Pædagogisk Konsulent ved Center for Erhvervet Hjerneskade

En typisk arbejdsdag

De fleste dage har jeg et eller flere tværfaglige møder om og med borgerne ift til særlig komplekse sager og rehabiliteringsforløb. Ofte forbereder jeg også undervisning til medarbejderne. Det kan være et oplæg om den motiverende samtale eller arbejdet med pædagogiske planer. Derudover er jeg dagligt i kontakt med eksterne samarbejdspartnere, det kan være sagsbehandlere fra Borgercenter Handicap, kolleger i andre centre og tilbud.

Mine arbejdsopgaver

  • Projektleder for centerets neurofaglige kompetenceudvikling, herunder også undervisning og afholdelse af didaktikmøder med de interne undervisere.
  • Neuropædagogisk sparring og tværfaglig koordinering, fx i forhold til borgernes rehabiliteringsforløb.
  • Undervisning og kvalitetssikring af dokumentation.

Min fedeste arbejdsopgave

Det er en stor faglig tilfredsstillelse i at deltage i de tværfaglige møder med botilbudsleder, fagledere for sygepleje, ergo- og fysioterapi og neuropsykologerne. Sammen er det muligt at udnytte ressourcerne bedst muligt, for at sikre borgeren det bedst mulige tilbud om rehabilitering. Det er stort engagement og faglighed der bydes ind med for at få tingene til at lykkes.

Min vej fra studie til job

Inden studiestart havde jeg arbejdet en del med special- og socialpædagogik og valgte undervejs i studiet, bl.a. at beskæftige mig med neuropsykologi for at udbygge mine kompetencer inden for feltet. Umiddelbart efter jeg dimitterede, fik jeg gennem mit netværk mulighed for at søge og få et vikariat som koordinator på Borgercenter Handicap i København. Siden fik jeg fast ansættelse i Center for Erhvervet Hjerneskade, der er en del af samme forvaltning. Relevansen af min tidligere erhvervserfaring og brug af netværk, har udover min kandidat uddannelse, været væsentligt ift. job.

Det overraskede mig da jeg gik fra studie til job

De lidt diffuse forventninger til, hvad en can.pæd.pæd.psyk. har af kompetencer, fra projektledelse og mødefacilitering til pædagogisk specialviden og undervisning.

Min faglighed i spil

Bl.a. når jeg søger, vurderer og deler viden. Det betyder også meget for de didaktiske overvejelser, jeg gør mig i forbindelse med undervisning og formidling. Endelig har det stor betydning for kvaliteten af den sparring jeg indgår i omkring pædagogisk metode og neuropsykologi, for at nævne nogle få områder.

Et godt arbejdsliv

Jeg sætter pris på, at der er balance mellem udfordringer og ressourcer, og at jeg oplever mine opgaver som meningsfulde ift. kerneopgaven og målgruppen, som er borgere med hjerneskade og deres pårørende. For mig rummer det gode arbejdsliv muligheder for både at arbejde alene og i grupper.

I fremtiden drømmer jeg om

Det var en meget stor og udbytterig oplevelse at tage en kandidatuddannelse. Efter mange forudgående år på arbejdsmarkedet var lysten til at lære mere og udfordre det, jeg (tror jeg) ved, stor. Jeg drømmer om igen at fordybe mig fagligt, måske en master.

Et godt råd

Tag vare på din studietid, deltag i studiegrupper og forelæsninger der måske ikke er obligatoriske og få relevant studiejob, hvis muligt. Dyrk det - du får viden, oplevelser og netværk, som også senere vil være relevant og nyttigt.

 Portrættet er fra april 2016

Bolette Thim

  • Cand.pæd. i Pædagogisk Psykologi

  • Dimitteret i 2013

  • Pædagogisk Konsulent ved Center for Erhvervet Hjerneskade