EU støtter nye uddannelser på Aarhus Universitet

I skarp konkurrence med universiteter fra hele Europa har Aarhus Universitet sikret EU-støtte til to internationale uddannelsesforløb inden for journalistik og bæredygtighed i landbruget.

Studerende fra hele verden får mulighed for at tage plads i undervisningslokalerne, når Aarhus Universitet i samarbejde med en gruppe europæiske universiteter udbyder to nye kandidatuddannelser.

EU-Kommissionen har netop gennemført en udbudsrunde om de såkaldte Erasmus Mundus-uddannelser, hvor 177 ansøgninger fra europæiske universiteter blev vurderet af videnskabelige ekspertpaneler. Kun 30 ansøgninger blev godkendt, og Aarhus Universitet står bag to af de uddannelser, der med flotte udtalelser fra eksperterne har sikret sig økonomisk støtte.

Bæredygtig fremtid

Den ene uddannelse, Sustainable Animal Nutrition and Feeding, handler om hvordan vi sikrer en bæredygtig husdyrproduktion, og hvordan man kan minimere ressourceforbruget gennem optimal fodring af køer, grise og andre husdyr. Forbruget af fødevarer stiger eksplosivt i takt med Jordens befolkningstal, derfor er det nødvendigt at sikre en større effektivitet uden at miste fokus på miljø og dyrevelfærd. Aarhus Universitet har et stærkt og internationalt miljø inden for Animal Science, som danner grundlaget for den nye uddannelse.

Global medieuddannelse

Den anden af de to Erasmus Mundus-uddannelser koordineres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Den skal træne fremtidens journalister til at arbejde i en global kontekst, hvor specielt den teknologiske udvikling skaber nye muligheder og nye udfordringer for kommunikationen. Den journalistiske kandidatuddannelse er også tidligere blevet udbudt Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Samarbejde med bl.a. Berkeley og Waagening

De toårige Erasmus Mundus-uddannelser optager studerende fra hele verden, som undervejs skal opholde sig på flere europæiske universiteter. Uddannelsen i bæredygtig husdyrproduktion udbydes fra Waagening i Holland og omfatter udover Aarhus Universitet også universiteter i Frankrig, og Ungarn. Det journalistiske kandidatforløb drives sammen med det amerikanske topuniversitet i Berkeley, samt universiteter i bl.a. Australien, Chile, Holland, Tyskland og Storbritannien. Ideen er at skabe globale kompetencer og netværk for både studerende og de medvirkende universiteter.

For yderligere informationer:

  • Pressechef Anders Correll, Aarhus Universitet: tlf. 2899 2235
  • Journalism, Media and Globalisation: Hans Henrik Holm, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: tlf. 4020 0440
  • Sustainable Animal Nutrition and Feeding: Jakob Sehested, Aarhus Universitet: tlf. 2515 9050