Danmarks Studieundersøgelse – dine svar gør en forskel

I uge 43 modtager du Danmarks Studieundersøgelse i Digital Post. Og dine svar er vigtige. De er nemlig med til at sætte retning på et bedre studiemiljø for dig og dine medstuderende.

AU bruger bl.a. resultaterne af Danmarks Studieundersøgelse til at udvikle forholdene i de enkelte studiemiljøer. Foto: Lars Kruse

Når du åbner Digital Post i uge 43, ligger Danmarks Studieundersøgelse og venter på dig. Her bliver du spurgt ind til din faglige og sociale trivsel, dit udbytte af undervisningen, dit tidsforbrug på studiet, stress og ensomhed og meget andet.

Ved at besvare undersøgelsen er du med til at gøre en forskel for dig selv og dine medstuderende. Universitetet bruger resultaterne i arbejdet med at sikre uddannelsernes kvalitet – og til at udvikle forholdene i de enkelte studiemiljøer og sætte gang i tværgående initiativer. Læs fx, hvordan et nyt studiemiljøråd skal bidrage til at styrke studiemiljøet på tværs af AU.

Du kan besvare undersøgelsen indtil den 28. november og deltager samtidig i lodtrækningen om 50 gavekort à 250 kr. til en valgfri kantine på AU.

Læs mere om årets undersøgelse, og se tidligere undersøgelser på: www.studerende.au.dk/studieundersøgelse (opdateres løbende).