simulations, docking and homology modelling 
   • Complex cell membranes; lipid dynamics and interactions with membrane proteins and peptides (transporters, GPCRs, ion-channels, insulin receptor etc) 
   • Drug design and molecular mechanisms of diseases e.g diabetes, psychiatric disorders etc. 
   • Neurochemistry, drug interaction related to e.g depression, anxiety, infections 
   • Protein and peptide aggregation in relation to biopharmaceuticals and disease development 
   • Blood-brain-barrier (with postdoc Chris Jorgensen) 
   • Optimization of biotechnological enzymes

   Poster præsenteres på: Kemi


   Navn: Bo Brummerstedt Iversen

   Email: bo@chem.au.dk

   Gruppenavn: Sustainable Materials Chemistry

   Hjemmeside: chem.au.dk/brummerstedt-iversen-group

   Keywords:

     • Sustainable materials
     • Thermoelectrics
     • Nanoparticles
     • Chemical bonding
     • Crystallography

     Poster præsenteres på: Kemi


     Navn: Dorthe Ravnsbæk

     Email: dorthe@chem.au.dk.

     Gruppenavn: Ravnsbæk Group

     Hjemmeside: ravnsbaekgroup.com

     Beskrivelse: Vores forskning omhandler primært udvikling af nye materialer og metoder til fremstilling af bæredygtige batterier som f.eks. Li-ion batterier men også helt nye teknologier som Na-, Mg- og Al-ion batterier. Vi har stor fokus på syntese og karakterisering af nye uorganiske elektrodematerialer baseret på bæredygtige og miljøvenlige ressourcer. Når vi ændrer på den kemiske sammensætning og det atomare opbygning af elektroderne ændrer vi også på batteriets ydeevne. Derfor er detaljeret kemisk og strukturel karakterisering i kombination med test af batteriets egenskaber en hjørnesten i vores arbejde. Udover at udforske helt nye materialer arbejder vi også med nye processer til bæredygtig genbrug af batterier og med at forbedre batteriers levetid ved hjælp af funktionelle additiver.  

     Poster præsenteres på: Kemi


     Navn: Frank Jensen

     Email: frj@chem.au.dk

     Gruppenavn: Computational Chemistry

     Hjemmeside: tildeweb.au.dk/au23758/

     Keywords:

       • Modellering
       • Computational Chemistry

       Præsenterer ikke poster i år. Skriv en email for mere information


       Navn: Henrik Birkedal

       Email: hbirkedal@chem.au.dk

       Gruppenavn: Biological and Bioinspired Materials

       Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/biological-and-bioinspired-materials-henrik-birkedal/

       Beskrivelse: Vi studerer materialer fra biologiens verden og udvikler bioinspireret materialesyntese. Biologien laver avancerede materialer ved stuetemperatur af rigt tilgængelige grundstoffer. De ønskede egenskaber opnås gennem hierarkiske strukturer. De er derfor interessante i sig selv og som inspiration til syntese af nye materialer. Vi studerer biologiske materialer ved 3D imaging (tomografi) og diffraktion, særligt med brug af synkrotroner og med fokus på krystallografi. Vi laver syntese af forskellige bioinspirerede materialer med målet om at lave bedre undervandslim, smarte materialer og farveskiftende materialer.

       Poster præsenteres på: iNANO


       Navn: Henrik Helligsø Jensen

       Email: hhj@chem.au.dk

       Gruppenavn: Bio-organisk Kemi

       Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper/organiskkemi/bioorganisk-kemi

       Keywords:

       • Organisk Syntese
       • Medicinalkemi
       • Kulhydratkemi

       Poster præsenteres på: Kemi


       Navn: Henrik Stapelfeldt

       Email: henriks@chem.au.dk

       Gruppenavn: FemtoLab

       Hjemmeside: chem.au.dk/en/research/research-areas-and-research-groups/physicalchemistry/femtolab/

       Keywords:

       • Molecular movies of rotating and vibrating molecules – on a surface
       • Atomically resolved solvation of a single ion in liquid helium 
       • Intermolecular interactions 
       • Nonlinear optics with strong femtosecond laser pulses 
       • Superfluid helium nanodroplets 

       Poster præsenteres på: Fysik


       Navn: Jan Skov Pedersen

       Email: jsp@chem.au.dk

       Gruppenavn: Soft Matter Group

       Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/physical-chemistry-of-soft-condensed-matter/research/

       Keywords:

         • polymers
         • surfactants
         • protein biophysics
         • small-angle X-ray scattering

         Poster præsenteres på: iNANO


         Navn: Jonas Elm

         Email: jelm@chem.au.dk

         Gruppenavn: Computational Atmospheric Chemistry

         Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper/teoretiskkemi/computational-atmospheric-chemistry

         Keywords:

         • Computational Chemistry
         • Atmospheric Chemistry
         • Clusters, Aerosols
         • New Particle Formation

