Studieassistent

Hvis du er forhindret i at møde fysisk på campus grundet forhold relateret til covid-19 i forårssemesteret 2022, kan du søge om at få en studieassistent, der kan formidle indholdet af aktiviteterne på campus.

Hvad er en studieassistent?

En studieassistent er en medstuderende, der hjælper dig til at kunne følge med i dit studie, selvom du er nødsaget til at blive hjemme.

Studieassistenten udarbejder noter og optager efter behov lyd eller video fra forelæsninger, undervisningslektioner og lignende. Noter og optagelser overleveres til dig digitalt. Studieassistenten kan alternativt streame undervisningen til dig, og du kan herunder også få mulighed for at stille spørgsmål til forelæsere og undervisere gennem din studieassistent.

Bemærk: Enhver optagelse eller streaming af forelæsninger skal orienteres til underviser en uge forinden. Er der tale om optagelse eller streaming af holdundervisning forudsætter det forudgående godkendelse af underviser og medstuderende. Optagelser er kun til eget brug og skal slettes så snart den er brugt til formålet og senest ved semesterets afslutning.

Du skal selv finde din studieassistent og kan få vejledning herom hos os. Både du og din studieassistent vil modtage informationer om mulighederne og gode råd til et vellykket forløb.

Studieassistenten aflønnes af Aarhus Universitet.  

Hvem kan søge?

Der kan være forskellige grunde relateret til covid-19, som forhindrer dig i at møde fysisk op til forelæsninger, undervisning, spørgetimer mv. i en længere periode.

Årsagerne kan være:

  • Du er omfattet af en af Sundhedsstyrelsens definerede risikogrupper
  • Du har nær tilknytning til en person, der er omfattet af en af Sundhedsstyrelsens definerede risikogrupper
  • Du har et øget niveau af frygt for at blive smittet af covid-19, der kan sidestilles med ’helbredsangst’
  • Du har været smittet med covid-19 og oplever senfølger i en længere periode

Hvordan søger du?

Du søger ved at sende en mail til alp@au.dk eller mtk@au.dk med vedhæftet dokumentation for dine forhold. I mailen bedes du kort forklare din situation og oplyse dit studienummer.

Af hensyn til personfølsomme oplysninger henstiller vi til, at du sender mailen fra din studiemail (du kan finde mailen på post.au.dk så snart du har modtaget bekræftelse på dit studieoptag).

Hvis du har problemer med at dokumentere dine forhold, kan du (afhængigt af din situation og din dokumentations karakter) blive tildelt en midlertidig studieassistentordning, mens tilstrækkelig dokumentation tilvejebringes.

Vi opfordrer dig derfor til at søge, så snart behovet opstår.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet med henblik på at finde en studieassistent og aftale om det videre forløb herunder ordningens varighed. 

Dokumentation

Du skal så vidt muligt dokumentere, at du i en periode ikke kan studere gennem fysisk fremmøde på campus som følge af forhold relateret til covid-19.

Dokumentation for sundhedsfaglige forhold kan være et screenshot fra sundhed.dk, mails fra læger eller sygeplejersker eller lægeerklæringer.

Bemærk: Dokumenteret lægefaglig eller psykologisk vurdering er påkrævet, hvis du søger en studieassistent på grund af helbredsangst. 

Dispensationer søges fortsat hos studienævnet  

Studieassistentordningen er et tilbud om hjælp til dig, der er forhindret i at møde op til undervisning på grund af covid-19 og den relaterede smittefare. Med en studieassistent kan du dermed følge dit studie, selvom du er nødsaget til at blive hjemme. Bliver du forhindret i at gennemføre dine nødvendige undervisnings- eller eksamensaktiviteter, på trods af muligheden for en studieassistent, kan du indsende en ansøgning om dispensation til dit lokale studienævn.

Studieassistentordningen fungerer uafhængigt af studienævnenes dispensationspraksis. Vær derfor opmærksom på, at der er tale om to forskellige regelsæt, og at der kan gælde forskellige rammer og krav til dokumentation for dine forhold.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp er du meget velkommen til at kontakte os:

Anna-Lena Toft Petersen – alp@au.dk / 40283893   

Malene Thisgaard Knudsen - mtk@au.dk / 23382116

Du kan orientere dig om universitets gældende regler og retningslinjer på AU's FAQ for studerende.