Master_MBA

Studie- og trivselsvejledere

Dine studie- og trivselsvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål til fag, eksaminer, studieordninger, valgfag, merit, studieplanlægning eller lignende. De kan også hjælpe dig med din studieplanlægning, hvis du f.eks. er blevet forsinket i dit studieforløb eller har fået startmerit.

Ud over de rent faglige spørgsmål, kan samtalerne handle om studierelaterede emner af mere omfattende karakter – f.eks. personlige problemstillinger i relation til dit studieliv.

Dette kunne være problemer med: Gennemførsel, forsinkelse på studiet, eksamensangst, studiestress, tvivl om studievalg og lignende.

For MBA-studerende: Book en tid til en vejledningssamtale (vælg mellem tlf., Zoom eller på campus)

For studerende på Master i IT, Master i Skat og Master i Rusmidler: