Som studerende på AU vil du i efteråret 2023 modtage Danmarks Studieundersøgelse, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udsender til studerende på alle landets videregående uddannelser. Med dine svar er du med til at give værdifuld viden til Aarhus Universitets arbejde med studie- og undervisningsmiljøet.


Sådan bruges dine svar

Danmarks Studiemiljøundersøgelse er et vigtigt redskab til at sikre et godt studie- og læringsmiljø på Aarhus Universitet og bruges i universitetets løbende arbejde med at vedligeholde og forbedre studie- og undervisningsmiljøet på de enkelte uddannelser. I undersøgelsen bliver du spurgt ind til din faglige og sociale trivsel, dit udbytte af undervisningen, oplevelse af stress og ensomhed, sexisme og meget andet. 

Resultaterne fra Danmarks Studiemiljøundersøgelse 2023 danner desuden grundlag for den undervisningsmiljøvurdering, som AU gennemfører hvert 3. år (senest i 2020). Her gennemgås Aarhus Universitetets psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø – og der laves handleplaner på de enkelte fakulteter og uddannelser.

Herunder kan du læse de seneste handleplaner fra 2021:

Resultaterne fra Danmarks Studieundersøgelse bruges desuden i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen arbejde med hhv:

  • Læringsbarometer (som afdækker de studerendes oplevelser af læringsmiljøet på deres uddannelse og egne tilgange til læring)
  • Uddannelseszoom (digitalt værktøj, hvor de studerende kan sammenligne uddannelser på tværs af uddannelsesinstitutioner)
  • Trivsel (i regi af ministeriets Trivselskontor)

Tidsplan

  • Mandag den 23. oktober 2023: Du modtager spørgeskemaet i din e-boks.
  • Onsdag den 25. oktober 2023: Du modtager spørgeskemaet i din AU-mail.
  • Oktober – november 2023: Du modtager løbende reminders i din e-boks, AU-mail og pr. sms.
  • Tirsdag den 28. november 2023: Frist for besvarelsen af spørgeskemaet.
  • Resultaterne er tilgængelige i foråret 2024.

Om Danmarks Studieundersøgelse

Danmarks Studieundersøgelse er Uddannelses- og Forskningsstyrelsens samlede betegnelse for de studenterundersøgelser, som de bl.a. anvender til:

  • Læringsbarometer (som afdækker de studerendes oplevelser af læringsmiljøet på deres uddannelse og egne tilgange til læring)
  • Uddannelseszoom (digitalt værktøj, hvor de studerende kan sammenligne uddannelser)

Danmarks Studieundersøgelse gennemførtes første gang i 2020 - igen i 2021 og fra nu af hvert 2. år (næste gang i 2023). Hvert 3. år (sidste gang i 2020) danner data fra undersøgelsen grundlag for AU’s egen undervisningsmiljøvurdering, som gennemgår universitetets psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Spørgeskemaets omfang varierer derfor fra gang til gang og afhænger af, hvad AU bruger resultaterne til.

Tidligere undersøgelser af studiemiljøet på AU

Siden indførelsen af undervisningsmiljøloven i 2004 har alle danske universiteter været forpligtet til at undersøge studiemiljøet.

Fra 2007 til 2017 gennemførte AU hvert 3. år sin egen studiemiljøundersøgelse. I efteråret 2020 var AU’s egen undersøgelse for første gang integreret i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens nationale undersøgelse Danmarks Studieundersøgelse. Denne undersøgelse blev ekstraordinært gennemført igen allerede i 2021, men vil herefter blive gennemført hvert 2. år – næste gang i 2023.