iNANO

Nedenstående forskningsgrupper er tilknyttet iNANO. Nogle grupper kan dog vælge at præsentere deres poster på andre lokationer, se info under hver enkelt gruppe.

Mange forskningsgrupper samarbejder på tværs af institutter, og det er derfor vigtigt, at I kigger alle fire lokationer igennem for at orientere jer om relevante projekter.Navn: Alexander Zelikin

Email: zelikin@chem.au.dk

Gruppenavn: MPCL

Hjemmeside: www.zelikin-lab.com

Keywords:

 • Drug delivery
 • Artificial (chemical) biology
 • Cell mimicry

We develop artificial (chemical) receptors, engineer switches for enzyme activity, and design artificial cells – using tools of organic chemistry.

Poster præsenteres på: Kemi


Navn: Alonso Rosas-Hernández

Email: arosas@chem.au.dk

Gruppenavn: Sustainability and Catalysis

Hjemmeside: au.dk/en/arosas@chem

Keywords:

   • Electrocatalysis
   • Photocatalysis
   • CO2 valorization
   • Energy storage
   • Hybrid materials

   Poster præsenteres på: Kemi


   Navn: Anja-Verena Mudring

   Email: anja-verena.mudring@chem.au.dk

   Gruppenavn: intelligent Advanced Materials (iAM)

   Hjemmeside: www.mudring.org

   Beskrivelse: The group’s research is driven by understanding fundamental structure-property relationships in order to design new materials for energy related applications for a sustainable society. To achieve this, we take a two-pronged approach: 1 Ionic liquids are investigated as a transformative tool in the synthesis and development of improved materials for energy related applications; 2 Complex intermetallics are studied, specifically how the relativistic effect present in heavier metals can be used to uncover new compounds with unusual properties. 
   The applications of this research include energy efficient lighting, (photo-)catalysis, magnetic refrigeration, and thermoelectric energy conversion, all of which help to meet the Sustainable Development Goals as being put forward in the United Nations Development Programme.

   Poster præsenteres på: Kemi


   Navn: Birgit Schiøtt

   Email: birgit@chem.au.dk

   Gruppenavn: Biomodelling

   Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper/teoretiskkemi/biomodelling

   Keywords:

   • Computational chemistry and big data analysis, using methods such as Molecular dynamics simulations, docking and homology modelling 
   • Complex cell membranes; lipid dynamics and interactions with membrane proteins and peptides (transporters, GPCRs, ion-channels, insulin receptor etc) 
   • Drug design and molecular mechanisms of diseases e.g diabetes, psychiatric disorders etc. 
   • Neurochemistry, drug interaction related to e.g depression, anxiety, infections 
   • Protein and peptide aggregation in relation to biopharmaceuticals and disease development 
   • Blood-brain-barrier (with postdoc Chris Jorgensen) 
   • Optimization of biotechnological enzymes

   Poster præsenteres på: Kemi


   Navn: Bo Brummerstedt Iversen

   Email: bo@chem.au.dk

   Gruppenavn: Sustainable Materials Chemistry

   Hjemmeside: chem.au.dk/brummerstedt-iversen-group

   Keywords:

     • Sustainable materials
     • Thermoelectrics
     • Nanoparticles
     • Chemical bonding
     • Crystallography

     Poster præsenteres på: Kemi


     Navn: Brian Julsgaard

     Email: brianj@phys.au.dk

     Gruppenavn: Semiconductor Group

     Hjemmeside: pure.au.dk/portal/da/persons/brian-julsgaard(b1745a92-31f9-4579-88f2-255e6072168b).html

     Keywords:

     • Nanocrystals
     • Group-IV photonics
     • Semiconductors
     • Optics
     • Materials science

     Poster præsenteres på: iNANO


     Navn: Brigitte Stadler

     Email: bstadler@inano.au.dk

     Gruppenavn: Laboratory for Cell Mimicry

     Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/brigitte-stadler/

     Keywords:

       • bottom-up synthetic biology
       • polymer chemistry
       • colloidal science
       • cell biology

       Poster præsenteres på: iNANO


       Navn: Daniel Otzen

       Email: dao@inano.au.dk

       Gruppenavn: Protein biofysik

       Hjemmeside: www.proteins.dk

       Keywords:

       • Protein Self-Assembly
       • Neurodegenerative Diseases
       • Protein Stability
       • Low-temperature enzymology
       • Enzymatic protein degradation

       Poster præsenteres på: iNANO


       Navn: Dorthe Ravnsbæk

       Email: dorthe@chem.au.dk.