         Poster præsenteres på: Kemi


         Navn: Jørgen Skibsted

         Email: jskib@chem.au.dk

         Gruppenavn: Solid-state NMR of inorganic materials

         Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-centers-and-projects/nmr/research-groups/joergen-skibsted/

         Beskrivelse: Vi arbejder med udvikling og anvendelse af faststof NMR spektroskopi som en analysemetode til at bestemme struktur og sammensætning af uorganiske materialer. Disse metoder bruger vi bla. i udviklingen af bæredygtige cement-baserede materialer, i studier af heterogene katalysatorer og i en række andre materialekemiske problemstillinger, hvor amorfe forbindelser spiller en væsentlig rolle, f. eks. glas og keramiske materialer. I øjeblikket har vi specielt fokus på karbonatisering af udtjent beton og mineralske forbindelser som en teknik til ’Carbon Capture and Utilization’ (CCU). Målet er her at binde CO2 fra f.eks. røggassen fra kraftværker på en geologiske tidsskala som karbonat-ioner i uorganiske forbindelser.  

         Poster præsenteres på: Kemi


         Navn: Karl Anker Jørgensen

         Email: kaj@chem.au.dk

         Gruppenavn: Karl Anker Jørgensen Group

         Hjemmeside: www.groupjorgensen.com/

         Keywords:

           • Organisk syntese
           • Katalyse
           • Stereokemi
           • Metodeudvikling

           Poster præsenteres på: Kemi


           Navn: Kim Daasbjerg

           Email: kdaa@chem.au.dk

           Gruppenavn: Organic Surface Chemistry Group 105

           Hjemmeside: www.surfchem.dk

           Keywords:

             • Surface science
             • Organic chemistry
             • Polymers
             • Electrocatalysis (CO2)
             • Open Science

             Poster præsenteres på: Kemi


             Navn: Kurt Gothelf

             Email: kvg@chem.au.dk

             Gruppenavn: Gothelf Lab

             Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/gothelf-lab/

             Beskrivelse: Med udgangspunkt i organisk syntese arbejder vi med at modificere proteiner og oligonukleotider. Vi udvikler herunder metoder og reagenser  til at koble små molekyler og oligonukleotider til funktionelle proteiner og undersøger i samarbejde med molekylærbiologer deres biologiske effekter og medicinske potentiale.  Vi udvikler nye kemiske metoder indenfor oligonukleotid syntese, blandt andet i samarbejde med Novo Nordisk og arbejder også med at programmere DNA til at folde til avancerede nanostrukturer. 

             Poster præsenteres på: Kemi


             Navn: Marianne Glasius

             Email: glasius@chem.au.dk

             Gruppenavn: Aarhus Center for Analytisk Kemi, Atmosfære og Klima (AC)3

             Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper/analytiskkemi/ac3

             Beskrivelse: Vi udvikler avancerede kemiske analysemetoder, som vi bruger til at få viden på molekylært niveau om processer, der har relevans for miljø og klima samt menneskers sundhed. Aktuelle projekter omhandler analyse af mikroplast, bioaktive plantestoffer, samt klima og Arktis.

             I gruppen lærer du at udvikle og anvende analysemetoder typisk kromatografi koblet med massespektrometri samt avanceret dataanalyse. Disse teknikker anvendes i virksomheder indenfor bl.a. medicin, fødevarer, udvikling og miljøanalyser.

             Poster præsenteres på: Kemi


             Navn: Maarten Goesten

             Email: maarten.goesten@chem.au.dk

             Gruppenavn: Sustainable Materials by Design

             Hjemmeside: au.dk/en/maarten.goesten@chem

             Keywords:

             • Solid-state physics
             • Materials Science
             • Theoretical Chemistry
             • Superconductivity
             • Inorganic Chemistry

             Præsenterer ikke poster i år. Skriv en email for mere information


             Navn: Martin Bremholm

             Email: bremholm@chem.au.dk

             Gruppenavn: Advanced Materials and Extreme Conditions

             Hjemmeside: chem.au.dk/bremholm

             Keywords:

               • Materials Chemistry
               • New Materials
               • High Pressure Methods
               • Phase Transitions
               • Atomic Structure Determination

               Poster præsenteres på: Kemi


               Navn: Merete Bilde

               Email: bilde@chem.au.dk

               Gruppenavn: ACP: Atmospheric Physical Chemistry

               Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper/fysiskkemi/atmosfaerisk-fysisk-kemi

               Keywords:

               • Atmospheric chemistry
               • aerosol particles
               • air-borne nano particles
               • climate chemistry

               Poster præsenteres på: Kemi


               Navn: Michael Westberg

               Email: westberg@chem.au.dk

               Gruppenavn: Michael Westberg

               Hjemmeside: under opbygning, kontakt for mere information

               Keywords:

