Barsel

Hvis du skal være forælder og holde barsel, mens du er studerende, har du to muligheder. Du kan enten søge om orlov eller om dispensation. De to muligheder adskiller sig fra hinanden både studiemæssigt og økonomisk.

Dispensation til barsel
Du kan søge dit studienævn om dispensation til at holde barsel. Det betyder, at du fortsat har mulighed for at:

 • Følge undervisning
 • Gå til eksamen
 • Modtage SU og fødselsstøtte

I boksene herunder kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med dispensation til barsel.

Orlov
Hvis du søger om orlov begrundet i barsel, skal du være opmærksom på, at du ikke har ret til at være aktiv studerende i perioden. Du finder information om orlov her på din studieportal under punktet Studievejledning / Orlov. En ansøgning om orlov behandles centralt ved AU Optag.

Planlæg din barsel

Hvis du ønsker at holde barsel under din uddannelse, skal du søge dit studienævn om dispensation til udsættelse af din maksimale studietid i en periode, som svarer til det antal semestre, som du planlægger at holde barsel i.

Når du søger om barsel gælder følgende:

 • Som forælder kan du holde barsel i op til 2 semestre. Det betyder, at du kan få udsat din maksimale studietid med 1-2 semestre og derudover også blive frameldt fag i barselsperioden.  
 • Din barsel skal afsluttes senest i det semester, hvor dit barn fylder 1 år.
 • Din førsteårsprøve vil blive udsat, hvis du er bachelorstuderende.
 • Din specialetilmelding vil blive udsat, så den placeres på dit ”nye” 4. semester, hvis du er kandidatstuderende.

Hvis du har brug for vejledning til at planlægge din barsel, opfordres du til at kontakte studievejledningen for din uddannelse.

Bemærk, at der gælder andre regler, hvis du søger om at holde barsel under et påbegyndt speciale. Læs mere om dette i boksen herunder.

Barsel under påbegyndt speciale

Hvis du ønsker at holde barsel under et påbegyndt speciale, kan du søge om dispensation til at få det sat i bero. 

Når du søger om barsel under et påbegyndt speciale gælder følgende:

 • Dit speciale kan som udgangspunkt sættes i bero i op til 9 måneder.
 • Hvis du er enlig forsørger, har du ret til 12 måneders barsel og dit speciale kan sættes i bero i 12 måneder.
 • Hvis du har fået overført barsel, kan specialet sættes i bero i en periode, som svarer til din samlede barselsperiode, dog maksimalt i 12 måneder.
 • Hvis du er den fødende part, kan din barsel påbegyndes 4 uger før termin. De 4 uger er inkluderet i de i alt 9-12 måneders barsel.
 • Hvis du er medforældre kan din barsel påbegyndes fra termins- eller fødselsdatoen.
 • Din ret til barsel ophører den dag, hvor dit barn fylder 1 år.

Sådan søger du dispensation til barsel

Her på din studieportal under punktet Studievejledning / Dispensation kan du læse, hvordan du sender din ansøgning om dispensation til barsel.

Husk at medsende:

 1. Dokumentation (du kan finde information om kravene til dokumentation i boksen herunder).
 1. Studieplan (du kan evt. få hjælp til at udarbejde en studieplan ved en studievejleder).

Hvilken dokumentation skal jeg indsende, når jeg søger om dispensation til barsel?

Når du søger om dispensation til barsel, skal du vedlægge en af følgende typer dokumentation:

Som mor (eller primær forældre):

 • Vandrejournal
 • Fødselsattest
 • Bekræftelse på adoption

Som far (eller medforældre):

 • En fødselsattest, der angiver dig som far/medforældre.
 • En kopi af vandrejournalen inklusiv en bekræftelse fra moren på, at du er barnets far/medforældre.
 • Adoptionsjournaler, der angiver dig som far/medforældre.

Kontakt

Kontakt studievejledningen, hvis du har brug for vejledning til at planlægge din barsel eller ansøge om dispensation til barsel.