       Gruppenavn: Ravnsbæk Group

       Hjemmeside: ravnsbaekgroup.com

       Beskrivelse: Vores forskning omhandler primært udvikling af nye materialer og metoder til fremstilling af bæredygtige batterier som f.eks. Li-ion batterier men også helt nye teknologier som Na-, Mg- og Al-ion batterier. Vi har stor fokus på syntese og karakterisering af nye uorganiske elektrodematerialer baseret på bæredygtige og miljøvenlige ressourcer. Når vi ændrer på den kemiske sammensætning og det atomare opbygning af elektroderne ændrer vi også på batteriets ydeevne. Derfor er detaljeret kemisk og strukturel karakterisering i kombination med test af batteriets egenskaber en hjørnesten i vores arbejde. Udover at udforske helt nye materialer arbejder vi også med nye processer til bæredygtig genbrug af batterier og med at forbedre batteriers levetid ved hjælp af funktionelle additiver.  

       Poster præsenteres på: Kemi


       Navn: Duncan Sutherland

       Email: duncan@inano.au.dk

       Gruppenavn: Nanobiointerfaces

       Hjemmeside: www.nanobiointerfaces.dk

       Keywords:

         • Biointerfaces
         • Multivalency
         • Cell adhesions
         • Plasmonics
         • Sensors

         Poster præsenteres på: iNANO


         Navn: Ebbe Sloth Andersen

         Email: esa@inano.au.dk

         Gruppenavn: Biomolecular Design Lab

         Hjemmeside: http://andersen-lab.dk/ 

         Keywords:

         • RNA Nanotechnology
         • Synthetic Biology
         • Biomolecular Design
         • Structural biology
         • Cryo-EM

         Poster præsenteres på: iNANO


         Navn: Elena Ferapontova

         Email: elena.ferapontova@inano.au.dk

         Gruppenavn: Electrochemical Biosensors & Bioelectrocatalysis

         Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/electrochemical-biosensors-and-bioelectrocatalysis-group-elena-ferapontova/

         Keywords:

           • biosensors
           • cancer diagnosis
           • bacterial detection
           • point of care diagnostics

           Poster præsenteres på: iNANO


           Navn: Espen Drath Bøjesen

           Email: espen.bojesen@inano.au.dk

           Gruppenavn: DISORDER

           Hjemmeside: https://inano.au.dk/about/research-groups/espen-drath-boejesen/

           Keywords:

             • Electron Microscopy
             • Disordered Materials
             • Relaxor Ferroeectrics
             • Big Data
             • Nanoparticle Formation

             Poster præsenteres på: iNANO


             Navn: Henrik Birkedal

             Email: hbirkedal@chem.au.dk

             Gruppenavn: Biological and Bioinspired Materials

             Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/biological-and-bioinspired-materials-henrik-birkedal/

             Beskrivelse: Vi studerer materialer fra biologiens verden og udvikler bioinspireret materialesyntese. Biologien laver avancerede materialer ved stuetemperatur af rigt tilgængelige grundstoffer. De ønskede egenskaber opnås gennem hierarkiske strukturer. De er derfor interessante i sig selv og som inspiration til syntese af nye materialer. Vi studerer biologiske materialer ved 3D imaging (tomografi) og diffraktion, særligt med brug af synkrotroner og med fokus på krystallografi. Vi laver syntese af forskellige bioinspirerede materialer med målet om at lave bedre undervandslim, smarte materialer og farveskiftende materialer.

             Poster præsenteres på: iNANO


             Navn: Jan Skov Pedersen

             Email: jsp@chem.au.dk

             Gruppenavn: Soft Matter Group

             Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/physical-chemistry-of-soft-condensed-matter/research/

             Keywords:

               • polymers
               • surfactants
               • protein biophysics
               • small-angle X-ray scattering

               Poster præsenteres på: iNANO


               Navn: Jeppe Lauritsen

               Email: jvang@inano.au.dk

               Gruppenavn: Interfaces and Catalysis Group

               Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/interfaces-and-catalysis-group/

               Keywords:

                 • Surfaces on the atomic scale
                 • Catalysis
                 • Renewable Energy
                 • Scanning Probe Microscopy
                 • Electrocatalysis

                 Poster præsenteres på: iNANO


                 Navn: Jill Miwa

                 Email: miwa@phys.au.dk

                 Gruppenavn: Quantum Materials Group

                 Hjemmeside:  https://pure.au.dk/portal/en/persons/jill-miwa(3491df17-050c-4584-8569-4e991b159f19).html

                 Keywords:

                   • 2D Materials
                   • angle-resolved photoemission spectroscopy
                   • atomically-resolved microscopy
                   • ASTRID2
                   • many-body physics

