Undervisningsmiljøvurdering 2021

Kort om undersøgelsen

Data vedr. undervisningsmiljøvurdering (UMV) indsamles ved, at der udsendes et spørgeskema til alle landets studerende med spørgsmål omkring deres undervisningsmiljø. Formålet med vurderingen er, at uddannelsesmiljøerne kan drøfte og udpege de områder, hvor der er behov for gøre en indsats for at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende.

Svarprocenter ved undervisningsmiljøundersøgelsen

Sådan behandles undersøgelsen og sådan får du indflydelse

Undervisningsmiljøvurderingens resultater drøftes og behandles i studienævnene med henblik på identificering af lokale indsatsområder, der skal udmøntes i offentlige tilgængelige handleplaner med definering af, hvordan der skal ske opfølgning.

Senere følger en tværgående opsamling i hhv. Uddannelsesforum og i fakultetsledelsen. Herved sikres, at centrale aktører, herunder særligt studerende, og uddannelsesledelse inddrages i drøftelserne. 

Se oversigt over processen for undervisningsmiljøvurdering og studiemiljøundersøgelsen på Aarhus BSS, efterår 2021.

Planer for udvikling af undervisningsmiljøer på Aarhus BSS

Studieleder og uddannelsesrådgiver udarbejder på baggrund af studienævnets bemærkninger en handleplan med lokale indsatsområder, der efter studienævnets godkendelse sendes til fakultetssekretariatet, der samler op i et fælles opsamlingsnotat for fakultetet. Handleplanerne kan ses nedenfor.