Digitaliseringskonsulent hos Esbjerg Kommune

Beskriv kort din ”rejse” fra studiet til dit nuværende job

Groft sagt gav nordiskstudiet mig indblik i mennesket og samfundet gennem litteraturen, medierne, sproget og kunsten. Ud over analytiske kompetencer oparbejdede jeg også kvalifikationer inden for formidling og kommunikation. På niende semester af kandidaten var jeg i praktik i en kommunikationsafdeling i en mellemstor it-virksomhed.

Her fik jeg for alvor øjnene op for digitaliseringens uendelige muligheder og massive påvirkning på samfundet og mennesket. Efter praktikken blev jeg ansat i en projektstilling og hyret ind som konsulent i it-virksomheden. Her bidrog jeg bl.a. med undervisning, e-læring, facilitering af workshops m.m. I dag arbejder jeg som digitaliseringskonsulent i en centralstyret digitaliserings- og it-afdeling i Esbjerg Kommune. 

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Mine arbejdsdage er vidt forskellige. Nogle dage er jeg til møder i KL (Kommunernes Landsforening), andre dage befinder jeg mig på min arbejdsplads på rådhuset. Men jeg er ofte ude af huset, eksempelvis hvis jeg skal undervise i et it-system eller deltage i en digitaliseringsmesse. Kontordagene er aldrig otte timer foran skærmen. Ofte deltager jeg i møder, kurser eller forskellige samarbejds- og netværksgrupper.

Hvordan ser et par typiske arbejdsopgaver ud for dig?

Mit arbejde består blandt andet i at udvikle og implementere kommunens digitaliseringspolitik og it-strategi. Jeg er projektleder på mange forskellige digitaliseringsprojekter, hvor jeg ofte fungerer som bindeleddet mellem organisationen, leverandører og den tekniske it-drift. Mine arbejdsopgaver spænder vidt, men jeg udarbejder også kommunikationsmateriale, som f.eks. tekster eller videoer om nye it-tiltag, der skal formidles til organisationen.

Hvordan bruger du din nordiskfaglighed i dit nuværende arbejde?

De mange eksamener og konstante nye fag har medført, at jeg er trænet i at sætte mig hurtigt ind i nye stofområder. Gennem studiet har jeg desuden oparbejdet brugbare kommunikationsevner, hvilket er givende, når jeg agerer som bindeleddet mellem it-specialister og de mange forskellige slutbrugere, man arbejder med i en kommune.

Jeg bruger mine kompetencer inden for formidling, når jeg skal "oversætte" det snørklede it-sprog til noget håndgribeligt for målgruppen - om det er skriftligt eller mundligt. Derudover anvender jeg dagligt mine analytiske evner til at anskue processer og kommunalpolitiske sammenhænge fra forskellige vinkler og med et kritisk perspektiv med formål om at opnå den bedste digitale løsning for slutbrugeren.

Et godt råd

Prøv dig frem og vær åben for, at en islandsk saga kan sige meget om måden, verden ser ud i dag. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at studere på, men det var givende for mig at være i praktik - både karrieremæssigt og på et personligt plan. Hvis jeg kunne gøre noget om, ville jeg have været på udveksling, da jeg hører fra mine tidligere medstuderende, at udvekslingen har gjort en væsentlig forskel for dem.

Litteraturen og kunsten er koden til en reflekteret og empatisk livsindstilling, hvilket jeg vil mene, at man kommer langt med, uanset om man drømmer om at blive gymnasielærer, konsulent eller skribent.

Portrættet er fra april 2020

Julie Schmidt Andersen

  • Nordisk Sprog og Litteratur

  • Dimitteret i 2018

  • Digitaliseringskonsulent hos Digitalisering & It, Strategi & Styring, Esbjerg Kommune