                   Poster præsenteres på: Fysik


                   Navn: Jørgen Kjems

                   Email: jk@mbg.au.dk

                   Gruppenavn: Kjems group

                   Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/nanomedicine-joergen-kjems-group/

                   Keywords:

                     • Nanomedicine
                     • biomarkers
                     • RNA therapeutics
                     • bioimaging
                     • virus

                     Poster præsenteres på: iNANO


                     Navn: Jørgen Skibsted

                     Email: jskib@chem.au.dk

                     Gruppenavn: Solid-state NMR of inorganic materials

                     Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-centers-and-projects/nmr/research-groups/joergen-skibsted/

                     Beskrivelse: Vi arbejder med udvikling og anvendelse af faststof NMR spektroskopi som en analysemetode til at bestemme struktur og sammensætning af uorganiske materialer. Disse metoder bruger vi bla. i udviklingen af bæredygtige cement-baserede materialer, i studier af heterogene katalysatorer og i en række andre materialekemiske problemstillinger, hvor amorfe forbindelser spiller en væsentlig rolle, f. eks. glas og keramiske materialer. I øjeblikket har vi specielt fokus på karbonatisering af udtjent beton og mineralske forbindelser som en teknik til ’Carbon Capture and Utilization’ (CCU). Målet er her at binde CO2 fra f.eks. røggassen fra kraftværker på en geologiske tidsskala som karbonat-ioner i uorganiske forbindelser.  

                     Poster præsenteres på: Kemi


                     Navn: Ken Howard

                     Email: kenh@inano.au.dk

                     Gruppenavn: Bioengineered Drug Designs Laboratory

                     Hjemmeside: https://inano.au.dk/about/research-groups/bid/

                       • Biomolecular Drug Designs
                       • Drug Delivery
                       • Cancer Immunotherapy

                       Poster præsenteres på: iNANO


                       Navn: Kim Daasbjerg

                       Email: kdaa@chem.au.dk

                       Gruppenavn: Organic Surface Chemistry Group 105

                       Hjemmeside: www.surfchem.dk

                       Keywords:

                         • Surface science
                         • Organic chemistry
                         • Polymers
                         • Electrocatalysis (CO2)
                         • Open Science

                         Poster præsenteres på: Kemi


                         Navn: Kurt Gothelf

                         Email: kvg@chem.au.dk

                         Gruppenavn: Gothelf Lab

                         Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/gothelf-lab/

                         Beskrivelse: Med udgangspunkt i organisk syntese arbejder vi med at modificere proteiner og oligonukleotider. Vi udvikler herunder metoder og reagenser  til at koble små molekyler og oligonukleotider til funktionelle proteiner og undersøger i samarbejde med molekylærbiologer deres biologiske effekter og medicinske potentiale.  Vi udvikler nye kemiske metoder indenfor oligonukleotid syntese, blandt andet i samarbejde med Novo Nordisk og arbejder også med at programmere DNA til at folde til avancerede nanostrukturer. 

                         Poster præsenteres på: Kemi


                         Navn: Liv Hornekær

                         Email: liv@phys.au.dk

                         Gruppenavn: InterCat-experiment

                         Hjemmeside: InterCat.au.dk

                         Keywords:

                           • Surface Science
                           • Molecular Astrophysics
                           • Interstellar Catalysis
                           • Nanoparticles
                           • STM

                           Poster præsenteres på: Fysik


                           Navn: Maarten Goesten

                           Email: maarten.goesten@chem.au.dk

                           Gruppenavn: Sustainable Materials by Design

                           Hjemmeside: au.dk/en/maarten.goesten@chem

                           Keywords:

                           • Solid-state physics
                           • Materials Science
                           • Theoretical Chemistry
                           • Superconductivity
                           • Inorganic Chemistry

                           Præsenterer ikke poster i år. Skriv en email for mere information


                           Navn: Marianne Glasius

                           Email: glasius@chem.au.dk

                           Gruppenavn: Aarhus Center for Analytisk Kemi, Atmosfære og Klima (AC)3

                           Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper/analytiskkemi/ac3

                           Beskrivelse: Vi udvikler avancerede kemiske analysemetoder, som vi bruger til at få viden på molekylært niveau om processer, der har relevans for miljø og klima samt menneskers sundhed. Aktuelle projekter omhandler analyse af mikroplast, bioaktive plantestoffer, samt klima og Arktis.

                           I gruppen lærer du at udvikle og anvende analysemetoder typisk kromatografi koblet med massespektrometri samt avanceret dataanalyse. Disse teknikker anvendes i virksomheder indenfor bl.a. medicin, fødevarer, udvikling og miljøanalyser.

