SU

Velkommen til!

Er du nuværende eller kommende studerende på Aarhus Universitet, kan du kontakte SU-kontoret for vejledning og behandling af ansøgninger om SU-støtte, bl.a. fødselsstøtte, tillæg af klip, Ungdomskort og kilometerpenge. Vi tildeler også udlandsstipendium og en række forskellige legater.

Se meget gerne vores mange guides på hjemmesiden, så du hurtigt kan få hjælp til selvhjælp!


Aktuelle meddelelser

SU til din bacheloruddannelse

Er du kommet ind på en bacheloruddannelse på Aarhus Universitet, så kan du allerede fra i dag den 1. august, søge om SU til din uddannelse.

Du søger via minSU, hvor du skal angive at du søger om SU fra september 2023.

Fristen for at søge om SU til september er den 30. september.

Læs mere om ansøgning, udbetaling, bopæl, Skat mm. her.

SU-sats og bopæl

Du får automatisk tildelt SU ud fra din folkeregisteradresse.  Det er din bopælsstatus den første dag i måneden, der er afgørende for, om du får SU som hjemme- eller udeboende

Hvis du flytter hjemmefra den 1. i en måned, vil du i første omgang få udbetalt den hjemmeboende SU-sats. Når ændringen er registreret vil SU’en automatisk blive genberegnet, og du vil modtage en ny udbetaling i løbet af 1-2 uger.

Du vil modtage en ny støttemeddelelse i din e-Boks indenfor 14 dage fra flyttedatoen.

Studieplanstjek

Har du, eller er du ved at udarbejde, en individuelt tilrettelagt studieplan pga. sygdom, barsel eller andre forhold?

En individuelt tilpasset studieplan kan have konsekvenser for din SU, da din SU vil blive stoppet, hvis du bliver forsinket med mere end det tilladte antal ECTS.

Derfor tilbyder SU-kontoret nu et studieplanstjek, hvor vi gennemgår din studieplan, og vejleder og informerer om konkrete tidspunkter du skal være OBS på din SU.

Læs mere og anmod om et studieplanstjek her.

Skal du være forældre og søge om fødsels-støtte?

Fra 1. august 2022 gælder der nye regler for fødsels-støtte (fødselsklip), når du får barn under uddannelsen.

Du kan læse mere på Uddannelses-og forskningsstyrelsens hejmmeside her.

Engangsbeløb til modtagere af handicaptillæg og tillæg til enlige forsørgere i 2023

Folketinget har vedtaget forslag om ny inflationshjælp til nogle af dem, som kan have vanskeligt ved at øge deres indkomst ved siden af deres SU.

Der udbetales et skattefrit engangsbeløb på 1.000 kroner i 2023 til SU-modtagere, der for december 2022 har modtaget enten handicap-tillæg eller forsørgertillæg som enlig forsørger.

Fuldmagt

Har du brug for, at andre tager sig af dine SU-forhold, skal du sende en fuldmagt til SU-kontoret. Klik her for fuldmagt (pdf).