Som studerende på AU vil du i efteråret 2021 modtage Danmarks Studieundersøgelse, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udsender til studerende på alle landets videregående uddannelser. Med dine svar er du med til at give værdifuld viden til Aarhus Universitets arbejde med studie- og undervisningsmiljøet.

 

Sådan bruges dine svar

I Danmarks Studieundersøgelse 2021 bliver du spurgt ind til din faglige og sociale trivsel, dit udbytte af undervisningen, oplevelse af stress og ensomhed, sexisme og meget andet.

Aarhus Universitet bruger resultaterne fra årets undersøgelse i det løbende arbejde med at vedligeholde og forbedre studie- og undervisningsmiljøet på de enkelte uddannelser.

Resultaterne bruges desuden af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til opdatere det online studievalgsværktøj Uddannelseszoom, som giver kommende studerende mulighed for at sammenligne uddannelser på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Tidsplan

  • Tirsdag d. 26. oktober: Du modtager spørgeskemaet i din e-boks.
  • Torsdag d. 28. oktober: Du modtager spørgeskemaet i din AU-mail.
  • Oktober – november: Du modtager løbende reminders i din e-boks, AU-mail og pr. sms.
  • Onsdag d. 15. december: Frist for besvarelsen af spørgeskemaet.
  • Resultaterne er tilgængelige i foråret 2022.

Om Danmarks Studieundersøgelse

Danmarks Studieundersøgelse er en ny titel, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fremover anvender som en samlende betegnelse for de studenterundersøgelser, de bl.a. anvender til:

  • Læringsbarometer (som afdækker de studerendes oplevelser af læringsmiljøet på deres uddannelse og egne tilgange til læring)
  • Uddannelseszoom (digitalt værktøj, hvor de studerende kan sammenligne uddannelser)

Danmarks Studieundersøgelse gennemføres frem over hver 2. år. Hvert 3. år (sidste gang i 2020) danner data fra undersøgelsen grundlag for AU’s egen undervisningsmiljøvurdering, som gennemgår universitetets psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Spørgeskemaets omfang varierer derfor fra gang til gang og afhænger af, hvad AU bruger resultaterne til.

Tidligere undersøgelser af studiemiljøet på AU

Fra 2007 til 2017 gennemførte AU hvert 3. år sin egen studiemiljøundersøgelse. I efteråret 2020 var AU’s egen undersøgelse for første gang integreret i Styrelsens nationale undersøgelse. Det er dermed data fra styrelsens undersøgelse fra 2020, der danner grundlag for den undervisningsmiljøvurdering, der lige nu arbejdes med på de enkelte uddannelser på AU.