                           Poster præsenteres på: Kemi


                           Navn: Martin Bremholm

                           Email: bremholm@chem.au.dk

                           Gruppenavn: Advanced Materials and Extreme Conditions

                           Hjemmeside: chem.au.dk/bremholm

                           Keywords:

                             • Materials Chemistry
                             • New Materials
                             • High Pressure Methods
                             • Phase Transitions
                             • Atomic Structure Determination

                             Poster præsenteres på: Kemi


                             Navn: Merete Bilde

                             Email: bilde@chem.au.dk

                             Gruppenavn: ACP: Atmospheric Physical Chemistry

                             Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper/fysiskkemi/atmosfaerisk-fysisk-kemi

                             Keywords:

                             • Atmospheric chemistry
                             • aerosol particles
                             • air-borne nano particles
                             • climate chemistry

                             Poster præsenteres på: Kemi


                             Navn: Mie Andersen

                             Email: mie@aias.au.dk

                             Gruppenavn: Catalytic structure-activity relationships with machine learning

                             Hjemmeside:https://phys.au.dk/forskning/forskningsomraader/catalytic-structure-activity-relationships-with-machine-learning/

                             Keywords:

                             • Heterogeneous catalysis
                             • density functional theory
                             • machine learning
                             • CO2 conversion
                             • interstellar catalysis

                             Poster præsenteres på: Fysik


                             Navn: Mingdong Dong

                             Email: dong@inano.au.dk

                             Gruppenavn: BIO-SPM

                             Hjemmeside: inano.au.dk/biospm/

                             Keywords:

                               • Scanning probe microscopy
                               • nanocharacterization
                               • single-cell analysis
                               • cellular programming

                               Poster præsenteres på: iNANO


                               Navn: Mogens Christensen

                               Email: mch@chem.au.dk

                               Gruppenavn: Magnetic Matter Aarhus

                               Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/energikonverterende-materialer/

                               Keywords:

                                 • Magnetism
                                 • Neutron and X-ray diffraction
                                 • synthesis
                                 • crystallography
                                 • physical properties

                                 Poster præsenteres på: Kemi


                                 Navn: Morten Foss

                                 Email: foss@inano.au.dk

                                 Gruppenavn: Biomedical Surface Group

                                 Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/biomedical-surface-group-senior-researcher-morten-foss/

                                 Keywords:

                                 • Biomedical Materials
                                 • Surface Functionaliation for Guided Cellular Response
                                 • Non-fouling Surfaces
                                 • Bone Contacting Implants
                                 • Percutaneous Implants

                                 Poster præsenteres på: iNANO


                                 Navn: Niels Christian Nielsen

                                 Email: ncn@chem.au.dk

                                 Hjemmeside: www.inano.au.dk/nmr/ncn

                                 Beskrivelse: Magnetisk resonans er en af de vigtigste analysemetoder i kemi, materialevidenskab, strukturel biologi og medicin (MRI). Vi arbejder med at udvikle metoden således man får endnu mere information, højere følsomhed og højere opløsningsevne, og dermed udvider rækkevidden af anvendelser indenfor ovennævnte områder. Med et metodeudviklingsperspektiv involverer dette bl.a. udvikling af ”ultrahigh-speed spinning” MAS faststof NMR til studier af komplekse kemiske og biologiske systemer, udvikling af udstyr og metoder, der udnytter polarisering fra elektroner til at ”booste” NMR følsomhed med flere størrelsesordener, mikro-imaging metoder til at opnå MRI type billeder med mikrometer opløsningsevne og mobile lavfelts NMR sensorer til industriel proces kontrol med fokus på digitalisering og bæredygtig produktion.

                                 Poster præsenteres på: Kemi


                                 Navn: Nina Lock

                                 Email: nlock@bce.au.dk

                                 Gruppenavn: Hybrid Materials Laboratory

                                 Hjemmeside: inano.au.dk/research/senior-scientists/k-n/lock-nina

                                 Keywords:

                                 • Organic-inorganic materials
                                 • CO2 conversion
                                 • Sustainable catalysis
                                 • Structure-property relationship

                                 Poster præsenteres på: iNANO


                                 Navn: Peter Balling

                                 Email: balling@phys.au.dk

                                 Gruppenavn: Materials and light

                                 Hjemmeside: http://pure.au.dk/portal/da/balling@phys.au.dk

                                 Keywords:

                                   • Light-Matter Interaction
                                   • Semiconductor Physics
                                   • Ultrashort-Pulse Lasers
                                   • Solar Cells
                                   • Light-Based Radiation Dosimetry in 3D

