Undervisningsmiljøvurderingen

Kort om undersøgelsen

Undervisningsmiljøvurderingen er de studerendes vurdering af det psykiske undervisningsmiljø samt fysiske og æstetiske studiemiljø på alle uddannelser på alle universiteter i Danmark.

Vurderingen skal min. foretages hvert 3. år og være tilgængelig for studerende og andre interesserede.

På nedenstående sider kan du læse om UMV på hhv. de ordinære uddannelser samt master og efter- og videreuddannelse (EVU).