               • Synthetic Biology: Protein design and engineering
               • Photochemistry and Photophysics: Photoactive proteins
               • Biophysical Chemistry: Characterization and evolution of drug and dye interactions with proteins
               • Chemical Biology: Viral protease inhibitors

               Poster præsenteres på: Kemi


               Navn: Mogens Christensen

               Email: mch@chem.au.dk

               Gruppenavn: Magnetic Matter Aarhus

               Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/energikonverterende-materialer/

               Keywords:

                 • Magnetism
                 • Neutron and X-ray diffraction
                 • synthesis
                 • crystallography
                 • physical properties

                 Poster præsenteres på: Kemi


                 Navn: Niels Christian Nielsen

                 Email: ncn@chem.au.dk

                 Hjemmeside: www.inano.au.dk/nmr/ncn

                 Beskrivelse: Magnetisk resonans er en af de vigtigste analysemetoder i kemi, materialevidenskab, strukturel biologi og medicin (MRI). Vi arbejder med at udvikle metoden således man får endnu mere information, højere følsomhed og højere opløsningsevne, og dermed udvider rækkevidden af anvendelser indenfor ovennævnte områder. Med et metodeudviklingsperspektiv involverer dette bl.a. udvikling af ”ultrahigh-speed spinning” MAS faststof NMR til studier af komplekse kemiske og biologiske systemer, udvikling af udstyr og metoder, der udnytter polarisering fra elektroner til at ”booste” NMR følsomhed med flere størrelsesordener, mikro-imaging metoder til at opnå MRI type billeder med mikrometer opløsningsevne og mobile lavfelts NMR sensorer til industriel proces kontrol med fokus på digitalisering og bæredygtig produktion.

                 Poster præsenteres på: Kemi


                 Navn: Ove Christiansen

                 Email: ove@chem.au.dk

                 Gruppenavn: MIDAS

                 Hjemmeside: chem.au.dk/midas

                 Keywords:

                   • Theoretical Chemistry
                   • Quantum Chemistry
                   • Quantum Molecular Dynamics
                   • Molecular Vibrations
                   • Theoretical Spectroscopy

                   Poster præsenteres på: Kemi


                   Navn: Shuai Wei

                   Email: shuai.wei@chem.au.dk

                   Gruppenavn: amoLab

                   Hjemmeside: chem.au.dk/AmorphousMatLab

                   Keywords:

                   • Phase-change materials for future computer memory technology
                   • High-strength amorphous metals for medical and electric motor applications
                   • Synchrotron X-ray & Free-electron lasers for structural characterizations
                   • Thermodynamics and kinetics
                   • Industrial collaborators

                   Poster præsenteres på: Kemi


                   Navn: Thomas Poulsen

                   Email: thpou@chem.au.dk

                   Gruppenavn: Chemical Biology

                   Hjemmeside: www.tbpoulsenlab.com

                   Keywords:

                     • Total synthesis
                     • Natural products
                     • Target identification
                     • Bioconjugation
                     • Chemical genetics

                     Poster præsenteres på: Kemi


                     Navn: Thomas Vosegaard

                     Email: tv@chem.au.dk

                     Gruppenavn: NMR

                     Hjemmeside: www.nmr.au.dk

                     Keywords:

                       • NMR
                       • Lipids
                       • Solid-State NMR
                       • Data Processing

                       Poster præsenteres på: iNANO


                       Navn: Tobias Weidner

                       Email: weidner@chem.au.dk

                       Gruppenavn: SurfLab

                       Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper/fysiskkemi/surflab

                       Keywords:

                       • Life in Ice
                       • Minerals Made by Nature
                       • Biomembrane Biochemistry
                       • Ultrafast Laser Optics
                       • Surface Spectroscopy

                       Poster præsenteres på: Kemi


                       Navn: Torben Jensen

                       Email: trj@chem.au.dk

                       Gruppenavn: Sustainable Energy storage

                       Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper/uorganiskkemi/materialer-til-energiopbevaring

                       Keywords:

                       • Investigation of new inorganic materials

                       Poster præsenteres på: iNANO


                       Navn: Troels Skrydstrup

                       Email: ts@chem.au.dk

                       Gruppenavn: Organic Synthesis

                       Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/skrydstrup-group/

                       Keywords:

                         • CO2 chemistry
                         • Plastic Depolymerization
                         • Catalysis
                         • Synthetic Methodology
                         • Pharmaceutcials

                         Poster præsenteres på: Kemi


                         Navn: Victoria Birkedal

                         Email: vicb@inano.au.dk

                         Gruppenavn: Single molecule Biophysics and Chemistry

                         Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/single-molecule-biophysics-and-chemistry-group

                         Keywords:

                         • Nucleic Acids and Proteins
                         • Conjugated Polymers
                         • Interactions and Structural Dynamics
                         • Single Molecule Microscopy

                         Poster præsenteres på: iNANO