                                   Poster præsenteres på: Fysik


                                   Navn: Poul Nissen

                                   Email: pn@mbg.au.dk

                                   Gruppenavn: Nissen group DANDRITE

                                   Hjemmeside: dandrite.au.dk/people/group-leaders/nissen-group/

                                   Keywords:

                                     • structural neurobiology
                                     • drug discovery
                                     • cryo-EM
                                     • membrane transport
                                     • brain disorders

                                     Poster præsenteres på: iNANO


                                     Navn: Rikke Meyer

                                     Email: rikke.meyer@inano.au.dk

                                     Gruppenavn: Biofilm group

                                     Hjemmeside: inano.au.dk/meyer

                                     Keywords:

                                       • Bacterial biofilms
                                       • Antimicrobial resistance
                                       • Novel antimicrobials
                                       • biomaterials
                                       • implant-associated infections

                                       Poster præsenteres på: iNANO


                                       Navn: Thomas Vosegaard

                                       Email: tv@chem.au.dk

                                       Gruppenavn: NMR

                                       Hjemmeside: www.nmr.au.dk

                                       Keywords:

                                         • NMR
                                         • Lipids
                                         • Solid-State NMR
                                         • Data Processing

                                         Poster præsenteres på: iNANO


                                         Navn: Tobias Weidner

                                         Email: weidner@chem.au.dk

                                         Gruppenavn: SurfLab

                                         Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper/fysiskkemi/surflab

                                         Keywords:

                                         • Life in Ice
                                         • Minerals Made by Nature
                                         • Biomembrane Biochemistry
                                         • Ultrafast Laser Optics
                                         • Surface Spectroscopy

                                         Poster præsenteres på: Kemi


                                         Navn: Torben Jensen

                                         Email: trj@chem.au.dk

                                         Gruppenavn: Sustainable Energy storage

                                         Hjemmeside: chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper/uorganiskkemi/materialer-til-energiopbevaring

                                         Keywords:

                                         • Investigation of new inorganic materials

                                         Poster præsenteres på: iNANO


                                         Navn: Troels Skrydstrup

                                         Email: ts@chem.au.dk

                                         Gruppenavn: Organic Synthesis

                                         Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/skrydstrup-group/

                                         Keywords:

                                           • CO2 chemistry
                                           • Plastic Depolymerization
                                           • Catalysis
                                           • Synthetic Methodology
                                           • Pharmaceutcials

                                           Poster præsenteres på: Kemi


                                           Navn: Trolle Rene Linderoth

                                           E-mail: trolle@inano.au.dk

                                           Gruppenavn: Surface self-assembly and reactions

                                           Hjemmeside: pure.au.dk/portal/da/trolle@inano.au.dk

                                           Keywords:

                                           • Scanning Tunneling Microscopy
                                           • On-surface Synthesis
                                           • Electrospray Deposition
                                           • Surface Dynamic Processes
                                           • Chirality and Biomolecules  

                                           Præsenterer ikke poster i år. Skriv en email for mere information


                                           Navn: Victoria Birkedal

                                           Email: vicb@inano.au.dk

                                           Gruppenavn: Single molecule Biophysics and Chemistry

                                           Hjemmeside: inano.au.dk/about/research-groups/single-molecule-biophysics-and-chemistry-group

                                           Keywords:

                                           • Nucleic Acids and Proteins
                                           • Conjugated Polymers
                                           • Interactions and Structural Dynamics
                                           • Single Molecule Microscopy

                                           Poster præsenteres på: iNANO


                                           Navn: Yong Chen

                                           Email: yongchen@phys.au.dk

                                           Gruppenavn: Laboratory for Quantum Materials and Quantum Measurements/Villum Center for Hybrid Quantum Materials and Devices

                                           Hjemmeside: https://pure.au.dk/portal/en/persons/yong-chen(dbfdb176-599c-4897-989f-91f1a240f495).html

                                           Keywords:

                                             • 2D/quantum materials
                                             • surface physics/chemistry
                                             • quantum transport and devices
                                             • operando SPM
                                             • optics

                                             Poster præsenteres på: Fysik


                                             Navn: Yuya Hayashi

                                             E-mail: yuya.hayashi@mbg.au.dk 

                                             Gruppenavn: Laboratory for Bioinspired Nanomedicine

                                             Hjemmeside: inano.au.dk/research/senior-scientists/e-j/yuya-hayashi

                                             Keywords:

                                             • Zebrafish Embryos
                                             • Extracellular Vesicles
                                             • Nucleic Acid Nanotechnology
                                             • Bioimaging
                                             • Genetic Engineering

                                             Poster præsenteres på: iNANO