Eksamensbeviser og Diploma Supplement

Eksamensbeviser

Det eksamensbevis, du får, når du har gennemført en bachelor-, kandidat-, eller masteruddannelse, er den eneste originale dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen. Det er derfor dit ansvar straks at kontakte universitetet, hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis indenfor 2 måneder efter, at bedømmelsen af den afsluttende prøve er offentliggjort. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

Universitetet gemmer en kopi af dit eksamensbevis, men har altså ikke en ekstra original for de tilfælde, hvor et bevis bortkommer. Universitetet gemmer selvfølgelig også de oplysninger, der dannede grundlag for den oprindelige udstedelse af dit eksamensbevis, så du altid kan få en udskrift over beståede eksaminer og erhvervet grad.

Eksamensbeviser udstedes med baggrund i data på udstedelsestidspunktet – herunder oplysninger om navn (ifølge navnelovgivningen) på udstedelsestidspunktet. Senere ændring af fx navn medfører altså ikke, at der udstedes et nyt eksamensbevis.

Eksamensbeviset består af en gradserklæring på dansk, en karakteroversigt på dansk, en kompetenceprofil på dansk, en gradserklæring på engelsk, en karakteroversigt på engelsk, en kompetenceprofil på engelsk, et Diploma Supplement på engelsk og en beskrivelse af det danske uddannelsessystem på engelsk. Diploma Supplement og beskrivelsen af det danske uddannelsessystem er altid på engelsk. Enkelte uddannelser får dog en gradserklæring, en karakteroversigt og en kompetenceprofil på tysk, fransk eller spansk i stedet for på engelsk.

Diploma Supplement

Aarhus Universitet udsteder automatisk et Diploma Supplement (DS) som et gratis tillæg til alle eksamensbeviser. Et DS-tillæg indeholder en beskrivelse af den uddannelse, den studerende har taget – herunder indhold, omfang, niveau og erhvervskompetencer. Desuden indeholder tillægget en beskrivelse af Aarhus Universitet og det danske uddannelsessystem.

Som studerende kan du fx bruge DS-tillægget, hvis du har en videregående uddannelse og gerne vil søge arbejde i udlandet. Udenlandske arbejdsgivere, som ansætter medarbejdere med en dansk videregående uddannelse, kan have glæde af tillægget, fordi det gør det nemmere at forstå din faglige baggrund, og hvilke kompetencer du har opnået gennem din uddannelse.

Diploma Supplement kan ligeledes benyttes, hvis du skal videreuddanne dig i udlandet, fx hvis du ønsker at søge optagelse på en udenlandsk master- eller ph.d.-uddannelse.