Speciale

Registrering af oplysninger om virksomhedssamarbejde

Aarhus Universitet (AU) ønsker at styrke dine jobmuligheder gennem specialer, som foregår i tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder/organisationer. For at realisere dette mål har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Hvis du er tilmeldt speciale, vil du derfor i slutningen af semesteret modtage en blanket på din AU mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit mulige samarbejde med evt. virksomhed/organisation.

Hvad omfatter et erhvervsspeciale?
Specialer, som er udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor defineres således: Hvis du har været i kontakt med virksomheden/organisationen og aftalt en problemformulering for specialet, og der er indgået en aftale med virksomheden/organisationen om, at specialet udarbejdes i et samarbejde.

Hvad anvendes oplysningerne til?
Oplysningerne om samarbejdet bliver ikke offentliggjort, men anvendes til at opnå viden om, hvor mange studerende der deltager i samarbejder med erhvervslivet og hvilke virksomheder og organisationer, der samarbejder med studerende fra Aarhus Universitet.

Virksomhedsoplysningerne (virksomhedsnavn, -adresse, cvr-nummer og evt. p-nummer) anvendes til intern ledelsesinformation i form af rapporter om antallet af samarbejder og hvilke virksomheder, der samarbejder med studerende fra Aarhus Universitet. Oplysningerne vil også kunne blive anvendt i statistiske undersøgelser med henblik på kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelserne. Her kan oplysninger fra blanketten blive koblet med personoplysninger indsamlet via studieadministrative systemer og digital kursusevaluering. På den måde kan vi på AU blive endnu bedre til at understøtte samarbejder mellem studerende og vores mange samarbejdspartnere.

I blanketten bliver du også bedt om at udfylde oplysninger om kontaktpersonen hos den virksomhed/organisation, du samarbejder med. Disse oplysninger anvendes udelukkende til at kvalitetssikre de øvrige virksomhedsoplysninger, du indtaster i blanketten.

Antallet af samarbejder med virksomheder/organisationer indberettes hvert år til ministeriet.

Hvad nu hvis vi er flere om opgaven?
Hvis du skriver sammen med andre studerende, skal I hver især udfylde skemaet. Det skyldes, at AU hvert år skal indberette til ministeriet, hvor mange studerende, der har samarbejdet med eksterne virksomheder og organisationer.