Ph.d. studerende ved Humboldt-Universität zu Berlin

En typisk dag

En typisk arbejdsdag foregår på to forskellige måder:

1. På udgravning i Ostia Antica: Mit arbejde består i at supervise, og sammen med Axel Gering (direktøren) at have ansvaret for den overordnede udgravningsproces. Jeg sætter folk i gang i deres trenches, mens jeg også udvælger en fundmanager, som har ansvaret for at dokumentere småfund, såsom keramik og mønter. Jeg står selv for det overordnede ansvar - dvs. have overblikket. Da jeg har et selvstændigt ph.d. projekt kørende ved siden af selve hovedudgravningen, forlader jeg i perioder de andre for at få foretaget mine egne analyser og opmålinger af stående monumenter på og omkring forum.

2. På instituttet i Berlin: Efter endt udgravning går dagene med efterbearbejdelsen, som indebærer at skabe et overblik over kampagnen og fundene. Det omfatter dataindsamling, hvilket vil sige at kigge alle (ca. 10.000) billeder igennem, samt en masse 3-D arbejde og geofysisk data. Derefter følger fortolkningsprocessen og til slut at tilføje afsnit til projektets hjemmeside, www.ostiaforumproject.com og skrive på ph.d. afhandlingen samt artikler. Ind i mellem disse opgaver kan der også være oplæg og foredrag, som skal planlægges og udføres. 

Mine arbejdsopgaver

 • Dataindsamling
 • Analyse af data
 • Læsning

Min største succes

Min ubetinget største succes har været arbejdet med mit speciale, hvori jeg fik lavet, som den første i verden, en typologi af marmortagsten. Jeg nød specialearbejdet i stor stil, da jeg virkelig stod på egne ben, og fik utrolig meget brug for mine kompetencer. Mit speciale har jeg nu skrevet om og formindsket, så det kan blive udgivet i et stort anerkendt arkæologiske tidsskrift (Römische Mitteilungen). 

Mit specialearbejde, og resultatet deraf, har ligeledes ledt til, at den tidligere direktør for det tyske arkæologiske institut i Rom har kontaktet mig, for at få mig med i et ekspertpanel vedrørende arkitekturfragmenter, som er lokaliseret i magasiner og i udstillinger på Vatikan Museet i Rom.

Min vej fra studie til job

Jeg tog på min første klassisk arkæologiske udgravning i Ostia Antica i 2011. Efter udgravningen tog jeg selv kontakt til direktøren for projektet, Axel Gering, for at forhøre mig om muligheden for praktik på mit 3. semester i Ostia Antica og efterfølgende i Berlin, hvor han er tilknyttet Humboldt Universität. Efter endt praktikperiode tilbød han mig job så snart, at jeg blev færdig med kandidaten.

Deltagelsen på udgravning i 2011 har derfor ledt til praktik og studiejobs i projektet, og til nu at være en fast del af direktionen og udgravningskampagnerne samt ph.d. projekt. Det har derfor været en glidende overgang fra studerende på Aarhus Universitet til Ph.d. studerende ved Humboldt-Universität.

Det overraskede mig, da jeg gik fra studie til job

Overgangen fra studie til job har varet et par år. Jeg har i perioden været arbejdsløs og ansat som ufaglært gartner og brolægger i min svigerfars virksomhed. Sideløbende med det har jeg desuden arbejdet med Ostia-Forum-Project (OFP) fra læsesalen på Aarhus Universitet. Dette føltes lidt mærkeligt, da jeg jo ikke officielt var studerende mere, men arbejdsløs eller ansat som ufaglært håndværker. Jeg var dog motiveret af interessen for mit fag og det brændende ønske om at påbegynde en Ph.d. Jeg står nu på den anden side og er Ph.d. studerende. Overgangen fra studerende ved Aarhus Universitet til Ph.d. studerende ved Humboldt-Universität har egentlig ikke overrasket mig særligt meget, da jeg var bevidst om mine valg om at gå benhårdt efter Ph.d.'en. 

Min faglighed i spil

Rent konkret bruger jeg min faglighed i mit daglige arbejde gennem metoder, teorier, analyser og fortolkninger ved hjælp af mit indgående kendskab til den græske og romersk-italienske kulturs materielle levn i et diakront perspektiv. Og idet, at jeg er Ph.d. studerende i Klassisk Arkæologi, bygger jeg jo egentlig bare videre på de kompetencer, som jeg tilegnede mig på bacheloren og kandidaten.

Som ph.d. studerende i (klassisk) arkæologi er det vigtig, at man kan skabe et overblik. For mit vedkommende handler det om at kunne sætte sig hurtigt ind i og analysere centrale problemstillinger inden for et givent materiale. I arbejdet med arkæologiske levn har jeg skullet strukturere og analysere empiriske materialer, og kunne drage konklusioner deraf. Jeg bruger ydermere rigtig meget af mit arbejdsliv som ph.d. studerende på biblioteket/kontoret og ved foredrag/seminarer med informationssøgning. Det at kunne indhente oplysninger på flere sprog er utrolig vigtigt.

Jeg bruger mange teoretiske og metodiske redskaber, men i denne proces er det også vigtigt at kunne forstå den indvirkning, de redskaber har på et videnskabeligt resultat, hvilket er en færdighed, som jeg har tilegnet mig på studiet, og som er blevet utrolig videreudviklet gennem mit feltarbejde i Ostia Antica, hvor den læste viden fra studiet er blevet sat i perspektiv i felten.

Én ting er selvfølgelig, at jeg har fået testet de kompetencer og færdigheder, som jeg har tilegnet mig på studiet, men en anden ting er f.eks. det at være forsker. Det indebærer ikke kun tid brugt på biblioteket og med informationssøgning, som man jo også gør som studerende. Det indebærer også at planlægge lange kampagner, ordne budget efter endt udgravning, have ansvar for studerende, have overblikket over udgravningen og så selvfølgelig at netværke.

Et godt arbejdsliv

Et godt arbejdsliv er utrolig vigtigt. For mig er et godt arbejdsliv, at man glædeligt står op hver dag og nyder hvert sekund. Og, at man arbejder med det, man kan lide, og ikke arbejder med noget for pengenes skyld alene.

I fremtiden drømmer jeg om

Jeg drømmer om at kunne få lov til at udføre dybdegående forskning, hvor man får udforsket det alleryderste og de mindste detaljer i et givent projekt/emne. Rent jobmæssigt ville et lektorat eller professorat selvfølgelig været en drømmestilling, hvorigennem man kunne udføre sin forskning, men samtidigt også undervise studerende ved universitetet. 

Et godt råd

 • Engagere sig i studiemiljøet
 • Udlandsophold kan kun anbefales. Det kan åbne for døre, man ikke anede eksisterede
 • Netværk. Hvis man tager på udlandsophold, så få skabt et netværk. Lær både andre studerende at kende, men også undervisere og forskere

Portrættet er fra september 2016

Daniel Damgaard

 • Cand.mag. i Klassisk Arkæologi

 • BA i Klassisk Arkæologi

 • Dimitteret i 2014

 • Ph.d. studerende ved Winckelmann Institut, Humboldt-Universität zu Berlin

 • Find Daniel på LinkedIn